Senzorická integrace

Senzorická integrace

Prvky metody senzorické integrace jsou obsaženy v terapii Kosmík, kromě toho ale klinika AXON nabízí i tuto metodou samostatně ve zvláštních terapeutických hodinách, a to se zkušenou terapeutkou z Maďarska Beátou Tóth.

-

Více nalezente kliknutím na následující odkazy:

Metoda senzorická integrace

Indikace metody

Terapeutka Beáta Tóth

Kontakt

Fotogalerie

-

Metoda senzorická integrace

Dynamická senzorická integrační terapie je metoda, která dětem, které se jí zúčastní, nabízí vzrušující možnosti hraní, a to takové, s jehož pomocí si svojí aktivní účastí, dobrovolně a individuálním způsobem dokážou svoji nezralou, nebo po funkční stránce v některých oblastech nedostatečně diferencovanou nervovou soustavu samy rozvíjet. Nejedná se tedy o striktně vymezené cvičení podle nějakých regulí, nýbrž o rozmanitý proces her s nabídkou nejrůznějších aktivit, které přinášejí dítěti radost.

Prostředky senzorické integrace připomínají svět hřišť a cirkusů: velké cvičební míče, válce, provazové žebříky, závěsné sítě, rotační disky a balanční desky, houpačky, dále hadry, kartónové krabice, kartáče a houby. Jedná se tedy vysloveně o hračky, které poskytují podněty pro vnímání rovnováhy a dotyku. Obě tyto oblasti vnímání představují dvě modality nervové soustavy, které lze označit za nejstarší a nejdříve dozrávající, jejichž bezvadné fungování je nezbytným předpokladem optimálního rozvoje mnoha druhů lidského chování. Není náhodou, že si pečliví a milující rodiče vždy a všude na celém světě zahrají řadu ukolébavek, drncání, třesení, houpání, zvedání a hlazení, někdy doprovázené říkankami, někdy písničkami, aby své mimino či malé dítě uklidnili, obveselili, nebo jen tak pobavili. Všichni, kteří se věnují malému dítěti, mohou dennodenně zaznamenávat, že tyto aktivity jsou okamžitě účinné, a pro rodiče představují téměř první příležitost k ovlivňování chování svých dětí.

Tento účinek má tělesný organický základ a můžeme mu přisuzovat takové léčebné a integrační výsledky, které jsou jinak nedosažitelné. Každý dospívající organizmus potřebuje tyto podněty, ale tam, kde probíhá vývoj a autoregulace nervové soustavy poněkud obtížněji či pomaleji z jakéhokoliv důvodu, je v některých oblastech zapotřebí mnohem delší doby a více zážitků tohoto druhu. Nejen podněty a dojmy, ale též zážitky, čili tělesnou a duševní zkušenost.

Na těchto úvahách je založena metoda renomované americké neuropsycholožky A. J. Ayresové, známé a uznávané na celém světě. Některé její prvky se s oblibou využívají i v Maďarsku, neboť její principy jsou velmi blízké myšlenkovému okruhu maďarských psychoterapeutických a pedagogických škol. Její hlavní zvláštnost spočívá v tom, že se snaží podporovat tvůrčí představivost dětí, a to s ohledem na individuální specifika projevující se v jejich pohybech. Od dětí se tedy neočekává ani při skupinové terapii jednotnost a osvojení určitých rutinních a sebelepších „cvičení“, nýbrž aby nalezly to, co mají rády, co je pro ně dobré, co si troufnou vyzkoušet, a jaké další nápady mají na využívání daných prostředků.

-

Indikace metody

Doporučuje se u dětí od 2 do 12 let, v případě následujících problémů:

 • - problémy s koordinací pohybu
 • - problémy s chování
 • - denní a noční vegetativní dysfunkce
 • - problémy s učením, jako dyslexie dysgrafie
 • - poruchy spánku
 • - autistické symptomy
 • - opožděný vývoj řeči
 • - dětský úzkost
 • - ADHD hiperaktivita a poruchy pozornosti
 • - integrační obtíže do společnosti / agresivita ve společnosti, sociální fobie
 • - případy jiných emocionálních obtíží / narození sourodence, rozvod, vícejazyčné prostředí
 • - Příprava na školu

-

Terapeutka Beáta TóthBeáta Tóth a Vica Kerekeš ve speciální embryonální síti

Beáta Marianna Tóth

- terapeutka senzorické integrační metody a odborná psychologická pedagožka

- pochází z Maďarska, kde pracovala na dětské psychiatrické klinice po dobu více než 15 let

- přivedla metodu senzorické integrace na kliniku AXON jako na první kliniku v ČR

- motto: "Nejlepší dětská terapie je hra a pohyb." 

-

-

Kontakt

Beáta Tóth

- e-mail: beata.toth@neuroaxon.cz, telefon: 721392411 

Terapie probíhá na Neurorehabilitační klinice AXON (Marie Cibulkové 879/11, Praha 4, 106 00). Kontakt na kliniku zde.

 

Fotogalerie

Beata_Toth_1 Beata_Toth_2 Beata_Toth_3 Beata_Toth_4
Beata_Toth_5 Beata_Toth_6 Beata_Toth_7 Beata_Toth_8 
                                                    Beata_Toth_10                             Beata_Toth_11

-

Novinky

 • Dovolená

  22.7.2016

  Ve dnech 23. 7. - 7. 8. 2016 je Neurorehabilitační klinika AXON uzavřena z důvodu letní dovolené. Dotazy na paní Skálovou ohledně volných termínů terapií či fakturace a plateb však můžete klást již od 1. 8. Na naše pacienty se opět těšíme v pondělí, 8. srpna 2016. Děkujeme za pochopení. 

 • Grant pro pacienty z Prahy

  22.7.2016

  Podařilo se nám získat grant Hlavního města Prahy, a tak máme možnost v roce 2016 finančně podpořit léčbu několika dětí, které mají trvalý pobyt na území hlavního města. Je však nutné zároveň splnit následující podmínky:
  1) dítě musí absolvovat léčbu terapií Kosmík na klinice v době od 8. 8. 2016 do konce roku 2016
  2) peníze z grantu mohou být použity pouze na úhradu, která jde ze strany rodičů, rodiny apod. (peníze lze i zpětně vrátit, pokud jste terapii již zaplatili)
  3) léčba dítěte nesmí být hrazena ze 100% cizím subjektem, tzn. nadací, firemním sponzorem atd. (pokud vám ale přispějí méně než 100%, můžeme případně využít grantu na doplatek, který byste měli platit přímo vy).
  Pokud dané podmínky splňujete, zašlete prosím nejpozději do neděle 7. 8. 2016 e-mail panu řediteli na jan.zipser@neuroaxon.cz, abychom s vámi dále v grantovém řízení počítali.

 • Terapie probíhá i přes státní svátky

  3.7.2016

  Aktuálně probíhající terapie se koná i po dobu státních stvátků, 5. a 6. července 2016, a to v běžném režimu. 

 • Zkrácení posledního dne terapie Kosmík o 1 h

  23.6.2016

  S účinností od 27. června 2016 je čtyřtýdenní terapie Kosmík (a 3týdenní v případě, že v tu dobu neprobíhá 4týdenní terapie) o 1 hodinu kratší. Poslední den léčby, tedy zpravidla pátek, skončí o 1 hodinu dříve, a to z důvodu zkvalitňování terapie Kosmík. V ten den se terapie zkrátí o oxygenoterapii, MOTOmed a Snoezelen; cvičení v oblečku TheraSuit® či posilování prostřednictvím kladkového systému se změna nedotkne. Ve zmíněnou hodinu proběhnou konzultace odborného týmu o výsledcích zakončené terapie, pokrocích pacientů, což povede k zefektivnění terapie pro jednotlivé pacienty v situacích, kdy jejich léčbu povede při příští terapii jiný fyzioterapeut, a to ať dlouhodobě či krátkodobě při zastupování nemocných kolegů.

 • Letní příměstské tábory nejen pro handicapované děti

  16.6.2016

  Náš partner, Centrum Filipovka, který poskytuje odlehčovací a jiné sociální služby pro rodiny s handicapovanými dětmi, pořádá letní příměstské tábory pro děti s postižením i bez něj. Tábory s integračním programem jsou určeny pro děti od 5 - 15 let a vhodné jsou zejména pro děti z Prahy a blízkého okolí. Pokud hledáte na léto zábavu pro své děti, více informací o táborech naleznete zde

Starší »