Senzorová integrační terapie (terapie AYRES)

 

 

Tato léčebná metoda se objevila v Maďarsku v polovině 80. let. Během téměř 30-ti let jeho domácí popularita je i mezinárodně významná. Tato jedinečná / specifická / terapeutická forma je nyní k dispozici již v každém větším městě, používá se v dětské psychologické péči, ve výchovných poradenstvých, i v rehabilitačních institucích. Tajemstvím jeho úspěchu je holistický přístup, protože se zaměřuje na podporu osobnosti celého člověka. Přes aktivní hravé a pohybové aktivity dozrávají neurofyzické a psychosociální funkce, které nefungují správně kvůli organickým a psychologickým poruchám.

SIT V ČESKÉ REPUBLICE

V roce 2013 jsem dostala pozvání od Sdružení Maďarských Lékařů v České republice, na výroční konferenci, která se konala v Praze, a kde jsem mohla prezentovat svou teorii senzorové integrační terapie, a její domácí uplatnění v praxi. Zde jsem se poprvé setkala s faktem, že tuto účinnou metodu, která již dlouhá léta úspěšně funguje na celém světě a také v celé Evropě, tady neznají, nebo odborníci o ní neslyšeli , neuplatňují ji, a tak se ani nemůže šířit v dětské terapií.

Na příčiny a na otázku „Proč“ jsem nenašla odpověď, ale od té chvíle jsem kladla důraz na otázku „Jak dál“. Začala jsem hledat možnosti jak bych mohla odstartovat tuto metodu v Praze.

Lékaři, terapeuti, ergoterapeuti, fyzioterapeuti, pedagogové mě podporovali v tom, že je nezbytná tato možnost, odborníci potvrdili svůj názor, že SIT má uplatnění v oblasti péče dětské terapie.

SI terapii pro nás realizuje beatatoth.com