+420 720 981 829 koordinator@neuroaxon.cz

Dominika Jindráčková

Osmiletá Dominika Jindráčková z Jičína byla vždy veselé děvčátko, které rádo běhalo, hrálo si a radovalo se ze života. 17. března 2018 se však jí i celé její rodině život od základu změnil. Po těžké havárii Dominika utrpěla mnohočetná zranění a v nemocnici v Hradci Králové bojovala o život. Nevzdává se ani dnes, navštěvuje výuku se svými spolužáky a den ode dne se její zdravotní stav zlepšuje. Pomoci můžou Dominice intenzivní neurorehabilitace. 

U jejího lůžka se máma s tátou denně střídali, což se pochopitelně odrazilo také na finanční situaci rodiny – její maminka od nehody opustila práci a naplno se doma věnuje své dceři. Následkem zranění došlo u Dominiky k otoku míchy, který jí znemožňuje hýbat končetinami a nedovoluje bránici správně podporovat dýchání, proto musí být připojena k umělé plicní ventilaci.

Rodiče si uvědomují, že jejich holčička má před sebou ještě dlouhou cestu, ale jako správná bojovnice na sobě denně pracuje. Ačkoli ještě nedávno byla zcela nehybná, dnes již dokáže zahýbat ramínky, rukama a nohama, předchází tomu však velká koncentrace. Rodiče by na doporučení odborníků rádi využili doporučených intenzivních fyzioterapií a pokusili se Dominiku rozhýbat, pojišťovna na ni ale náklady hradí jen z části.

„Cílem terapie bude posílení svalového korzetu, trupu, zmírnění dopadu spasticity a zlepšení rozsahu kloubů horních a dolních končetin. Budeme pracovat s hrudníkem a trupem, a mělo by dojít ke zlepšení dechových exkurzí a dechového stereotypu. Určitě bude nutné terapie opakovat, protože na dolních končetinách je poměrně velký projev spasticity a naším cílem je docílit jejího zmírnění.“ říká Jarmila Zipserová, zakladatelka a přednostka kliniky AXON. Existuje navíc naděje, že by v budoucnu mohla Dominika fungovat bez dýchacího přístroje.

Fakt, že se jí ze dne na den změnil život, se na její psychické pohodě samozřejmě odrazil, a od nehody proto bere kapičky na uklidnění. Na jejich vysazení zatím reaguje pláčem. Radost a vítané rozptýlení tak Dominice alespoň dělají kamarádi, které může potkávat ve škole.

„Nadšenější dítě byste ve škole nenašli. Pomocí moderní technologii ovládá Dominika monitor očima, píše s námi diktáty, čte i počítá příklady. Ve výuce ji pomáhá asistentka. Spolužáci Dominiku v kolektivu dobře přijali, pomáhají ji a o přestávkách si s ní i hrají“, říká Mirka Cedidlová, třídní učitelka ze Základní školy Husova v Jičíně. 

Finančně mohou lidé Dominiku podpořit prostřednictvím transparentního účtu 2601572011/2010, spravovaném Nadačním fondem AXON, do zprávy pro příjemce pak stačí napsat “Dominika Jindráčková” nebo variabilní symbol 20009.

Sdělení AXON k novým vládním opatřením

Na základě rozhodnutí vlády o dalších opatření v souvislostí s pandémií nákazou koronavirem od 22. 10. ujišťujeme všechny klienty a rodiče naší kliniky, že podobně, jako při jarní pandemii, naše služby neomezíme a kliniku nezavíráme. Víme, jak je pro naše stávající pacienty důležité, aby nedošlo k přerušení intenzivních terapií. Zavedli jsme proto maximální opatření, která vás i naše zaměstnance ochrání před případnou nákazou COVID-19. Pro nové klienty, kteří mají zájem o vstupní vyšetření, nebo mají nastoupit na terapii (Fyzioterapie, Ergoterapie či Klinická logopedie) se nic nemění a všechny naplánované termíny platí. Děkujeme, že se budete řídit všemi preventivními a bezpečnostními pokyny, které v prostorách klinik Axon máme zavedeny.