Má za sebou první intenzivní terapii Kosmík, která byla zaměřena na zdokonalení jemné motoriky, samostatnost a korekce DVT. Terapie přinesla viditelné výsledky. Došlo k posílení svalů trupu, zmírnění skoliotického držení, zlepšení jemné motoriky HKK a k rozvoji kognitivních funkcí. Zlepšilo se i sociální vnímání.Náš cíl je, aby byla Denisa v životě co nejvíce samostatná. Za dosažené výsledky všem na klinice Axon moc děkujeme.

Vzhledem k příznivému efektu by bylo dobré terapii Kosmík opakovat. Ale terapie Kosmik je  finančně náročná a není hrazena pojišťovnou. První terapii Kosmík jsme dceři zaplatili sami s pomocí rodiny. Částka se vyšplhala na 80 000 Kč (terapie Kosmík, ubytování, jízdné). Znovu budeme šetřit a třeba se najdou i lidičky s dobrým srdcem a finančně nám vypomůžou brzy absolvovat další terapii a zlepšit tak kvalitu života naší dceři, našemu sluníčku. Předem děkujeme, rodiče a samozřejmě Deniska.

Pokud vás zajímá životní příběh naší Denisky, najdete ho v přiložených fotografiích.