Vítejte na stránkách kliniky AXON

Vítejte na stránkách Neurorehabilitační kliniky AXON

Neurorehabilitační klinika AXON je specializovaná soukromá klinika zaměřená především na léčbu dětských pacientů postižených dětskou mozkovou obrnou (DMO), nádorem mozku či jinými neuromuskulárními deficity. Hlavním léčebným programem kliniky je terapie Kosmík, jejímž základním kamenem je intenzivní neurorehabilitace metodou TheraSuit®a integrace primitivních reflexů. 

Terapie Kosmík

Terapie Kosmík vychází z nejnovějších poznatků na poli neurologie a fyzioterapie. Jejím cílem je pomoci pacientovi dosáhnout maximálního možného pokroku. Kouzlo terapie Kosmík tkví v její intenzitě a komplexnosti

oblecek TheraSuit

Zabývá se nejen rehabilitací svalů, ale také působí na nervovou soustavu. Soustředí se na motorické, senzorické a kognitivní schopnosti pacienta, a nezapomíná ani na jeho psychický stav či regeneraci. Terapie Kosmík obsahuje několik dílčích léčebných metod: neurorehabilitace podle konceptu TheraSuit® (zahrnuje nahřívání, terapeutickou masáž, neuromobilizace a cvičení v oblečku TheraSuit® či za pomoci Spider Therapy®), pobyt v multisenzorické místnosti Snoezelen s využitím prvků senzorické integrace, rehabilitaci pomocí přístroje MOTOmed a prostřednictvím robotických zařízení, a regenerační oxygenoterapii, která má pozitivní vliv na tvorbu nervových buněk a synapsí. Klíčovou součástí terapie je motivace pacienta a edukace rodičů (či ošetřovatelů), jejímž cílem je zachovat a rozvíjet pacientův pokrok i po skončení terapie. Důsledkem této komplexní a intenzivní léčby je trvalé přepsání mapy mozku a vytvoření či upevnění správných pohybových vzorců.

Přesně stanovená diagnóza a vhodně definované rehabilitační cíle nám umožňují dosahovat skvělých výsledků. Co všechno terapie Kosmík umí, se dočtete na našem webu zde.

Primářka kliniky MUDr. Jarmila ZipserováMUDr. Jarmila Zipserová, primářka kliniky

Odbornou garantkou rehabilitačního zařízení je MUDr. Jarmila Zipserová, která dříve působila jako Ředitelka léčebného úseku v Sanatoriích Klimkovice. Díky svým dlouholetým zkušenostem se stala váženou specialistkou v oblasti neurologie a dětské neurorehabilitace. Aktuálně je jedinou lékařkou v České republice, která má čtyřletou praxi s léčbou metodou TheraSuit®.

"Osudovým se pro mě stalo setkání s Izabelou Koscielny, polskou fyzioterapeutkou žijící v USA, která se zasloužila o zpřístupnění léčby metodou TheraSuit® pro veřejnost. Tehdy jsem si uvědomila, že toto je směr, kterým se chci v rámci medicíny vydat - že chci pokračovat v jejím poslání a poskytovat intenzivní, komplexní a hlavně účinnou metodu léčby neuromuskulárních deficitů i českým pacientům.”

MUDr. Jarmila Zipserová

MUDr. Zipserové pomáhá s léčbou na Neurorehabilitační klinice AXON tým vysoce kvalifikovaných fyzioterapeutek, které mají rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti fyzioterapie, léčby metodou TheraSuit® a rehabilitace dětí i dospělých s fyzickým i kombinovaným postižením

Šimonek Brada na terapii Kosmík

Neurorehabilitační klinika AXON - jediné ambulantní zařízení tohoto typu v ČR

Neurorehabilitační klinika AXON je ambulantním zařízením. Sídlí v Praze, v ulici Marie Cibulkové (podrobnosti naleznete v záložce kontakty). Kliniku založila MUDr. Jarmila Zipserová společně se svým synem, Janem Zipserem v říjnu 2014. V současnosti je jedinou ambulantní klinikou pro léčbu dětské mozkové obrny a jiných neuromuskulárních deficitů v České republice.

Novinky

 • Transparentní účet

  22.6.2017

  Dnes nám do programu transparentního účtu přibyl další pacient Kája Pertlík.

  Více o Kájově příběhu zde.

  Na Kájovy terapie můžete přispět zasláním finančních prostředků na transparentní účet č. 2200739204/2010. Do zprávy pro příjemce prosím napište "Karel Pertlík".

 • Výběrové řízení

  21.6.2017

  Naše klinika hledá nové zaměstnance na pozice:

  Koordinátor/ka terapie

  Ergoterapeut/ka

  Fyzioterapeut/ka

  Podrobnější informace o vypsaných pozicích najdete zde.

 • Transparentní účet

  21.6.2017

  Nově nám do programu transparentního účtu přibyla dětská pacientka Elizabeth Emily Kmošková.

  Více o Elizabethině příběhu zde.

  Na Elizabethiny terapie můžete přispět zasláním finančních prostředků na transparentní účet č. 2200739204/2010. Do zprávy pro příjemce prosím napište "Elizabeth Emily Kmošková"

 • 19.6.2017

  Od dnešního dne běží provoz recepce znovuotevřené Kliniky 2. Budete se zde setkávat s našimi novými sympatickými kolegy.

   
  Milada Sihelníková
  Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Praze, obor Všeobecná sestra. Je po mateřské dovolené, má tři děti. Dříve pracovala v Nemocnici Na Františku a ve společnosti Medicon.
  Její osobní motto zní: „Dobře žít, znamená nežít pro sebe.“
   
  Štěpán Zídek
  Momentálně ještě studuje obor Masér sportovní a rekondiční na Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole 5. Května. Na kliniku ho přivedl zájem o práci s dětmi. Dříve pracoval jako sportovní masér v SK Aritma Praha a praktikant FN Motol v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.
  Jeho osobním mottem je: „Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu.“
 • Předvedení rehabilitačního přístroje Lokomat

  16.6.2017

  Na včerejším otevření kliniky Robotického centra, byl předveden rehabilitační přístroj Lokomat  Podívejte se, co o nás dnes vyšlo v deníku Aha! na straně 6.

« Novější | Starší »