+420 720 981 829 koordinator@neuroaxon.cz

Nedílnou součástí naší práce je samozřejmě i podpora rodin našich pacientů. Posláním spolku Alkmeon je zajistit rodinám dětí, ke kterým nebyl osud příliš laskavý, důstojný život s co možná nejvyšší mírou integrace do společnosti. 

V tom nám pomáhají především sociální pracovníci, speciální pedagogové a další odborní terapeuti. 

Podporujeme rodiny s dětmi s DMO, neurologickými postiženími a poraněními mozku, neuromuskulárními deficity s přetrvávajícími primitivními reflexy, které mohou způsobit např. problémy s psaním, čtením, symptomy ADHD a ADD, dyslexií, dyspraxií, logopedické a ortopedické vady, vertebrogenní potíže, neurózy, chronickou únavu, autismus, anorexií a bulimií.

Chceme podpořit rodiče v jejich nelehké situaci, pomoci jim zorientovat se v možnostech, které při péči o své dítě s handicapem mají, a získat dostatek informací potřebných pro zabezpečení péče. Současně klademe důraz také na psychohygienu rodičů a zamezení jejich vyhoření a snížení pečovatelské zátěže.

Jak vznikl název ALKMEON?

Asi 500 let př. n. l. (ještě před Platonem a Aristotelem) řecký filozof Alkmeon vyřízl z hlavy zvířete oko a všiml si vláken procházejícíh do lebky. Netušil nic o existenci zrakového nervu, spatřenou strukturu považoval za kanálek. Podobné dutiny ústící do lebky objevil i při zkoumání ucha a nosu. Došel k názoru, že lidské tělo je protkáno sítí podobných kanálků, kterými proudí vzdušní duchové – tzv. pneumata. Pak už nebylo daleko od úvahy, že na mozek jsou  napojeny všechny smysly a že centrem vnímání není srdce, ale právě mozek. To byla vcelku revoluční myšlenka, ale bez hmatatelného podkladu.

Služba Domeček 

Projekt zaměřený na doprovázení rodin těžce handicapových dětí. Zajišťujeme odborné poradenství pro rodiče v rámci sanace sociálně-patologických jevů u těchto pacientů a tím se snažíme zvyšovat kvalitu života dětí i celých rodin.  

Mezi aktivity projektu patří psychologické a výchovné poradenství pro rodiče, doporučení vhodných úprav domácnosti usnadňující péči o dítě s handicapem, zlepšení jeho samoobslužnosti (náš ergoterapeut navštíví domácnost, navrhne úpravy a proškolí rodinu v užívání pomůcek). Radíme rodičům, jak dítě s handicapem vhodně stravovat a jak potraviny upravovat, a to jak v kurzu, tak v rámci individuální konzultace. Jako podpůrnou aktivitu máme program Fazolka, který zajišťuje odborný program pro dítě s handicapem v době, kdy je současně rodič na programu. Tím maximalizujeme dopad aktivit projektu na celou rodinu. Dítě polohujeme, stimulujeme k rozvoji, motivujeme ho ke zlepšování pohybových a mentálních dovedností (didaktické hračky a speciální terapeutické pomůcky). Všechny aktivity realizují odborníci (psychologové, terapeuti, ergoterapeuti, projekt garantuje MUDr. Jarmila Zipserová). Celkem projekt podpoří cca 30 rodin ze Středočeského kraje a z Prahy 4.

Zeptejte se nás

Veškeré dotazy Vám rád zodpoví náš koordinátor. Můžete mu zanechat
zprávu přes formulář nebo ho kontaktovat telefonicky.

+420 720 981 829

Marie Cibulkové 879/11, Praha 4

koordinator@neuroaxon.cz

Sdělení AXON k novým vládním opatřením

Na základě rozhodnutí vlády o dalších opatření v souvislostí s pandémií nákazou koronavirem od 22. 10. ujišťujeme všechny klienty a rodiče naší kliniky, že podobně, jako při jarní pandemii, naše služby neomezíme a kliniku nezavíráme. Víme, jak je pro naše stávající pacienty důležité, aby nedošlo k přerušení intenzivních terapií. Zavedli jsme proto maximální opatření, která vás i naše zaměstnance ochrání před případnou nákazou COVID-19. Pro nové klienty, kteří mají zájem o vstupní vyšetření, nebo mají nastoupit na terapii (Fyzioterapie, Ergoterapie či Klinická logopedie) se nic nemění a všechny naplánované termíny platí. Děkujeme, že se budete řídit všemi preventivními a bezpečnostními pokyny, které v prostorách klinik Axon máme zavedeny.