Obrázek: imgp6183

Logopedický kroužek

Věnujeme se tréninku motoriky mluvidel, zdokonalení výslovnosti a rozšiřování slovní zásoby. Nezapomínáme také na děti se speciálními potřebami, které vyžadují zvláštní logopedickou péči.

KROUŽKY LOGOPEDIE             

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v souvislosti s COVID-19 jsou logopedické kroužky dočasně pozastaveny. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Najít kvalitní logopedické služby může být poměrně složité. Proto jsme nově uvedli pro rodiče s dětmi logopedický kroužek. Probíhá dvakrát týdně na Neurorehabilitační klinice AXON na Vyšehradě. Z důvodu zachování individuálního přístupu jsou děti rozděleny do menších skupinek podle svých specifických potřeb. 

V hodinách se budeme věnovat tréninku motoriky mluvidel, zdokonalení výslovnosti, rozšiřování slovní zásoby, a zaměříme se také na děti se speciálními potřebami, které vyžadují zvláštní logopedickou péči. To může být například užívání českého znakového jazyka, alternativní nebo augmentativní komunikace, Braillova písma či LORMovy abecedy.

Zájmový kroužek logopedie, který je veden v českém nebo anglickém jazyce, trvá 45 minut

Pro koho jsou kroužky vhodné:

  • pro děti s běžnými řečovými obtížemi
  • pro děti se speciálními potřebami

Registrace do kroužku:

Do kroužku logopedie můžete své dítě přihlásit na telefonním čísle +420 601 580 722 nebo na emailu koordinator@neuroaxon.cz.

Kde můžete terapii absolvovat

Napište nám