+420 720 981 829 koordinator@neuroaxon.cz

Kroužky logopedie

Pro velký zájem jsme nově založili kroužky logopedie, které budou probíhat dvakrát týdně. Podzimní lekce jsou připraveny k registraci dětí.

Z důvodu zachování individuálního přístupu budou děti umístěny do menších skupinek podle svých specifických potřeb. V hodinách se věnujeme tréninku motoriky mluvidel, zdokonalení výslovnosti, rozšiřování slovní zásoby až po zaměření se na děti se speciálními potřebami, které vyžadují zvláštní logopedickou péči.

Zájmový kroužek logopedie, který je veden v českém nebo anglickém jazyce, bude trvat 45 minut. Vedoucí logopedického kroužku je Mgr. Odeta Žáčková, která vystudovala obor Speciální pedagogika na Karlově Univerzitě v Praze se zaměřením na logopedii a surdopedii.

Pro koho jsou kroužky vhodné:

  • pro děti s běžnými řečovými obtížemi
  • pro děti se speciálními potřebami, symptomatické poruchy řeči

Registrace do kroužku:

Do kroužku logopedie můžete své dítě přihlásit na telefonním čísle +420 720 981 829 nebo na emailu krouzky@neuroaxon.cz.

Zeptejte se nás

Veškeré dotazy Vám rád zodpoví náš koordinátor. Můžete mu zanechat
zprávu přes formulář nebo ho kontaktovat telefonicky.

+420 720 981 829

Marie Cibulkové 879/11, Praha 4

koordinator@neuroaxon.cz