Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím

Náš tým terapeutů

MUDr. JARMILA ZIPSEROVÁ

Primářka a garantka kliniky 

 • mnoholetá specializace jako lékař fyzikální, balneologické a léčebné rehabilitace (FBLR)
 • odborník v nejnovějších léčebných rehabilitačních metodách se zahraničním zázemím
 • disponuje několikaletými zkušenostmi s metodou TheraSuit® a absolvovala několik kurzů této metody

motto: „Neexistuje stav, se kterým by se nedalo nic dělat.“

 

 

 

 

 

 

 

 


Mgr. BARBORA PAVLÍČEK NOVÁKOVÁ

Vedoucí terapie, fyzioterapeutka

 • vystudovala bakalářské studium na ZČU v Plzni, magisterské studium na SZU v Bratislavě
 • praxi získala ve dětské léčebně Vesna v Janských lázních a Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí
 • kurzy:
  • TheraSuit Basic
  • Therasuit Advanced
  • NDT Basic Bobath v pediatrické praxi
  • Synergická reflexní terapie
  • Funkční dynamické stabilizace v kontextu vývojové kineziologie
  • Spasticita A a B
  • SM system
  • Snoezelen
  • Kineziotaping
  • Dornova metoda a Breussova masáž
  • Infinity method
  • Noha dítěte s dětskou mozkovou obrnou
  • Terapeutické dlahování ruky
  • Orofaciální oblast v komplexní terapii
  • Vztah optického systému se stabilitou, posturální kontrolou a funkčním pohybem

 


Mgr. Bc. DAVID SOVIŠ

Zástupce vedoucí terapie a fyzioterapeut

 • absolvent oboru Fyzioterapie na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
 • praxi získával na rehabilitačních ambulancích v Olomouci a v nemocnici v Uherském Hradišti
 • vedle fyzioterapie se věnoval studiu rekreologie
 • kurzy:
  • ACT – akrální koaktivační terapie
  • TheraSuit Basic
  • Rehabilitace spastické parézy – A, B
  • Lokomat Basic – User
  • Lokomat Advanced – Trainer
  • Autoreflexivní zapojení HSS
  • kineziotaping

motto: „Don’t use it, you lose it. – Nepoužíváš to, ztrácíš to.“

 

 

 

 

 

 

 


Bc. IRENA LISCOVÁ 

Fyzioterapeutka

 • absolventka oboru Fyzioterapie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT
 • praktické zkušenosti získala v rehabilitačních ústavech i ambulancích – např. v Hamzově odborné léčebně pro děti i dospělé nebo ve stacionáři Zvonek v Kladně
 • kurzy:
  • Lokomat Basic – User
  • TheraSuit Basic
  • kineziotaping
  • Noha dítěte s dětskou mozkovou obrnou
  • Orofaciální oblast v komplexní terapii

motto: „S úsměvem jde všechno líp!“

 

 

 

 

 

 

 

 


Bc. PANKAJ SALARIA 

Lokomat operátor

 • vystudoval obor Fyzioterapie na Oxfordské univerzitě V Bengalúru v Indii
 • pracoval jako fyzioterapeut v nemocnici Shekhar a na klinice v Bengalúru
 • absolvoval stáž na oddělení gerontologie a paliativní péče v domově pro seniory v indickém státě Karnátak
 • kurzy:
  • Lokomat Basic – User
  • TheraSuit Basic
  • Snoezelen v teorii a praxi

motto: „You master, you lead.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mgr. Bc. VERONIKA LAZECKÁ 

Ergoterapeutka

 • vystudovala magisterský obor Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče a bakalářský obor ergoterapie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity
 • Praxi získala na Klinice rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, také pracovala jako vedoucí ergoterapeut v Sanatoriích Klimkovice, Aqua Klim s.r.o.
 • kurzy:
  • MKF (ICF)
  • PANaT se vzduchovými dlahami
  • Kineziotaping v ergoterapii
  • Snoezelen
  • Protetika a fyzioterapie po amputacích na horní končetině
  • kurz Feldenkraisovy metody
  • absolvování I. Spastické konference – Novinky v léčbě spastické parézy

motto: „Před námi jsou lepší věci než ty, které zůstaly za námi.“

 

 

 

 


Mgr. FARAH DROUBI 

Fyzioterapeutka, lokomat operátor

 • magistr v oboru fyzioterapie na Univerzitě Karlově v Praze, FTVS UK
 • pracovala jako internistka v různých nemocnicích v Praze a Kuvajtu a jako fyzioterapeutka na soukromé dětské klinice Nové Lázně v Teplicích
 • kurzy:
  • Visceral Manipulation and Neural Manipulation (Barral Institute)
  • DNS A, B, C and DNS Pediatric modules (Prague School)
  • Kinesiotaping 1 & 2 (KTA Association)
  • Lokomat Basic – User
  • Lokomat Advanced – Trainer

motto: „You must always begin with ‚baby‘ steps.“

 

 

 

 

 


Ing. TEREZA LÍSALOVÁ 

Fyzioterapeutka

 • vystudovala bakalářský obor Fyzioterapie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT
 • titul Ing. získala na stejné fakultě v oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
 • zkušenosti získala v rehabilitačních ústavech i ambulancích – RÚ Kladruby, Hamzova odborná léčebna, IKEM, Poliklinika Agel
 • kurzy:
  • TheraSuit Basic
  • Snoezelen v teorii a praxi
  • Kineziotaping I.
  • Kineziotaping – korekce
  • Lokomat Basic – User
  • Pletenec pánevní, ramenní kloub z pohledu Pilates

motto: „Sedmkrát spadneme, ale osmkrát vstaneme.“

 

 

 

 

 

 


Mgr. MOHAMED KHADURA 

Lokomat operátor

 • bakalář v oboru fyzioterapie, fakulta Medical Technology v Misurátě
 • magistr v oboru fyzioterapie na Univerzitě Karlově v Praze, FTVS UK
 • pracoval jako fyzioterapeut v nemocnici Alhelal v Misurátě, další praxi získal v Lékařském centru Aljazera fyzioterapie a jako fyzioterapeut v Misrata Central Hospital
 • kurzy:
  • TheraSuit Basic
  • Lokomat Basic – User
  • Kurz Enhanced Recovery, sponzorovaný International Medical Corporation (IMC)
  • Kurz o funkční anatomii, zajištěn International Medical Corporation (IMC)
  • Kurz poskytování zdravotní péče pacientům na klinice Misrata Poly
  • Kineziotaping
  • Feldenkraisova metoda

motto: „Success is always as much as the effort you make.“

 

 

 

 


Bc. JITKA LUDVÍČKOVÁ MSc. 

Ergoterapeutka

 • vystudovala magisterský obor Advanced Professional Practice in Occupational Therapy na University of Northampton ve Velké Británii a bakalářský obor Ergoterapie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • praxi získala na Klinice rehabilitačního lékařství VFN, ve Fakultní nemocnice v Motole, v Nemocnici Beroun a další.
 • kurzy:
  • kurz komunikačních dovedností pro pomáhající profese
  • kurz rekondiční a sportovní masáže

motto: „Make it simple but significant.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mgr. ODETA ŽÁČKOVÁ 

Logopedka

 • Vystudovala magisterský obor Speciální pedagogika na Karlově Univerzitě v Praze se zaměřením na logopedii – surdopedii.
 • Praktické zkušenosti získala na mnoha pracovištích a ambulancích.
 • Pracovala jako komunikační specialista, se zaměřením na alternativní a augmentativní komunikaci.
 • Kurzy:
  • Kurzy Bazální stimulace od IBS
  • Kurzy Znakového jazyka
  • Kurz Zážitkové pedagogiky
  • Kurz Využití kompenzačních pomůcek v praxi

Motto: „Less comfort, more life.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ERMIN FAZLIĆ 

Fyzioterapeut

 • Vystudoval fyzioterapii na Medical School Jezero v Sarajevu
 • Pracoval jako fyzioterapeut na State Clinical Centre v Sarajevu
 • Kurzy certifikované Sarejevo School Science and Technology:
  • Kinesioptaping v ergoterapii
  • Termoterapie
  • Manuální masáže
  • Fyzikální terapie
  • Rehabilitace

Motto: „A belief will help you heal.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bc. JANA BEREŽNÁ 

Fyzioterapeutka

 • absolventka oboru fyzioterapie Fakulty tělesné výchovy a sportu, FTVS UK
 • praxi získala ve Vojenské nemocnici v Praze, v nemocnici v Kladně a Teplicích
 • kurzy:
  • Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie
  • TheraSuit Basic
  • Lokomat Basic – User
  • Snoezelen v teorii a praxi
  • kurz sportovní masáže

motto: „Svůj život můžeš jednoduše změnit tak, že se na něj začneš dívat z jiného úhlu.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bc. KAROLÍNA CABALKOVÁ, DiS. 

Fyzioterapeutka

aktuálně na mateřské dovolené

 • absolventka oboru Fyzioterapie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, titul Diplomovaného specialisty získala na Vyšší odborné škole zdravotnické v oboru Diplomovaný zubní technik v Ústí nad Labem
 • praxi získala v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav, Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, Lázních Teplice, Ambulanci Malyra a Ambulanci Eva Kumstátová
 • kurzy:
  • TheraSuit Basic
  • Terapeutické využití kinesio tapu

motto: „Hledej ve všem pozitiva.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bc. ANETA FATKOVÁ 

Fyzioterapeutka

 • absolventka oboru Fyzioterapie na Fakultě biomedicínského
  inženýrství ČVUT
 • zkušenosti získala v rehabilitačních ústavech i ambulancích –
  např. v RÚ Kladruby, RÚ Chuchelná, Lázně Bělohrad, IKEM
 • kurzy:
  • Kinesiotaping-svalové techniky a crosstape
  • Kinesiotaping-korekční techniky

motto: „Pokud chceš duhu, musíš se smířit s deštěm.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Adresa  

Two steps ahead s.r.o
Marie Cibulkové 879/11
140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 019 70 801, nejsme plátci DPH
IČZ: 04998775 (odbornost 902),
04998774 (odbornost 201)

Rychlé kontakty

email: koordinator@neuroaxon.cz
tel.: +420 720 981 829