+420 720 981 829 koordinator@neuroaxon.cz

Proč fyzioterapii na klinice Axon?

Mezi nejuznávanější metodiky v rámci fyzioterapie a rehabilitace patří tzv. metodiky na neurofyziologickém podkladě. Jejich studium je časově náročné a vyžaduje několikaletou praxi. Pod lékařským dohledem se naši terapeuti těmito metodikami vzdělávají. Díky tomu můžeme poskytnout služby na nejvyšší odborné úrovni.

Vstupní vyšetření – individuální indikace

Každý klient před zahájením intenzivní rehabilitace u nás podstoupí vstupní vyšetření pod lékařským dohledem. Proto na naši kliniku můžete přijít i bez předchozího doporučení praktického lékaře. Primářka kliniky zjistí aktuální stav klienta, následuje podrobné lékařské vyšetření a indikuje nejvhodnější terapii.

Na základě indikované terapie je klientovi přidělen terapeut. Terapeut provádí podrobné vyšetření se zaměřením na motorické dovednosti, neurologické abnormality a celkový komplexní dojem. Terapeut pravidelně konzultuje s paní primářkou průběh terapie a společně zhodnocují dosažení terapeutických cílů, které jsou stanoveny hned v počátcích. V rámci multidisciplinárního týmu probíhá komunikace v rámci odborných specializací. Pro nejefektivnější terapii vždy probíhají konzultace mezi fyzioterapeutem a ergoterapeutem. 

Fyzioterapeutické metody

Intenzivní rehabilitace (RHC) – Terapie Kosmík

Jedním z hlavních specifik kliniky je poskytování tzv. intenzivní rehabilitace. Tento jedinečný koncept neurorehabilitace spojuje klasickou rehabilitaci s nejnovějšími objevy na poli neurologie a neuroplasticity mozku. Využívá oblečku TheraSuit, který je také znám pod pojmem „kosmický obleček”. Terapie je určena pacientům s motorickým handicapem, například v důsledku DMO, vývojových poruch, poškození mozku, mozkové mrtvice či úrazovými stavy.

Jedná se o časově náročnější RHC než například na klasických rehabilitačních ambulancích v nemocničních zařízeních. Časová dotace je indikována na základě podrobného vstupního vyšetření, věku a diagnózy. Na klinice klienti stráví nejméně 2 hodiny denně, běžně je však nejindikovanější 4hodinová terapie. Není třeba se obávat intenzivního cvičení bez přestávek. Naši klienti mají možnost odpočinku, svačiny na doplnění energie. Vše je individuálně nastaveno po domluvě s klientem nebo rodiči malého pacienta. Tato terapie probíhá v pracovním týdnu každý den a nejméně 3 týdny. Nejběžnější jsou čtyřtýdenní terapie. O víkendu je prostor pro odpočinek. Po absolvování terapie je vhodná regenerace a klidnější režim, aby se nově nabyté zkušenosti a dovednosti ukotvily v mozku.

TheraSuit© 

Klíčovou metodou, kterou využívají všichni fyzioterapeuti na klinice, je metoda TheraSuit©. Je založena právě na intenzivním tréninku a rehabilitaci. Mezi její charakteristické prvky se řadí neuromobilizace, práce s kladkovým systémem a oblek TheraSuit. Oblek TheraSuit fyzioterapeuté využívají jako podporu trupového svalstva, kde mohou specificky a individuálně korigovat patologie, a tak dosáhnou co nejfyziologičtějšího postavení těla. Oblek není však vhodný pro všechny. Je důležité z terapeutického hlediska dbát několika zásad jako je věková hranice nebo kontraindikace. Kontraindikace jsou okolnosti nebo stav pacienta, který neumožňuje aplikaci léčebného postupu, výkonu. Naši fyzioterapeuti vhodnost využití obleku předem konzultují.

Bobath koncept 

Bobath koncept patří mezi klíčové koncepty využívané v pediatrické a neurologické praxi. Je specifický pro svůj celkový přístup a manipulaci
s klientem.

Metoda Akrální koaktivační terapie (ACT) 

Jedna z nejnovějších terapeutických konceptů je ACT. Ta využívá vzpěry o akrální části končetin a pomáhá ukotvovat vývojové pohybové vzory. Za pomoci aktivace svalových smyček a svalových souher komplexně ovlivňuje fyziologické funkce, jako je např. správný stereotyp dechu.

INPP terapie neuromotorické nezralosti

V rámci terapií a vyšetření je využívána i práce s primitivními reflexy. Touto problematickou se zabývá metoda TheraSuit, ale i metoda Terapie neuromotorické nezralosti (INPP – Therapy of Neuro-Motor Immaturity).  Oproti výše zmíněným metodikám se INPP využívá převážně v oblasti speciální pedagogiky, která úzce souvisí s fyzioterapeutickou praxí.

Specializace na děti 

Terapie BabyKosmík trvá 2 terapeutické hodiny a skládá se ze dvou částí: přípravy klienta na následnou rehabilitaci (nahřívání, protahování, stimulace, neuromobilizace a manuální terapie) a nácviku funkčních pohybů (například nácvik stoje, chůze, stability, sedu atd.). Obvykle se v této terapii nepoužívá oblek TheraSuit.

Nešťastnou náhodou jsem se dostala na invalidní vozík, ale jsem si jistá, že díky terapiím, zde v Axonu, se brzy zase postavím na vlastní nohy.

Lucie Čihulová, ambasadorka kliniky Axon

Momentálně zaznamenáváme velký pokrok na Lokomatu. Syn už jej v minulosti dvakrát zkoušel, ale s velmi špatnou bolestivou zkušeností, a proto byl vůči této terapii zablokovaný, nicméně díky šikovné terapeutce Aničce se to podařilo odbourat.

Lucie S.

Syn absolvoval terapii v květnu 2020. Rozchodili by i beznohého. Úžasný lidský přístup.

Robert

Zeptejte se nás

Veškeré dotazy Vám rád zodpoví náš koordinátor. Můžete mu zanechat
zprávu přes formulář nebo ho kontaktovat telefonicky.

+420 720 981 829

Marie Cibulkové 879/11, Praha 4

koordinator@neuroaxon.cz