Poradna

Je vhodné léčbu opakovat? A pokud ano, tak kolikrát ročně?

Vždy záleží individuálně na posouzení stavu jednotlivého dítěte. Po absolvování první terapie je lékařem doporučen další postup léčby. To samé platí pro četnost terapií v roce, vždy jde o to, aby pro dítě byl stanoven ten nejvhodnější rozvrh. Terapie je rovněž v některých případech vhodná jako prevence možných komplikací.

Jaké jsou kontraindikace terapie Kosmík? Co v případě epilepsie?

Kontraindikací je jakýkoliv akutní stav, např. probíhající akutní nemoc včetně dekompenzovaného diabetu. V případě epilepsie platí, že pokud je medikačně zastabilizovaná, tak není překážkou pro absolvování terapie.

Zvládane dítě čtyřhodinovou terapii každý den? Nebude pociťovat únavu?

Terapie je vedena vždy podle aktuálního stavu a kondice dítěte s přihlédnutím na všechny diagnózy. Kromě toho se v rámci terapie střídají aktivační a relaxační prvky, pro dítě jsou tedy námaha i odpočinek rozloženy do celého průběhu terapie. V případě únavy dítěte je terapie tomu přizpůsobena a totéž platí i opačně.

Jaký účel má zapojení Snoezelenu do terapie a je vhodný pro každé dítě?

Snoezelen primárně působí aktivačně nebo relaxačně, díky tomu dochází např. k motivaci pasivnějších dětí pro další terapii či uklidnění dětí s poruchou pozornosti. Hlavní přínos Snoezelenu je poté v rozvoji kongnitivníích funkcí a vytváření nových asociací. Kromě toho Snoezelen pomáhá vytvářet prostředí bezpečí. To vede k vytvoření vazby mezi dítětem a jeho terapeutem, která má pozitivní vliv na všechny ostatní součásti terapie Kosmík. Díky tomu je terapeut schopen lépe dítě motivovat a lépe poznat jeho potřeby.

Je terapie Kosmík vhodná pro děti s metabolickými poruchami?

V případě metabolických poruch je potřeba přihlédnout k jednotlivým diagnózám. Terapie není vhodná při závažné malnutrici, těžké osteoporóze či dekompenzovaném diabetu. Kromě těchto kontraindikací je po konzultaci s lékařem terape Kosmík vhodná i pro diagnózy metabolických poruch.

Lze terapii Kosmík využít i v léčbě dospělých pacientů?

Terapie Kosmík je svém základu aplikovatelná jak na dětské, tak i na dospělé pacienty. Kromě toho vždy dochází k sestavení individuálního plánu pro každého pacienta, a proto je terapie ušita na míru i dospělým. Naši terapeuti poté individuálně pracují na primárních problémech, které určtí v kombinaci jak samotný pacient, tak lékař i daný fyzioterapeut, a to s cílem zlepšení zdravotního stavu a kvality života pacienta.