MUDr. JARMILA ZIPSEROVÁ

Primářka a garantka kliniky

 • mnoholetá specializace jako lékař fyzikální, balneologické a léčebné rehabilitace (FBLR)
 • odborník v nejnovějších léčebných rehabilitačních metodách se zahraničním zázemím
 • disponuje několikaletými zkušenostmi s metodou TheraSuit® a absolvovala několik kurzů této metody

motto: „Neexistuje stav, se kterým by se nedalo nic dělat.”

Bc. ADÉLA BITTNEROVÁ

Fyzioterapeutka

 • absolventka oboru Fyzioterapie na Fakultě zdravotnických studií ZČU v Plzni

 • praxi získala převážně v plzeňských a pražských nemocnicích, ve FN v Plzni na dětském a neonatologickém oddělení, na dětské klinice Nové lázně v Teplicích

 • Kurzy:
  • TheraSuit Basic
  • Lokomat Basic – User
  • Kineziotaping
  • Seznámení se sonografií hybného systému (praktický nácvik)
  • Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost

Motto: “Nezáleží na tom, s čím si přišel, ale s čím odcházíš.”

Bc. ANETA FATKOVÁ

Fyzioterapeutka

 • absolventka oboru Fyzioterapie na Fakultě biomedicínského
  inženýrství ČVUT
 • zkušenosti získala v rehabilitačních ústavech i ambulancích –
  např. v RÚ Kladruby, RÚ Chuchelná, Lázně Bělohrad, IKEM
 • kurzy:
  • Kinesiotaping-svalové techniky a crosstape
  • Kinesiotaping-korekční techniky

motto: “Pokud chceš duhu, musíš se smířit s deštěm.”

ERMIN FAZLIĆ

Fyzioterapeut

 • Vystudoval fyzioterapii na Medical School Jezero v Sarajevu
 • Pracoval jako fyzioterapeut na State Clinical Centre v Sarajevu
 • Kurzy certifikované Sarejevo School Science and Technology:
  • Kinesioptaping v ergoterapii
  • Termoterapie
  • Manuální masáže
  • Fyzikální terapie
  • Rehabilitace

Motto: „A belief will help you heal.”

Mgr. MOHAMED KHADURA

Lokomat operátor

 • bakalář v oboru fyzioterapie, fakulta Medical Technology v Misurátě
 • magistr v oboru fyzioterapie na Univerzitě Karlově v Praze, FTVS UK
 • pracoval jako fyzioterapeut v nemocnici Alhelal v Misurátě, další praxi získal v Lékařském centru Aljazera fyzioterapie a jako fyzioterapeut v Misrata Central Hospital
 • kurzy:
  • TheraSuit Basic
  • Lokomat Basic – User
  • Kurz Enhanced Recovery, sponzorovaný International Medical Corporation (IMC)
  • Kurz o funkční anatomii, zajištěn International Medical Corporation (IMC)
  • Kurz poskytování zdravotní péče pacientům na klinice Misrata Poly
  • Kineziotaping
  • Feldenkraisova metoda

motto: „Success is always as much as the effort you make.”

Mgr. Bc. VERONIKA LAZECKÁ

Ergoterapeutka

 • ​vystudovala magisterský obor Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče a bakalářský obor ergoterapie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity
 • Praxi získala na Klinice rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, také pracovala jako vedoucí ergoterapeut v Sanatoriích Klimkovice, Aqua Klim s.r.o.
 • kurzy:
  • MKF (ICF)
  • PANaT se vzduchovými dlahami
  • Kineziotaping v ergoterapii
  • Snoezelen
  • Protetika a fyzioterapie po amputacích na horní končetině
  • kurz Feldenkraisovy metody
  • absolvování I. Spastické konference – Novinky v léčbě spastické parézy

motto: “Před námi jsou lepší věci než ty, které zůstaly za námi.”

Ing. TEREZA LÍSALOVÁ

Fyzioterapeutka

 • ​vystudovala bakalářský obor Fyzioterapie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT
 • titul Ing. získala na stejné fakultě v oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
 • zkušenosti získala v rehabilitačních ústavech i ambulancích – RÚ Kladruby, Hamzova odborná léčebna, IKEM, Poliklinika Agel
 • kurzy:
  • TheraSuit Basic
  • Snoezelen v teorii a praxi
  • Kineziotaping I.
  • Kineziotaping – korekce
  • Lokomat Basic – User
  • Pletenec pánevní, ramenní kloub z pohledu Pilates

motto: „Sedmkrát spadneme, ale osmkrát vstaneme.“

Bc. IRENA LISCOVÁ

Fyzioterapeutka

 • absolventka oboru Fyzioterapie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT
 • Magisterské studium Speciální pedagogika, Univerzita Karlova
 • praktické zkušenosti získala v rehabilitačních ústavech i ambulancích – např. v Hamzově odborné léčebně pro děti i dospělé nebo ve stacionáři Zvonek v Kladně
 • Kurzy:
  • Lokomat – User
  • Lokomat – Trainer
  • TheraSuit Basic
  • TheraSuit Advanced, INFS (Intensive Neuro-Functional Strengthening)
  • INPP Terapie neuromotorické nezralosti (INPP Therapy of Neuro-Motor Immaturity)
  • Terapeutické využití kineziotapu
  • Noha dítěte s dětskou mozkovou obrnou
  • Hra jako terapie
  • Orofaciální oblast v komplexní terapii

motto: „S úsměvem jde všechno líp!”

Mgr. BARBORA PAVLÍČEK NOVÁKOVÁ

Vedoucí terapie, fyzioterapeutka

 • ​vystudovala bakalářské studium na ZČU v Plzni, magisterské studium na SZU v Bratislavě
 • praxi získala ve dětské léčebně Vesna v Janských lázních a Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí
 • kurzy:
  • TheraSuit Basic
  • Therasuit Advanced
  • NDT Basic Bobath v pediatrické praxi
  • Synergická reflexní terapie
  • Funkční dynamické stabilizace v kontextu vývojové kineziologie
  • Spasticita A a B
  • SM system
  • Snoezelen
  • Kineziotaping
  • Dornova metoda a Breussova masáž
  • Infinity method
  • Noha dítěte s dětskou mozkovou obrnou
  • Terapeutické dlahování ruky
  • Orofaciální oblast v komplexní terapii
  • Vztah optického systému se stabilitou, posturální kontrolou a funkčním pohybem

Bc. PANKAJ SALARIA

Lokomat operátor

 • ​vystudoval obor Fyzioterapie na Oxfordské univerzitě V Bengalúru v Indii
 • pracoval jako fyzioterapeut v nemocnici Shekhar a na klinice v Bengalúru
 • absolvoval stáž na oddělení gerontologie a paliativní péče v domově pro seniory v indickém státě Karnátak
 • kurzy:
  • Lokomat Basic – User
  • TheraSuit Basic
  • Snoezelen v teorii a praxi

motto: „You master, you lead.“

Mgr. Bc. DAVID SOVIŠ

Zástupce vedoucí terapie a fyzioterapeut

 • absolvent oboru Fyzioterapie na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
 • praxi získával na rehabilitačních ambulancích v Olomouci a v nemocnici v Uherském Hradišti
 • vedle fyzioterapie se věnoval studiu rekreologie
 • kurzy:
  • ACT – akrální koaktivační terapie
  • TheraSuit Basic
  • Rehabilitace spastické parézy – A, B
  • Lokomat Basic – User
  • Lokomat Advanced – Trainer
  • Autoreflexivní zapojení HSS
  • kineziotaping

motto: “Don’t use it, you lose it. – Nepoužíváš to, ztrácíš to.”

Mgr. ODETA ŽÁČKOVÁ

Logopedka

 • Vystudovala magisterský obor Speciální pedagogika na Karlově Univerzitě v Praze se zaměřením na logopedii – surdopedii.
 • Praktické zkušenosti získala na mnoha pracovištích a ambulancích.
 • Pracovala jako komunikační specialista, se zaměřením na alternativní a augmentativní komunikaci.
 • Kurzy:
  • Kurzy Bazální stimulace od IBS
  • Kurzy Znakového jazyka
  • Kurz Zážitkové pedagogiky
  • Kurz Využití kompenzačních pomůcek v praxi

Motto: „Less comfort, more life.“

DALŠÍ SPOLUPRACOVNÍCI

Petr Horák (pomocný terapeut)

Anna Marta Kurzeja (fyzioterapeutka)

Bc. Daniela Kvasková (fyzioterapeutka)

Bc. Anna Ondraszková (fyzioterapeutka)

Anna Mária Papánková (pomocná terapeutka)

Dis. Marián Šuchančok (fyzioterapeut)

Bc. Lucie Zimolová (ergoterapeutka)

Dis. Nikola Žitvová (fyzioterapeutka)