CI terapie

Od listopadu 2016 přicházíme s nabídkou terapie, která je přímo určena pro pacienty s postižením pouze jedné končetiny nebo jedné strany těla - CI terapie neboli nuceně navozená terapie. 

 

Co je CI terapie?

CI terapie (resp. CIMT: Constraint - Induced Movement Therapy, tedy nuceně navozená terapie), je světovým trendem v oblasti léčby pacientů s monoparetickou či hemiparetickou formou DMO, také pokud byl tento stav způsoben cévní mozkovou příhodou, v důsledku roztroušené sklerózy či po kraniotraumatech.
CIMT je velmi sofistikovaným léčebným programem - jeho výsledky jsou podložené četnými vědeckými studiemi.

 

Koncept vymyslel tým Dr. Edwarda Tauba, Ph.D., na univerzitě v Alabamě v USA. Podstatou CI terapie je znehybnění zdravé končetiny pomocí ortézy, a tím vynucení aktivity postižené končetiny. Pacient pak touto končetinou musí provádět zadané úkoly za určený časový úsek. Významnou součástí této terapie jsou úkoly, které dostává pacient k vypracování na doma, a následná kontrola jejich plnění. Výsledkem CI terapie je pak zlepšení rozsahu handicapované končetiny, získání svalové síly, a především její častější využívání. 

 

Jak probíhá CI terapie na Neurorehabilitační klinice AXON?

Léčebný program CI terapie provádíme na naší klinice ambulantně, a to v budově Štětkova 1a (vchod z ulice Marie Cibulkové).

Oxygenoterapie

 

Stejně jako u terapie Kosmík se řídíme zásadou poskytovat účinnou, intenzivní a hlavně komplexní terapii, a proto ji nabízíme v kombinaci s relaxační oxygenoterapií (30 min.), při níž dochází k regeneraci svalů a zlepšení činnosti mozku. 

Terapie tedy probíhá v 3,5hodinovém bloku, po dobu 3 týdnů. Vždy od 8:00 - 11:30 nebo od 12:30 - 16:00.

Na rozdíl od terapie Kosmík, CI terapie neprobíhá o víkendech. 

 

Každý den začíná terapie kontrolou domácích úkolů a přípravou těla na samotné cvičení (nahřívání, jemná/hloubková masáž, neuromobilizace). 

Shapingové úkoly CI terapie

Poté se přechází k shapingovým úkolům, které jsou jedním z pilířů CI terapie. Tyto úkoly vyžadují několikanásobné opakování stejných pohybů slabší končetinou za určitý časový úsek. Náročnost těchto úkolů se v průběhu terapie zvyšuje. Myšlenkovým východiskem shapingových úkolů je dopracovat se prostřednictvím repetitivního pohybu (kvantity) ke správně prováděnému pohybu (kvalitě). 

Dalším pilířem CI terapie je task practice, který je naopak zaměřen na kvalitu prováděného pohybu.
S dětmi se například maluje či modeluje, pokud se terapie provádí s dospělými pacienty, zaměřuje se zejména na nácvik praktických úkonů (věšení prádla, mytí nádobí, ...).

  

Skladba CI terapie na klinice AXON

1 h ............ kontrola domácích úkolů, příprava těla na cvičení

2 h ............ CI terapie – shapingové úkoly, task practice

30 min. ...... oxygenoterapie

 

Termíny

28. 11. - 18. 12. 2016

(1 volné místo)

 12. 6. – 30. 6. 2017

(1 volné místo)

2. 1. – 20. 1. 2017

(obsazeno)

10. 7. – 28. 7. 2017

(1 volné místo)

23. 1. – 10. 2. 2017

(obsazeno)

21. 8. – 8. 9. 2017

(1 volné místo)

13. 2. – 2. 3. 2017

(1 volné místo)

11. 9. – 29. 9. 2017

(1 volné místo)

6. 3. – 24. 3. 2017

(2 volná místa)

9. 10. – 27. 10. 2017

(2 volná místa)

27. 3. – 14. 4. 2017

(1 volné místo)

6. 11. – 24. 11. 2017

(2 volná místa)

18. 4. – 6. 5. 2017

(2 volná místa)

4. 12. - 22. 12. 2017

(1 volné místo)

15. 5. – 2. 6. 2017

(2 volná místa)

 

 

Ceník

3týdenní CI terapie
42.000 Kč 

 

 

 

Ubytování 

Ač nedisponujeme vlastními ubytovacími kapacitami, pro ty, kteří to k nám mají daleko, jsme schopni zprostředkovat k terapii i ubytování. Více najdete zde.

 

V případě zájmu o objednání CI terapie kontaktujte prosím koordinátorku terapie

Novinky

 • Bazén&Sauna: Klinika AXON otvírá robotické centrum

  18.7.2017

  O slavnostním otevření robotického centra a rehabilitacích dostupných všem  Vyšlo v aktuálním časopise Bazén&Sauna v příloze Záchranář  Celý článek si můžete přečíst zde.

 • Lidové noviny: 600 opakování a mozek se naučí pohyb

  13.7.2017

  O Lokomatu, Samovi a pojišťovnách. Vyšlo dnes v Lidových novinách na straně 4.  . Celý článek k přečtení zde.

 • Klinika AXON rozjíždí Robotické centrum pro děti i dospělé

  12.7.2017

  O Robotickém centru kliniky AXON a jeho slavnostním otevření. Vyšlo v aktuálním čísle časopisu Vozka Celý článek k přečtení zde.

 • Volný termín terpie

  28.6.2017

  Uvolnilo se místo poslední třítýdenní terapie před prázdninami! smile V termínu od 17. července do 4. srpna s fyzioterapeutkou Bc. Klárou Vaňkovou.

  Pokud máte zájem, kontaktujte prosím naši koordinátorku terapie Alenu Hassanein na telefonním čísle +420 720 981 829 či e-mailu alena.hassanein@neuroaxon.cz

 • Volný termín terpie

  26.6.2017

  Skvělá zpráva!smile Uvolnily se čtyři místa v termínu  terapií od 10. července do 4. srpna. Dvě místa na čtyřtýdenní terapii a dvě na třítýdenní.

  Pokud máte zájem, kontaktujte prosím naši koordinátorku terapie Alenu Hassanein na telefonním čísle +420 720 981 829 či e-mailu alena.hassanein@neuroaxon.cz

Starší »