CI terapie je určena pro pacienty s postižením pouze jedné končetiny nebo jedné strany těla. Je známa také pod názvem CIMT či „nuceně navozená terapie“.
Je vhodná například pro pacienty s monoparetickou či hemiparetickou formou DMO, po cévní mozkové příhodě, po kraniotraumatech nebo s roztroušenou sklerózou.
Podstatou CI terapie k léčbě horní končetiny je znehybnění zdravé končetiny pomocí ortézy a tím „vynucení“ aktivity končetiny postižené. Pacient pak touto paretickou končetinou musí během terapie provádět zadané úkoly za určený časový úsek a plnit úkoly, které dostává k vypracování na doma.
Výsledkem CI terapie je pak zlepšení rozsahu pohybu a zvýšení svalové síly handicapované končetiny a především její častější používání.
CI terapie je světovým trendem v oblasti léčby pacientů a je velmi sofistikovaným léčebným programem – jeho výsledky jsou podložené četnými vědeckými studiemi. Koncept vymyslel tým Dr. Edwarda Tauba, Ph.D., na univerzitě v Alabamě v USA.

SOUČÁSTI CI TERAPIE

Domácí úkoly

 • každý den začíná terapie kontrolou domácích úkolů

Příprava těla na cvičení

 • nahřívání
 • neuromobilizace

Shapingové úkoly

 • jeden z pilířů CI terapie
 • úkoly vyžadují několikanásobné opakování stejných pohybů slabší končetinou za určitý časový úsek, náročnost těchto úkolů se v průběhu terapie upravuje
 • myšlenkovým východiskem shapingových úkolů je dopracovat se prostřednictvím repetitivního pohybu (kvantity) ke správně prováděnému pohybu (kvalitě)


Task practice

 • další z pilířů CI terapie zaměřený na kvalitu prováděného pohybu
 • většinou se jedná o nácvik aktivit denního života

Nabízené terapie

součásti jednotlivých terapií na rok 2018

CIMT 3T

 • terapie pro pacienty s postižením jedné končetiny nebo jedné strany těla
 • třítýdenní terapie probíhá každý všední den čtyři hodiny dopoledne či odpoledne
 • CI terapie s využitím oxygenoterapie a vodoléčby
 • součástí terapie: kontrola domácích úkolů, příprava těla na cvičení, shapingové úkoly, task practice, oxygenoterapie, vodoléčba
Obsah Počet lekcí
CI terapie 45
Oxygenoterapie, vodoléčba 15
Celkem 60

 

RoboCIMT 3T

 • terapie pro pacienty s postižením jedné končetiny nebo jedné strany těla
 • třítýdenní terapie probíhá každý všední den čtyři hodiny dopoledne či odpoledne
 • CI terapie s využitím robotických zařízení Amadeo a Pablo, které pomahají rehabilitaci postižené horní končetiny
 • součástí terapie: kontrola domácích úkolů, příprava těla na cvičení, shapingové úkoly, task practice, vodoléčba, robotická zařízení Amadeo a Pablo
Obsah Počet lekcí
CI terapie 45
Amadeo, Pablo 15
Celkem 60

 

CIMT – Ergoterapie

 • třítýdenní čtyřhodinová terapie
Obsah Počet lekcí
CI terapie 30
Ergoterapie 30
Celkem 60