Obrázek: imgp8862

Poruchy chování

Díky správně zvolené kombinaci fyzioterapie, ergoterapie a logopedie umíme velmi účinně zmírňovat projevy poruch chování.

PORUCHY CHOVÁNÍ

ADHD a hyperaktivita
Neudrží vaše dítě pozornost, ztrácí věci či zapomíná? Musí se neustále pohybovat nebo alespoň vyluzovat zvuky? ADHD a hyperaktivita bohužel nepatří mezi nemoci, které vyléčíte během pár dní podáním léků. Poruchy navíc často doprovází také specifické poruchy učení, jako je dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie a další. Léčba proto vyžaduje systematický a dlouhodobý přístup. Na našich klinikách díky komplexní terapii umíme velmi účinně zmírňovat projevy těchto poruch, a to správně zvolenou kombinací fyzioterapie, ergoterapie (včetně využití speciální multisenzorické místnosti Snoezelen) a logopedie.

Objednejte se na bezplatné vstupní vyšetření, během kterého vašemu dítěti sestavíme ambulantní léčbu na míru.

Jaké můžete očekávat výsledky?
* zlepšení pozornosti
* zlepšení socializačních schopností

Autismus
Různými formami poruch autistického spektra dnes trpí přibližně dvě procenta dětí. Přestože neexistuje léčba, která by dokázala projevy autismu zcela odstranit , je možné, v závislosti na závažnosti, tyto poruchy kompenzovat. K dosažení co nejlepších výsledků je nutná dlouhodobá a komplexní terapie zahrnující prvky fyzioterapie, v rámci níž se zaměřujeme na integraci primitivních reflexů. Efektivní léčbu tvoří také ergoterapie a logopedie.

Na našich klinikách se vám bude věnovat tým zkušených terapeutů, který vede primářka MUDr. Jarmila Zipserová. Primářky na základě bezplatného vstupního vyšetření navrhne individuální ambulantní léčbu.

Jaké můžete očekávat výsledky?
* zlepšení koordinace
* vytvoření pohybových stereotypů
* zlepšení pozornosti a socializačních schopností

Kde můžete terapii absolvovat

Napište nám