+420 720 981 829 koordinator@neuroaxon.cz

Dominiček Cejnar

Domča se narodil jako zdravé miminko, ale po třech měsících života mu osud nepřál a začaly se objevovat první komplikace. Špatně zvedal hlavičku a měl hemiparézu levé ručičky. Bylo nezbytně nutné denně cvičit Vojtovu metodu. V sedmi měsících se dostal poprvé do nemocnice pro vysoké horečky a febrilní křeče, které nastoupily po očkování Hexavakcínou. Lékaři zjistili, že jeho zdravotní stav je velmi vážný, a byl převezen na JIRP FNHK, kde probíhalo podrobné vyšetřování.

Lékaři zjistili u Domči celkový minerálový rozvrat a vysokou hladinu natria v krvi, která mu způsobovala dráždění na mozku a edém mozku. Lékaři měli podezření na zánět mozkových blan, který se po odebrání mozkomíšního moku naštěstí vyloučil. Druhý den následovala magnetická rezonance, výsledky byly v pořádku. Po propuštění z nemocnice byl syn stále apatický, neklidný, nechtěl chovat a byl stále plačtivý. Jeho chování nám nepřišlo normální, tak jsme si u našeho specialisty nechali domluvit hospitalizaci ve FN Motol, kde byla provedena magnetická rezonance s kontrastní látkou, při které bylo zjištěno, že syn nemá vyvinutou neurohypofýzu, a diagnostikován diabetes incipidus centralis.

Domča je jediné dítě v ČR (a podle známých informací i jediné ve světě), které nemá od narození tuto část mozku. Lékaři nevědí, jaký bude do budoucna průběh jeho chování a jaký to bude mít celkový následek na jeho zdravotní stav.

Po dlouhodobém vyšetřování byla synovi diagnostikována dětská mozková obrna, absence signálu neurohypofýzy, centrální diabetes incipidus, centrální hypotyreóza, nedostatek růstového hormonu, hypotalamická obezita, konvergentní konkomitantní strabismus a psychomotorická retardace

Domčovi budou tři roky, nemluví, neleze a nechodí. A je odkázán na pleny. Učí se sedět a válí sudy. To je jediný jeho pohyb, který dokáže. Navzdory těžkému osudu se snažíme Domčovi zajistit plnohodnotný život pro jeho rozvoj a zařadit ho do běžného dětského života. Toto se neobejde bez speciálních pomůcek a rehabilitací. Každý i minimální pokrok, který Domča dokáže díky pomůckám a rehabilitacím, je pro něj velká šance se osamostatnit a prožít lepší život. Péče o Domíska je náročná, nejen po psychické stránce, ale i finanční. Snažíme se pro něj udělat vše co je v našich silách a posunout ho na jeho cestě ke zdraví. 

Za jakýkoliv váš finanční příspěvek pro jeho další terapie budeme velmi šťastní.

 Rodiče malého Dominika

 

Své příspěvky prosím posílejte na transparentní účet:

2601572011/ 2010, který je spravován Nadačním fondem AXON.

Sdílejte na Facebooku

Sdělení AXON k novým vládním opatřením

Na základě rozhodnutí vlády o dalších opatření v souvislostí s pandémií nákazou koronavirem od 22. 10. ujišťujeme všechny klienty a rodiče naší kliniky, že podobně, jako při jarní pandemii, naše služby neomezíme a kliniku nezavíráme. Víme, jak je pro naše stávající pacienty důležité, aby nedošlo k přerušení intenzivních terapií. Zavedli jsme proto maximální opatření, která vás i naše zaměstnance ochrání před případnou nákazou COVID-19. Pro nové klienty, kteří mají zájem o vstupní vyšetření, nebo mají nastoupit na terapii (Fyzioterapie, Ergoterapie či Klinická logopedie) se nic nemění a všechny naplánované termíny platí. Děkujeme, že se budete řídit všemi preventivními a bezpečnostními pokyny, které v prostorách klinik Axon máme zavedeny.