Kroužky logopedie

Kroužky logopedie


Pro velký zájem jsme nově založili kroužky logopedie, které budou probíhat dvakrát týdně. Jarní lekce jsou připraveny k registraci dětí.

Z důvodu zachování individuálního přístupu budou děti umístěny do menších skupinek podle svých specifických potřeb. V hodinách se věnujeme tréninku motoriky mluvidel, zdokonalení výslovnosti, rozšiřování slovní zásoby až po zaměření se na děti se speciálními potřebami, které vyžadují zvláštní logopedickou péči.

Doba trvání zájmového kroužku logopedie, který je veden v českém nebo anglickém jazyce, je 45 minut

Pro koho jsou kroužky vhodné:

  • pro děti s běžnými řečovými obtížemi
  • pro děti se speciálními potřebami, symptomatické poruchy řeči

Registrace do kroužku:
Do kroužku logopedie můžete své dítě přihlásit na telefonním čísle +420 601 580 722 nebo na emailu krouzky@neuroaxon.cz.

Obrázek: imgp6183

Kontaktujte nás