+420 720 981 829 koordinator@neuroaxon.cz

 Dětská skupina – AXON Kosmík

Dětskou skupinu AXON Kosmík provozuje spolek Alkmeon. Tato nezisková organizace má mnohaletou zkušenost s prací s malými dětmi od 1,5 roku, ale i s odborným doprovázením jejich rodičů. Mnohdy se jedná o rodiny s dětmi se závažným zdravotním handicapem, jako je dětská mozková obrna (DMO), neurologické postižení či poranění mozku, symptomy ADHD a ADD, či děti s autismem.

Obdivujeme všechny rodiče, kteří se neúnavně starají a podporují své děti při náročných terapiích. Víme, že každá volná chvilka, kdy si můžete odpočinout nebo se věnovat svým dalším povinnostem, je velice vzácná. Proto přicházíme s novinkou – možností hlídání dětí pod dohledem našich terapeutů a speciálních pedagogů i mimo terapeutické hodiny.

Inkluze

O děti se starají, v rámci dětské skupiny, naši terapeuti i další vyškolený personál. Neděláme rozdíly mezi zdravými a handicapovanými. Naopak – v naší dětské skupině Kosmínka přivítáme všechny děti, nehandicapované i děti našich klientů. Pro zdravé děti může být inspirací sdílení společného času s vrstevníky se zdravotním handicapem. Naučíme je hravou a nenásilnou formou vypěstovat si respekt a pochopení ke kamarádům, kteří to budou mít v životě obtížnější. Všechny aktivity připravujeme tak, aby bylo zapojeno co nejvíce smyslů a prožitků.

Máte zájem o službu dětské skupiny?

Otevřeli jsme registraci dětí od září 2020! Volejte na +420 720 981 829.

Příměstský tábor s Kosmíkem

Přihlaste vaše děti na ozdravný rehabilitační pobyt pořádaný klinikou AXON, první tohoto typu v České republice! Na základě zdravotnické licence nabízíme speciálně-pedagogicko zdravotní koncept příměstského tábora:

Kdy? Léto 2020

Pro koho? Pro všechny rodiče dětí z Prahy a okolí, kteří nemají předsudky a spatřují v dnešní době důležité ukázat svým dětem, že zdraví je to nejcennější, co máme. Hravou a přátelskou formou povedeme děti v klidném prostředí Vyšehradu či Podolí k respektu k těm, kteří mají život složitější a pohybují se například na invalidním vozíku. Benefitem pro vaše děti bude dohled vyškolených terapeutů a indikace možných zdravotních či vývojových  problémů.

Vstupní prohlídka – základní a primitivní reflexy

Program – terapeuticky a lékařsky vhodný postup k rozvoji potenciálu dítěte formou her, za dohledu fyzioterapeutů, ergoterapeuta, logopeda a lékařky, primářky kliniky MUDr. Jarmily Zipserové.

Zeptejte se nás

Veškeré dotazy Vám rád zodpoví náš koordinátor. Můžete mu zanechat
zprávu přes formulář nebo ho kontaktovat telefonicky.

+420 720 981 829

Marie Cibulkové 879/11, Praha 4

koordinator@neuroaxon.cz

Sdělení AXON k novým vládním opatřením

Na základě rozhodnutí vlády o dalších opatření v souvislostí s pandémií nákazou koronavirem od 22. 10. ujišťujeme všechny klienty a rodiče naší kliniky, že podobně, jako při jarní pandemii, naše služby neomezíme a kliniku nezavíráme. Víme, jak je pro naše stávající pacienty důležité, aby nedošlo k přerušení intenzivních terapií. Zavedli jsme proto maximální opatření, která vás i naše zaměstnance ochrání před případnou nákazou COVID-19. Pro nové klienty, kteří mají zájem o vstupní vyšetření, nebo mají nastoupit na terapii (Fyzioterapie, Ergoterapie či Klinická logopedie) se nic nemění a všechny naplánované termíny platí. Děkujeme, že se budete řídit všemi preventivními a bezpečnostními pokyny, které v prostorách klinik Axon máme zavedeny.