MUDr. JARMILA ZIPSEROVÁ

Primářka a garantka kliniky

 • mnoholetá specializace jako lékař fyzikální, balneologické a léčebné rehabilitace (FBLR)
 • odborník v nejnovějších léčebných rehabilitačních metodách se zahraničním zázemím
 • disponuje několikaletými zkušenostmi s metodou TheraSuit® a absolvovala několik kurzů této metody

motto: „Neexistuje stav, se kterým by se nedalo nic dělat.“

Mgr. BARBORA PAVLÍČEK NOVÁKOVÁ

Vedoucí terapie, fyzioterapeutka

 • ​vystudovala bakalářské studium na ZČU v Plzni, magisterské studium na SZU v
  Bratislavě
 • praxi získala ve dětské léčebně Vesna v Janských lázních a Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí
 • kurzy:
  • TheraSuit Basic
  • Therasuit Advanced
  • NDT Basic Bobath v pediatrické praxi
  • Synergická reflexní terapie
  • Funkční dynamické stabilizace v kontextu vývojové kineziologie
  • Spasticita A a B
  • SM system
  • Snoezelen
  • Kineziotaping
  • Dornova metoda a Breussova masáž
  • Infinity method
  • Noha dítěte s dětskou mozkovou obrnou

Mgr. Bc. DAVID SOVIŠ

Zástupce vedoucí terapie a fyzioterapeut

 • absolvent oboru Fyzioterapie na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
 • praxi získával na rehabilitačních ambulancích v Olomouci a v nemocnici v Uherském Hradišti
 • vedle fyzioterapie se věnoval studiu rekreologie
 • kurzy:
  • ACT – akrální koaktivační terapie
  • TheraSuit Basic
  • Rehabilitace spastické parézy – A, B
  • Lokomat Basic – User
  • Lokomat Advanced – Trainer
  • Autoreflexivní zapojení HSS
  • kineziotaping

motto: „Don’t use it, you lose it. – Nepoužíváš to, ztrácíš to.“

Bc. IRENA LISCOVÁ

Fyzioterapeutka

 • absolventka oboru Fyzioterapie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT
 • praktické zkušenosti získala v rehabilitačních ústavech i ambulancích – např. v Hamzově odborné léčebně pro děti i dospělé nebo ve stacionáři Zvonek v Kladně
 • kurzy:
  • Lokomat Basic – User
  • TheraSuit Basic
  • kineziotaping
  • Noha dítěte s dětskou mozkovou obrnou

motto: „S úsměvem jde všechno líp!“

Bc. KLÁRA VAŇKOVÁ

Fyzioterapeutka

 • absolventka Fyzioterapie na Trenčianske univerzitě Alexandra Dubčeka v Trenčíně
 • praxi získala v Nemocnici Bubeneč
 • kurzy:
  • Lokomat Basic – User
  • TheraSuit Basic
  • Dornova metoda a Breussova masáž
  • Noha dítěte s dětskou mozkovou obrnou

motto: „Dosáhnout se dá i toho, co na dosah zdaleka není.“

Bc. PANKAJ SALARIA

Lokomat operátor

 • ​vystudoval obor Fyzioterapie na Oxfordské univerzitě V Bengalúru v Indii
 • pracoval jako fyzioterapeut v nemocnici Shekhar a na klinice v Bengalúru
 • absolvoval stáž na oddělení gerontologie a paliativní péče v domově pro seniory v indickém státě Karnátak
 • kurzy:
  • Lokomat Basic – User
  • TheraSuit Basic

motto: „You master, you lead.“

Bc. KAROLÍNA VEČEŘOVÁ, DiS.

Fyzioterapeutka

 • absolventka oboru Fyzioterapie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, titul Diplomovaného specialisty získala na Vyšší odborné škole zdravotnické v oboru Diplomovaný zubní technik v Ústí nad Labem
 • praxi získala v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav, Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, Lázních Teplice, Ambulanci Malyra a Ambulanci Eva Kumstátová
 • kurzy:
  • TheraSuit Basic
  • Terapeutické využití kinesio tapu

motto: „Hledej ve všem pozitiva.“

Mgr. FARAH DROUBI

Fyzioterapeutka, lokomat operátor

 • magistr v oboru fyzioterapie na Univerzitě Karlově v Praze, FTVS UK
 • pracovala jako internistka v různých nemocnicích v Praze a Kuvajtu a jako fyzioterapeutka na soukromé dětské klinice Nové Lázně v Teplicích
 • kurzy:
  • Visceral Manipulation and Neural Manipulation (Barral Institute)
  • DNS A, B, C and DNS Pediatric modules (Prague School)
  • Kinesiotaping 1 & 2 (KTA Association)
  • Lokomat Basic – User
  • Lokomat Advanced – Trainer

motto: „You must always begin with ‚baby‘ steps.“

Ing. TEREZA LÍSALOVÁ

Fyzioterapeutka

 • ​vystudovala bakalářský obor Fyzioterapie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT
 • titul Ing. získala na stejné fakultě v oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
 • zkušenosti získala v rehabilitačních ústavech i ambulancích – RÚ Kladruby, Hamzova odborná léčebna, IKEM, Poliklinika Agel
 • kurzy:
  • TheraSuit Basic
  • Kineziotaping I.
  • Kineziotaping – korekce
  • Lokomat Basic – User
  • Pletenec pánevní, ramenní kloub z pohledu Pilates

motto: „Sedmkrát spadneme, ale osmkrát vstaneme.“

Bc. JULIE CHLEBOVSKÁ

Fyzioterapeutka

 • absolventka oboru fyzioterapie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
 • praxi získala na Klinice rehabilitačního lékařství VFN, Neurologické klinice VFN, Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny ÚVN, Oddělení neurochirurgie ÚVN, v Centru Paraple, Centru sociálních služeb Tloskov, Domově sociální péče Hagibor a další.
 • kurzy:
  • TheraSuit Basic
  • Lokomat Basic – User
  • Fyzioterapie u pacientů s míšní lézí
  • Vojtova metoda 2. generace
  • Neboj se svého handicapu
 • motto: Medvídek Pú: „Slib mi, že si vždy budeš pamatovat, že jsi odvážnější než věříš, silnější než se zdáš a chytřejší, než si myslíš.“

VERONIKA PROCHÁZKOVÁ, DiS.

Fyzioterapeutka

 • ​vystudovala VOŠ Příbram
 • praxi získala ve VRU Slapy, ARO JiP Karim, DIP Vinohrady, Privátní klinika Saudská Arábie – dětské oddělení
 • kurzy:
  • Kvadrupedalní lokomoce a prevence fcnich poruch osového aparátu
  • Therasuit
  • Měkké techniky mobilizace
  • Manuální lymfodrenáž
  • Craniosakrálni terapie
  • Basalní stimulace
  • Spirální dynamika
  • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence
  • Tapy

motto: „Kde je vůle je i cesta.“

Bc. ADRIÁNA TRSŤANOVÁ

Fyzioterapeutka

 • ​vystudovala fyzioterapii na Univerzitě sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě
 • praxi získala na ambulantní terapii v medicínském zařízení Mlynská Dolina v Bratislavě
 • kurzy:
  • Lokomat Basic – User
  • Kineziotaping
  • SM systém
  • baňkování
  • manuální lymfodrenáž

motto: „Každý človek je jedinečný.“

Bc. JANA BEREŽNÁ

Fyzioterapeutka

 • absolventka oboru fyzioterapie Fakulty tělesné výchovy a sportu, FTVS UK
 • praxi získala ve Vojenské nemocnici v Praze, v nemocnici v Kladně a Teplicích
 • kurzy: TheraSuit Basic
  • Lokomat Basic – User
  • kurz sportovní masáže

motto: „Svůj život můžeš jednoduše změnit tak, že se na něj začneš dívat z jiného úhlu.“

Bc. ELIZABETH LINHARTOVÁ

Fyzioterapeutka

 • absolventka oboru Fyzioterapie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT
 • praktické zkušenosti získala v rehabilitačních ústavech i ambulancích – např. IKEM, Oblastní nemocnice Kladno, Dětský rehabilitační stacionář Zvonek, Poliklinika I. P. Pavlova, VRÚ Slapy
 • kurzy:
  • TheraSuit Basic
  • Lokomat Basic – User
  • O Nohách, Centrum komplexní péče Sámova,
  • Dřep prehab-rehab,
  • Core level 1,
  • Kinesiotaping – Korekční a svalové techniky,
  • FYZIO v pilates – lordóza a výhřez plotének,
  • FYZIO v pilates – práce se skoliózou,
  • FYZIO v pilates – kyfóza a stabilizace lopatek.

 

motto: „Nikdy není pozdě začít.“

Mgr. MOHAMED KHADURA

Lokomat operátor

 • bakalář v oboru fyzioterapie, fakulta Medical Technology v Misurátě
 • magistr v oboru fyzioterapie na Univerzitě Karlově v Praze, FTVS UK
 • pracoval jako fyzioterapeut v nemocnici Alhelal v Misurátě, další praxi získal v Lékařském centru Aljazera fyzioterapie a jako fyzioterapeut v Misrata Central Hospital
 • kurzy:
  • TheraSuit Basic
  • Lokomat Basic – User
  • Kurz Enhanced Recovery, sponzorovaný International Medical Corporation (IMC)
  • Kurz o funkční anatomii, zajištěn International Medical Corporation (IMC)
  • Kurz poskytování zdravotní péče pacientům na klinice Misrata Poly
  • Kineziotaping
  • Feldenkraisova metoda

motto: „Success is always as much as the effort you make.“

Mgr. Bc. VERONIKA LAZECKÁ

Ergoterapeutka

 • ​vystudovala magisterský obor Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče a bakalářský obor ergoterapie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity
 • Praxi získala na Klinice rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, také pracovala jako vedoucí ergoterapeut v Sanatoriích Klimkovice, Aqua Klim s.r.o.
 • kurzy:
  • MKF (ICF)
  • PANaT se vzduchovými dlahami
  • Kineziotaping v ergoterapii
  • Snoezelen
  • Protetika a fyzioterapie po amputacích na horní končetině
  • kurz Feldenkraisovy metody
  • absolvování I. Spastické konference – Novinky v léčbě spastické parézy

motto: „Před námi jsou lepší věci než ty, které zůstaly za námi.“