Доктор медицины ЯРМИЛА ЗИПСЕРОВА

Главный врач и гарант клиники

 • многолетняя специализация в качестве врача в области физической и лечебной реабилитации, а также бальнеологи (ФБЛР)
 • специалист в области новейших зарубежных лечебных реабилитационных методик
 • обладает многолетним опытом работы с методикой «TheraSuit®», помимо этого как врач она
 • окончила несколько курсов по данной методике

девиз: «Не существует такого состояния, с которым ничего нельзя сделать»

Заведующая терапией и физиотерапевт

Бакалавр ЛУКАШ ЙОРДАК

Заместитель заведующей терапией и физиотерапевт

 • выпускник медицинского факультета Остравского университета по специальности «Физиотерапия»
 • методикой TheraSuit® и лечением детей начал заниматься еще во время учебы
 • практика в реабилитационном учреждении «Sarema» в г. Либерец
 • курсы:
  • Lokomat® Basic
  • TheraSuit®Basic
  • TheraSuit® Advanced
  • SM Systém (SPS-методика или же тренировка с эспандерами по методике Доктора медицины Рихарда Смишка)

девиз: «Каждый ребенок – это для меня новый вызов».

Магистр, бакалавр Давид Совиш

Заместитель заведующей терапией и физиотерапевт

 • выпускник факультета физической культуры Университета им. Палацкого в Оломоуце по специальности «Физиотерапия»
 • практический опыт приобрел в реабилитационных амбулаториях в г. Оломоуц и в больнице в г. Угерске Градиште
 • наряду с физиотерапией изучал рекреалогию
 • курсы:
  • Lokomat® Basic
  • TheraSuit®Basic
  • Кинезиотейпирование

девиз«Don’t use it, you lose it». (Если не хочешь упустить возможность, воспользуйся ею)

Магистр ЛУЦИЕ НЫВЛТОВА

физиотерапевт

 • выпускница 2-го медицинского факультета Карлова университета в Праге по специальности «Физиотерапия»
 • специализация в ходе обучения — детская реабилитация
 • практика в детской лечебнице в г. Янске Лазне и в Бобат-стационаре в Остраве
 • курсы:
  • Lokomat® Basic
  • TheraSuit® Advanced
  • TheraSuit® Basic
  • Основы Войта-терапии
  • Синергетическая рефлекторная терапия
  • SM System (SPS-методика или же тренировка с эспандерами по методике Доктора медицины Рихарда Смишка)
  • Snoezelen (Снузелен)

девиз: «Кто играет, тот не шалит, но мы иногда озорничаем».

Магистр & Магистр ГЕЛЕНА ДУДОВА

Физиотерапевт

 • окончила магистратуру факультета физической культуры и спорта Карлова университета по специальности «Физиотерапия» и магистратуру Масарикова университета по специальности «Специальная педагогика».
 • 2 семестра училась в Вюрцбурге
 • практический опыт приобрела в учреждениях: «Арпида», «Весна»,  в больнице «Сушице», в немецкой клинике «SanderVita», «Pink Crocodile School», и т. д.
 • курсы:
  • TheraSuit® Basic
  • CIMT-терапия
  • Функциональная динамическая стабилизация в контексте кинезиологии развития
  • Кинезиотейпирование
  • Жесткий тейпинг
  • Propriofoot concept
  • Глубокая стабилизационная система позвоночника
  • Коммуникация с детьми с комбинированными нарушениями
  • Основы акупрессуры
  • и другие

девиз: «Даже небольшой прогресс продвигает вперед!»

Бакалавр Клара Ванькова

Физиотерапевт

 • окончила Тренчинский университет им. Александра Дубчека по специальности «Физиотерапия»
 • практический опыт приобрела в больнице «Бубенеч»
 • курсы:
  • Lokomat® Basic
  • TheraSuit®Basic
  • Методика Дорна и массаж по методу Бройса

девиз: «Можно достичь и недостижимое».

Бакалавр Ирэна Лисцова

Физиотерапевт

 • выпускница факультета биомедицинской инженерии Чешского технического университета (ČVUT) по специальности «Физиотерапия»
 • практический опыт приобрела в реабилитационных учреждениях и амбулаториях, например, в Гамзовой специализированной лечебнице для детей и взрослых или  в стационаре «Звонек» в г. Кладно
 • курсы:
  • Lokomat® Basic
  • TheraSuit®Basic
  • Кинезиотейпирование

девиз: «С улыбкой все получается лучше!»

Bc. ZUZANA MARGEŤÁKOVÁ

Fyzioterapeutka

 • absolventka oboru Fyzioterapia na LF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích
 • praxi získala v Odborném léčebném ústavu Jevíčko
 • kurzy:
  • TheraSuit® Basic
  • Kineziologické tejpování v praxi
  • Míčková facilitace pro fyzioterapeuty
  • Fyzioterapie u chronických onemocnění dýchacích cest

motto: „Tajomstvom úspechu nie je robiť to, čo sa nám páči, ale nájsť záľubu v tom, čo robíme.»

Bc. Karolína Večeřová, DiS.

Fyzioterapeutka

 • absolventka oboru Fyzioterapie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, titul Diplomovaného specialisty získala na Vyšší odborné škole zdravotnické v oboru Diplomovaný zubní technik v Ústí nad Labem
 • praxi získala v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav, Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, Lázních Teplice, Ambulanci Malyra a Ambulanci Eva Kumstátová
 • kurzy:
  • TheraSuit® Basic
  • Terapeutické využití kinesio tapu

motto: «Hledej ve všem pozitiva.»

Bc. PANKAJ SALARIA

Lokomat operátor

 • ​vystudoval obor Fyzioterapie na Oxfordské univerzitě V Bengalúru v Indii
 • pracoval jako fyzioterapeut v nemocnici Shekhar a na klinice v Bengalúru
 • absolvoval stáž na oddělení gerontologie a paliativní péče v domově pro seniory v indickém státě Karnátak
 • kurzy:
  • Lokomat® Basic
  • TheraSuit® Basic

motto: „You master, you lead.“

Ing. Tereza Lísalová

Fyzioterapeutka

 • ​vystudovala bakalářský obor Fyzioterapie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT
 • titul Ing. získala na stejné fakultě v oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
 • zkušenosti získala v rehabilitačních ústavech i ambulancích — RÚ Kladruby, Hamzova odborná léčebna, IKEM, Poliklinika Agel

motto: „Sedmkrát spadneme, ale osmkrát vstaneme.“

Mgr. Anna Hlaváčková

Fyzioterapeutka

 • ​Absolventka magisterského oboru Fyzioterapie na UK FTVS
 • Praktické zkušenosti získala v rehabilitačních zařízeních i ambulancích (například: Kladruby, IPREA, Rehabilitační klinika Malvazinky, Keltia-med, atd.)
 • K terapii ji přivedla touha mít smysluplné uplatnění v životě.
 • Kurzy: Metoda dle Ludmily Mojžíšové, Kineziotaping

motto: „Život je jako bonboniéra, nikdy nevíš, co ochutnáš»

Veronika Procházkova, Dis

Fyzioterapeutka

 • ​Vystudovala VOŠ Příbram
 • Praxi získala ve VRU Slapy, ARO JiP Karim, DIP Vinohrady, Privátní klinika Saudská Arábie — dětské oddělení
 • Kurzy: Kvadrupedalní lokomoce a prevence fcnich poruch osového aparátu, Therasuit,  Měkké techniky mobilizace, Manuální lymfodrenáž, Craniosakrálni terapie, Basalní stimulace, Spirální dynamika, Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence, Tapy

motto: „Kde je vůle je i cesta»