+420 720 981 829 koordinator@neuroaxon.cz

Klinika AXON Zlín

Pod odborným vedením primářky MUDr. Jarmily Zipserové, která se specializuje na fyzioterapii, balneologii a léčebnou rehabilitaci (FBLR), poskytujeme neurorehabilitační léčbu. Pro zajištění maximální účinnosti léčby se na klinice nachází špičkové robotické vybavení, například Lokomat. Tento robotický přístroj mohou využívat pacienti s rozličnými poruchami v oblasti centrální nervové soustavy, například s mozkovou obrnou (MO) či po úrazech páteře. Systém Lokomat umožňuje velmi intenzivní a individuální trénink v motivačním prostředí se zapojením virtuální reality.

Klinika Axon Zlín poskytuje:

– robotickou rehabilitaci

– ergoterapii

– fyzioterapii

– Intenzivní neurorehabilitace metodou TheraSuit

– klinickou logopedii

– snoezelen terapii

– a další neurorehabilitační terapie s využitím robotické rehabilitace na základě indikace lékařem

Náš tým:

MUDr. Jarmila Zipserová, primářka a garantka kliniky AXON

Mgr. Veronika Lazecká, Vedoucí ergoterapie a fyzioterapie

Kontakty:

Adresa ordinace: Neurorehabilitační klinika AXON, 2. května 3070, Zlín, 760 01

Telefon: +420 720 981 829

E-mail: koordinator@neuroaxon.cz

Zeptejte se nás

Veškeré dotazy Vám rád zodpoví náš koordinátor. Můžete mu zanechat
zprávu přes formulář nebo ho kontaktovat telefonicky.

+420 720 981 829

Marie Cibulkové 879/11, Praha 4

koordinator@neuroaxon.cz

Sdělení AXON k novým vládním opatřením

Na základě rozhodnutí vlády o dalších opatření v souvislostí s pandémií nákazou koronavirem od 22. 10. ujišťujeme všechny klienty a rodiče naší kliniky, že podobně, jako při jarní pandemii, naše služby neomezíme a kliniku nezavíráme. Víme, jak je pro naše stávající pacienty důležité, aby nedošlo k přerušení intenzivních terapií. Zavedli jsme proto maximální opatření, která vás i naše zaměstnance ochrání před případnou nákazou COVID-19. Pro nové klienty, kteří mají zájem o vstupní vyšetření, nebo mají nastoupit na terapii (Fyzioterapie, Ergoterapie či Klinická logopedie) se nic nemění a všechny naplánované termíny platí. Děkujeme, že se budete řídit všemi preventivními a bezpečnostními pokyny, které v prostorách klinik Axon máme zavedeny.