Vážení dárci,

chtěla bych Vás moc požádat o pomoc pro svého syna Danečka. Je to milý a usměvavý 13letý chlapec, u něhož takřka nejde na první pohled poznat zdravotní postižení. Jeho diagnóza však zní poporodní paréza brachiálního plexu PHK a těžká sekundární skolióza ve spojení s ADHD syndromem a tikovou poruchou. Ačkoli mé první těhotenství probíhalo naprosto bez komplikací, porod již byl rizikový, došlo k mechanickému poškození nervů příliš velkého plodu, který také musel být následně resuscitován.

Už od narození několikrát denně cvičíme doma (nejprve jen Vojtova metoda, postupně přibývaly další techniky jako je Bobath, Kabat, Čápová apod). S Danečkem však také musíme jezdit po rehabilitačních pobytech, ústavech, léčebnách a lázních, jelikož jeho diagnóza vyžaduje velice intenzivní rehabilitaci, a to minimálně do doby, dokud poroste. Navštěvujeme neurologa, ortopeda, rehabilitačního lékaře, psychologa a dětského psychiatra, Daneček navíc bere hodně léků. Kvůli neustálému zlepšování stavu pravé ruky je třeba procvičovat rovněž jemnou motoriku, a tak docházíme na různé kroužky (např. keramiku, výtvarný kroužek a plavání), v létě se syn snaží jezdit na kole, v zimě zase lyžovat.

Lékaři nás velice chválí za úspěchy a pokroky, ale zdůrazňují, jak je nutné v rehabilitaci vytrvat. Je to bohužel běh na dlouhou trať a zatím nejsme ani v půlce, i když pracujeme už třináct let. V současnosti je navíc situace náročnější rovněž tím, že Daneček hodně roste (období růstové akcelerace) a s tím už nesouvisí pouze ruka, ale celé tělo. Vzniká těžká sekundární skolióza a velké problémy s páteří. Musí tedy cvičit ještě více a zaměřovat se již na celý trup.

Již dvakrát jsme absolvovali specializovanou, ale bohužel samopláteckou terapii Kosmík na Neurorehabilitační klinice AXON v Praze, která mu velmi pomohla, ale již si však sama dále nemůžu dovolit, aniž bych omezila další dosavadní plánované rehabilitace, které jsou velice náročné, a to nejen časově, ale i finančně. Jsem s Danečkem sama, ještě mám devítiletou dcerku Adélku, která má také zdravotní problém.

Byla bych Vám proto nesmírně vděčná za pomoc. Synovi to jednoznačně pomůže a když nepolevíme s rehabilitacemi do budoucna, což nesmíme, tak ho čeká relativně plnohodnotný život, na který by měl mít nárok každý člověk. U Danečka to je bohužel ztíženo celkovou situací, ale existuje tady velká naděje na zlepšení.

Za případnou pomoc pro Danečka Vám velmi moc děkuje jeho maminka.