+420 720 981 829 koordinator@neuroaxon.cz

Deniska Kotešovicová

Má za sebou první intenzivní terapii Kosmík, která byla zaměřena na zdokonalení jemné motoriky, samostatnost a korekce DVT. Terapie přinesla viditelné výsledky. Došlo k posílení svalů trupu, zmírnění skoliotického držení, zlepšení jemné motoriky HKK a k rozvoji kognitivních funkcí. Zlepšilo se i sociální vnímání.Náš cíl je, aby byla Denisa v životě co nejvíce samostatná. Za dosažené výsledky všem na klinice Axon moc děkujeme.

Vzhledem k příznivému efektu by bylo dobré terapii Kosmík opakovat. Ale terapie Kosmik je  finančně náročná a není hrazena pojišťovnou. První terapii Kosmík jsme dceři zaplatili sami s pomocí rodiny. Znovu budeme šetřit a třeba se najdou i lidičky s dobrým srdcem a finančně nám vypomůžou brzy absolvovat další terapii a zlepšit tak kvalitu života naší dceři, našemu sluníčku. Předem děkujeme, rodiče a samozřejmě Deniska.

Své příspěvky prosím posílejte na transparentní účet:

2601572011/ 2010, který je spravován Nadačním fondem AXON.

Sdílejte na Facebooku

Sdělení AXON k novým vládním opatřením

Na základě rozhodnutí vlády o dalších opatření v souvislostí s pandémií nákazou koronavirem od 22. 10. ujišťujeme všechny klienty a rodiče naší kliniky, že podobně, jako při jarní pandemii, naše služby neomezíme a kliniku nezavíráme. Víme, jak je pro naše stávající pacienty důležité, aby nedošlo k přerušení intenzivních terapií. Zavedli jsme proto maximální opatření, která vás i naše zaměstnance ochrání před případnou nákazou COVID-19. Pro nové klienty, kteří mají zájem o vstupní vyšetření, nebo mají nastoupit na terapii (Fyzioterapie, Ergoterapie či Klinická logopedie) se nic nemění a všechny naplánované termíny platí. Děkujeme, že se budete řídit všemi preventivními a bezpečnostními pokyny, které v prostorách klinik Axon máme zavedeny.