Obrázek: imgp2893-dng

Robotická rehabilitace

V Centru robotické rehabilitace AXON se vašeho dítěte ujme kvalifikovaný a empatický personál expertů.

DĚTSKÁ ROBOTICKÁ REHABILITACE

Prostřednictvím nejmodernějšího robotického vybavení poskytujeme efektivní neurorehabilitační léčbu na evropské úrovni. V Centru robotické rehabilitace AXON se vašeho dítěte ujme kvalifikovaný a empatický personál fyzioterapeutů pod odborným vedením primářky MUDr. Jarmily Zipserové. V návaznosti na bezplatné vstupní vyšetření tuto ambulantní léčbu a její rozsah dítěti sama předepisuje. Jsme tedy jediné lékařské zařízení, které tuto formu rehabilitace nepodmiňuje doporučením od praktického lékaře.

Unikátní rehabilitace za pomoci robotů probíhá formou zábavné hry, kdy dítěti pomáhá s motivací prostředí virtuální reality. Čas zde rychle ubíhá a svaly závratnou rychlostí posilují.

Lokomat pomůže pacientům s touto diagnózou:

 • dětská mozková obrna
 • úrazy hlavy či páteře
 • vrozená porucha hybnosti 
 • cévní mozková příhoda

Jaké jsou výsledky:

 • zlepšení kvality chůze
 • aktivace svalů v oblasti dolních končetin

Amadeo pomůže pacientům s touto diagnózou:

 • pohybová dysfunkce distální horní končetiny, zejména prstů
 • dětská mozková obrna
 • po traumatologicko-ortopedických operacích

Jaké jsou výsledky:

 • zlepšení úchopových funkcí prstů
 • zlepšení kognitivního deficitu

Pablo pomůže pacientům s touto diagnózou:

 • pohybová dysfunkce distální horní končetiny, zejména paže

Jaké jsou výsledky:

 • zlepšení koordinace, síly a obratnosti paže
 • aktivace svalů i celých svalových skupin v oblasti paže a ruky

Tymo pomůže pacientům s touto diagnózou:

 • dětská mozková obrna
 • částečná pohybová dysfunkce horních a dolních končetin

Jaké jsou výsledky:

 • zlepšení motoriky
 • zlepšení kognitivních schopností
 • zlepšení práce s trupem, rozložením vlastní váhy a stability

MOTOmed pomůže pacientům s touto diagnózou:

 • dětská mozková obrna
 • úrazy hlavy či páteře
 • vrozená porucha hybnosti

Jaké jsou výsledky:

 • posílení svalů horních a dolních končetin

Kde můžete terapii absolvovat

Reference

Na AXON jsem narazila díky reportáži v televizi, kde mě zaujal Lokomat. Bylo mi jasné, že přesně tohle by synovi mohlo pomoct. On má problém s pravou stranou těla, kterou má částečně ochrnutou, nohu i ruku. Není proto během chůze moc stabilní a bojí se. Lokomat mu simuluje přirozenou chůzi a díky tomu ho zdravotně posouvá dopředu.

Ivana D.

Syn absolvoval terapii v květnu 2020. Rozchodili by i beznohého. Úžasný lidský přístup.

Robert L.

Momentálně zaznamenáváme velký pokrok na Lokomatu. Syn už jej v minulosti dvakrát zkoušel, ale s velmi špatnou bolestivou zkušeností, a proto byl vůči této terapii zablokovaný, nicméně díky šikovné terapeutce Aničce se to podařilo odbourat.

Lucie S.

Napište nám