+420 720 981 829 koordinator@neuroaxon.cz

Ergoterapie – léčba prací?

Každodenní a rutinní činnosti jsou pro zdravého člověka přirozeností. Ovšem pro člověka s postižením představují obtížné překážky.

Počátky ergoterapie sahají do roku 1850, kdy se v psychiatrických, ale i rehabilitačních ústavech aplikovala tzv. metoda léčba prací. Jedinec své zdraví a kvalitu života utužoval aktivním zapojením do zaměstnání či smysluplných aktivit. V dnešních rehabilitačních centrech se ergoterapeuti zaměřují hlavně na individuální nácvik soběstačnosti.

Co je ergoterapie?

Ergoterapie optimalizuje schopnosti, dovednosti a činnosti vykonávané v každodenním životě. Hlavním cílem této léčebné metody je zapojit jedince do činností, které jsou v životě nepostradatelné. Při terapiích se nacvičují činnosti běžného života – sebenasycení, oblékání a svlékání, osobní hygiena apod. S tím je spojená i úprava pacientova bydliště či vybavení kompenzačními pomůckami (chodítka, polohovací židle, vozíky apod.).

Výhody cvičení

Ergoterapie má pozitivní účinek na udržení nebo znovuzískání ztracených sil a sebedůvěry, pomáhá v zapojení se do sociálního života. Ergoterapeutické cvičení je účinné, pokud je vedené kvalifikovanými terapeuty. Nezbytné je také domácí cvičení. Pokud terapeut vhodně edukuje rodinu dítěte či pacienta o cvičení v domácím prostředí, je terapie velmi účinná po celou dobu. Navíc dítě doma pracuje s předměty, které důvěrné zná a cvičení ve domácím prostředí dodává sebejistotu.   

Centrum ergoterapie Axon

Neurorehabilitační klinika Axon nabízí špičkovou léčbu vedenou kvalifikovanými ergoterapeuty.

Našimi pacienty jsou především děti s dětskou mozkovou obrnou, neurologickými postiženími, autismu i po závažných úrazech. Hlavním úkolem ergoterapie je nácvik aktivit denního života, prostřednictvím terapeutických cvičení a formou her se dítě učí dovednostem, které jsou pro zdravého jedince automatické.

Terapeutické techniky

Naše ergoterapie se zaměřuje především na zlepšení jemné a hrubé motoriky, koordinace pohybu a podporu správného psychomotorického vývoje dítěte.
V léčbě také využíváme nejmodernější přístroje, jejichž prostřednictvím pacienti nacvičují běžné aktivity ze života. K tomu jim slouží robotická rehabilitace, kde využíváme Lokomat, Amadeo, Pablo, Tymo i Armeo aj. Roboti pomáhají při nácviku chůze, pohybů dolních končetin, ale i prstů, rukou, předloktí a dopomáhají k zapojení celé horní končetiny se simulací reálného prostředí pomocí virtuální reality. Dále se používá mirror therapy, bazální stimulace, snoezelen terapie, nácvik ADL, CIMT aj.

Více o Ergoterapii na Neurorehabilitační klinice Axon zde.

Sdělení AXON k novým vládním opatřením

Na základě rozhodnutí vlády o dalších opatření v souvislostí s pandémií nákazou koronavirem od 22. 10. ujišťujeme všechny klienty a rodiče naší kliniky, že podobně, jako při jarní pandemii, naše služby neomezíme a kliniku nezavíráme. Víme, jak je pro naše stávající pacienty důležité, aby nedošlo k přerušení intenzivních terapií. Zavedli jsme proto maximální opatření, která vás i naše zaměstnance ochrání před případnou nákazou COVID-19. Pro nové klienty, kteří mají zájem o vstupní vyšetření, nebo mají nastoupit na terapii (Fyzioterapie, Ergoterapie či Klinická logopedie) se nic nemění a všechny naplánované termíny platí. Děkujeme, že se budete řídit všemi preventivními a bezpečnostními pokyny, které v prostorách klinik Axon máme zavedeny.