Obrázek: imgp8847-dng

Ergoterapie

Podepsat důležitý dokument nebo si po ránu nalít kávu - aktivity, které jsou pro zdravého člověka rutinní, mohou být pro některé z nás velkou překážkou a hendikepem. Jejich úspěšné zvládnutí potom důležitým životním milníkem, rovnajícím se výstupu na Mount Everest.

ERGOTERAPIE PRO DOSPĚLÉ

Protože to co někdo považuje za samozřejmé, je pro jiného zásadní problém.”

Jednou z hlavních součásti ergoterapie je nácvik soběstačnosti, která je důležitá pro plnohodnotný a kvalitní život. Dále se věnuje funkčnímu zlepšení horních končetin, a to také za pomoci robotických přístrojů, a tréninku kognitivních funkcí. Ergoterapeut zároveň poskytuje poradenství ohledně výběru vhodných kompenzačních pomůcek nebo praktických úprav v domácím prostředí, to vše s ohledem na individuální potřeby pacienta.

Ergoterapie je vhodná pro pacienty s touto diagnózou:

  • mozková obrna
  • cévní mozková příhoda
  • následky úrazu v oblasti mozku a míchy
  • následky úrazu v oblasti horních končetin
  • přirozený proces stárnutí
  • neurologická onemocnění (CMP, TBI)

Co může být cílem terapie:

  • soběstačnost při běžných denních aktivitách
  • zlepšení jemné a hrubé motoriky
  • koordinace pohybu a rovnováhy
  • zlepšení kognitivních funkcí

Kde můžete terapii absolvovat

Napište nám