+420 720 981 829 koordinator@neuroaxon.cz

Fyzioterapie Axon

Vlajkovou lodí naší kliniky je intenzivní rehabilitace (RHC). Tato terapie Kosmík využívá oblečku TheraSuit a je určena pacientům s motorickým handicapem (DMO, vývojové poruchy, poškození mozku) nebo po úrazu.  

Robotická rehabilitace

Disponujeme nejmodernějšími přístroji pro neurorehabilitační léčbu.
Naši klienti využívají například Lokomat, senzomotorickou desku Tymo, přístroj Amadeo na práci rukou či rehabilitační trenažer MOTOmed.

Ergoterapie Axon

Ergoterapie rozvíjí funkční schopnosti – jemnou a hrubou motoriku). Snahou našich terapeutů je zapojit klienta do běžných denních činností, jako je jídlo, hygiena, oblékání nebo přesuny. Využíváme roboty Amadeo, Pablo, …

Klinická logopedie

Poskytujeme komplexní služby v oblasti klinické logopedie, provádíme diagnostiku a následnou terapii. Zaměřujeme se na komunikační schopnosti dítěte, zjišťujeme orofaciální stimulaci, rozvoj kognitivních funkcí aj.

Snoezelen

Speciální místnost Snoezelen slouží k relaxaci a upokojení, ale také nabízí příležitost ke stimulaci a rozvoji smyslů.
SI terapie – senzorická integrace – je proces, kdy mozek zpracovává všechny smyslové podněty.

Další služby

V rámci naší kliniky můžete využít i další terapie – CI terapii, oxygenoterapii, magnetoterapii a další.

 

 

Zeptejte se nás

Veškeré dotazy Vám rád zodpoví náš koordinátor. Můžete mu zanechat
zprávu přes formulář nebo ho kontaktovat telefonicky.

+420 720 981 829

Marie Cibulkové 879/11, Praha 4

koordinator@neuroaxon.cz

Sdělení AXON k novým vládním opatřením

Na základě rozhodnutí vlády o dalších opatření v souvislostí s pandémií nákazou koronavirem od 22. 10. ujišťujeme všechny klienty a rodiče naší kliniky, že podobně, jako při jarní pandemii, naše služby neomezíme a kliniku nezavíráme. Víme, jak je pro naše stávající pacienty důležité, aby nedošlo k přerušení intenzivních terapií. Zavedli jsme proto maximální opatření, která vás i naše zaměstnance ochrání před případnou nákazou COVID-19. Pro nové klienty, kteří mají zájem o vstupní vyšetření, nebo mají nastoupit na terapii (Fyzioterapie, Ergoterapie či Klinická logopedie) se nic nemění a všechny naplánované termíny platí. Děkujeme, že se budete řídit všemi preventivními a bezpečnostními pokyny, které v prostorách klinik Axon máme zavedeny.