MUDr. JARMILA ZIPSEROVÁ

Primářka a garantka kliniky

 • mnoholetá specializace jako lékař fyzikální, balneologické a léčebné rehabilitace (FBLR)
 • odborník v nejnovějších léčebných rehabilitačních metodách se zahraničním zázemím
 • disponuje několikaletými zkušenostmi s metodou TheraSuit® a absolvovala několik kurzů této metody

motto: „Neexistuje stav, se kterým by se nedalo nic dělat.“

Mgr. BARBORA PAVLÍČEK NOVÁKOVÁ

Vedoucí terapie, fyzioterapeutka

 • ​Vystudovala bakalářské studium na ZČU v Plzni, magisterské studium na SZU v
  Bratislavě
 • Praxi získala ve dětské léčebně Vesna v Janských lázních a Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí
 • kurzy:
  • TheraSuit Basic
  • Therasuit Advanced
  • NDT Basic Bobath v pediatrické praxi
  • Synergická reflexní terapie
  • Funkční dynamické stabilizace v kontextu vývojové kineziologie
  • Spasticita A a B
  • SM system
  • Snoezelen
  • Kineziotaping
  • Dornova metoda a Breussova masáž
  • Infinity method
  • Noha dítěte s dětskou mozkovou obrnou

Bc. LUKÁŠ JORDAK

Zástupce vedoucí terapie a fyzioterapeut

 • absolvent oboru Fyzioterapie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity
 • metodě TheraSuit a léčbě dětí se věnoval již během svých studií
 • praxi získal v rehabilitačním zařízení Sarema v Liberci
 • kurzy:
  • Lokomat Basic – User
  • TheraSuit Basic
  • TheraSuit Advanced
  • SM Systém

motto: „Každé dítě je pro mě nová výzva.“

Mgr. Bc. DAVID SOVIŠ

Zástupce vedoucí terapie a fyzioterapeut

 • absolvent oboru Fyzioterapie na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
 • praxi získával na rehabilitačních ambulancích v Olomouci a v nemocnici v Uherském Hradišti
 • vedle fyzioterapie se věnoval studiu rekreologie
 • kurzy:
  • ACT – akrální koaktivační terapie
  • TheraSuit Basic
  • Rehabilitace spastické parézy – A, B
  • Lokomat Basic – User
  • Lokomat Advanced – Trainer
  • Autoreflexivní zapojení HSS
  • kineziotaping

motto: „Don’t use it, you lose it. – Nepoužíváš to, ztrácíš to.“

Mgr. LUCIE NÝVLTOVÁ

Fyzioterapeutka

 • absolventka oboru Fyzioterapie na 2. lékařské fakultě UK v Praze
 • v průběhu studia zaměření na dětskou rehabilitaci
 • praxe na dětské léčebně v Jánských lázních a v Bobath stacionáři v Ostravě
 • kurzy:
  • Lokomat Basic – User
  • TheraSuit Advanced
  • TheraSuit Basic
  • základy Vojtovy metody
  • Synergické reflexní terapie
  • SM System
  • Snoezelen

motto: „Kdo si hraje, nezlobí, ale my zlobíme.“

Mgr. et. Mgr. HELENA DUDOVÁ

Fyzioterapeutka

 • absolventka magisterského programu Fyzioterapie na FTVS UK a Speciální pedagogika na Masarykově univerzitě
 • dvousemestrální studium v německém Würzburgu
 • praxi získala v zařízeních Arpida, Vesna, Nemocnice Sušice, německé klinice SanderVita, Pink Crocodile School, apod.
 • kurzy:
  • TheraSuit Basic
  • CIMT terapie
  • Funkční dynamické stabilizace v kontextu vývojové kineziologie
  • kineziotaping
  • pevný taping
  • Propriofoot concept
  • HSSP
  • Komunikace s dětmi s kombinovaným postižením
  • základy akupresury
  • a další

motto: „I malý pokrok posouvá vpřed!“

Bc. KLÁRA VAŇKOVÁ

Fyzioterapeutka

 • absolventka Fyzioterapie na Trenčianske univerzitě Alexandra Dubčeka v Trenčíně
 • praxi získala v Nemocnici Bubeneč
 • kurzy:
  • Lokomat Basic – User
  • TheraSuit Basic
  • Dornova metoda a Breussova masáž
  • Noha dítěte s dětskou mozkovou obrnou

motto: „Dosáhnout se dá i toho, co na dosah zdaleka není.“

Bc. IRENA LISCOVÁ

Fyzioterapeutka

 • absolventka oboru Fyzioterapie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT
 • praktické zkušenosti získala v rehabilitačních ústavech i ambulancích – např. v Hamzově odborné léčebně pro děti i dospělé nebo ve stacionáři Zvonek v Kladně
 • kurzy:
  • Lokomat Basic – User
  • TheraSuit Basic
  • kineziotaping
  • Noha dítěte s dětskou mozkovou obrnou

motto: „S úsměvem jde všechno líp!“

Bc. KAROLÍNA VEČEŘOVÁ, DiS.

Fyzioterapeutka

 • absolventka oboru Fyzioterapie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, titul Diplomovaného specialisty získala na Vyšší odborné škole zdravotnické v oboru Diplomovaný zubní technik v Ústí nad Labem
 • praxi získala v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav, Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, Lázních Teplice, Ambulanci Malyra a Ambulanci Eva Kumstátová
 • kurzy:
  • TheraSuit Basic
  • Terapeutické využití kinesio tapu

motto: „Hledej ve všem pozitiva.“

Bc. PANKAJ SALARIA

Lokomat operátor

 • ​vystudoval obor Fyzioterapie na Oxfordské univerzitě V Bengalúru v Indii
 • pracoval jako fyzioterapeut v nemocnici Shekhar a na klinice v Bengalúru
 • absolvoval stáž na oddělení gerontologie a paliativní péče v domově pro seniory v indickém státě Karnátak
 • kurzy:
  • Lokomat Basic – User
  • TheraSuit Basic

motto: „You master, you lead.“

Ing. TEREZA LÍSALOVÁ

Fyzioterapeutka

 • ​vystudovala bakalářský obor Fyzioterapie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT
 • titul Ing. získala na stejné fakultě v oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
 • zkušenosti získala v rehabilitačních ústavech i ambulancích – RÚ Kladruby, Hamzova odborná léčebna, IKEM, Poliklinika Agel
 • kurzy:
  • TheraSuit Basic
  • Kineziotaping I.
  • Kineziotaping – korekce
  • Lokomat Basic – User
  • Pletenec pánevní, ramenní kloub z pohledu Pilates

motto: „Sedmkrát spadneme, ale osmkrát vstaneme.“

Mgr. ANNA BŘICHÁČKOVÁ

Fyzioterapeutka

 • ​Absolventka magisterského oboru Fyzioterapie na UK FTVS
 • Praktické zkušenosti získala v rehabilitačních zařízeních i ambulancích (například: Kladruby, IPREA, Rehabilitační klinika Malvazinky, Keltia-med, atd.)
 • K terapii ji přivedla touha mít smysluplné uplatnění v životě.
 • kurzy:
  • Metoda dle Ludmily Mojžíšové
  • Kineziotaping

motto: „Život je jako bonboniéra, nikdy nevíš, co ochutnáš.“

VERONIKA PROCHÁZKOVÁ, DiS.

Fyzioterapeutka

 • ​Vystudovala VOŠ Příbram
 • Praxi získala ve VRU Slapy, ARO JiP Karim, DIP Vinohrady, Privátní klinika Saudská Arábie – dětské oddělení
 • kurzy:
  • Kvadrupedalní lokomoce a prevence fcnich poruch osového aparátu
  • Therasuit
  • Měkké techniky mobilizace
  • Manuální lymfodrenáž
  • Craniosakrálni terapie
  • Basalní stimulace
  • Spirální dynamika
  • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence
  • Tapy

motto: „Kde je vůle je i cesta.“

Bc. ADRIÁNA TRSŤANOVÁ

Fyzioterapeutka

 • ​Vystudovala fyzioterapii na Univerzitě sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě
 • Praxi získala na ambulantní terapii v medicínském zařízení Mlynská Dolina v Bratislavě
 • kurzy:
  • Kineziotaping
  • SM systém
  • baňkování
  • manuální lymfodrenáž

motto: „Každý človek je jedinečný.“

Mgr. MOHAMED KHADURA

Lokomat operátor

 • Bakalář v oboru fyzioterapie, fakulta Medical Technology v Misurátě
 • Magistr v oboru fyzioterapie na Univerzitě Karlově v Praze, FTVS UK
 • Pracoval jako fyzioterapeut v nemocnici Alhelal v Misurátě, další praxi získal v Lékařském centru Aljazera fyzioterapie a jako fyzioterapeut v Misrata Central Hospital
 • kurzy:
  • Kurz Enhanced Recovery, sponzorovaný International Medical Corporation (IMC)
  • Kurz o funkční anatomii, zajištěn International Medical Corporation (IMC)
  • Kurz poskytování zdravotní péče pacientům na klinice Misrata Poly
  • Kineziotaping
  • Feldenkraisova metoda

motto: „Success is always as much as the effort you make.“

Mgr. Farah Droubi

Lokomat operátor

 • Magistr v oboru fyzioterapie na Univerzitě Karlově v Praze, FTVS UK
 • Pracovala jako internistka v různých nemocnicích v Praze a Kuvajtu a jako fyzioterapeutka na soukromé dětské klinice Nové Lázně v Teplicích
 • kurzy:
  • Visceral Manipulation and Neural Manipulation (Barral Institute)
  • DNS A, B, C and DNS Pediatric modules (Prague School)
  • Kinesiotaping 1 & 2 (KTA Association)
  • Lokomat Basic – User
  • Lokomat Advanced – Trainer

motto: „You must always begin with ‚baby‘ steps.“

Mgr. Bc. VERONIKA LAZECKÁ

Ergoterapeutka

 • ​Vystudovala magisterský obor Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče a bakalářský obor ergoterapie Lékařská fakulta Ostravské univerzity
 • Praxi získala na Klinice rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, také pracovala jako vedoucí ergoterapeut v Sanatoriích Klimkovice, Aqua Klim s.r.o.
 • kurzy:
  • MKF (ICF)
  • PANaT se vzduchovými dlahami
  • Kineziotaping v ergoterapii
  • Snoezelen
  • Protetika a fyzioterapie po amputacích na horní končetině
  • kurz Feldenkraisovy metody
  • absolvování I. Spastické konference – Novinky v léčbě spastické parézy

motto: „Před námi jsou lepší věci než ty, které zůstaly za námi.“