Доктор медицины ЯРМИЛА ЗИПСЕРОВА

Главный врач и гарант клиники

 • многолетняя специализация в качестве врача в области физической и лечебной реабилитации, а также бальнеологи (ФБЛР)
 • специалист в области новейших зарубежных лечебных реабилитационных методик
 • обладает многолетним опытом работы с методикой «TheraSuit®», помимо этого как врач она
 • окончила несколько курсов по данной методике

девиз: «Не существует такого состояния, с которым ничего нельзя сделать»

Заведующая терапией и физиотерапевт

Vedoucí terapie, fyzioterapeutka

 • ​vystudovala bakalářské studium na ZČU v Plzni, magisterské studium na SZU v Bratislavě
 • praxi získala ve dětské léčebně Vesna v Janských lázních a Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí
 • kurzy:
  • TheraSuit Basic
  • Therasuit Advanced
  • NDT Basic Bobath v pediatrické praxi
  • Synergická reflexní terapie
  • Funkční dynamické stabilizace v kontextu vývojové kineziologie
  • Spasticita A a B
  • SM system
  • Snoezelen
  • Kineziotaping
  • Dornova metoda a Breussova masáž
  • Infinity method
  • Noha dítěte s dětskou mozkovou obrnou
  • Terapeutické dlahování ruky
  • Orofaciální oblast v komplexní terapii
  • Vztah optického systému se stabilitou, posturální kontrolou a funkčním pohybem

Магистр, бакалавр Давид Совиш

Заместитель заведующей терапией и физиотерапевт

 • выпускник факультета физической культуры Университета им. Палацкого в Оломоуце по специальности «Физиотерапия»
 • практический опыт приобрел в реабилитационных амбулаториях в г. Оломоуц и в больнице в г. Угерске Градиште
 • наряду с физиотерапией изучал рекреалогию
 • курсы:
  • Lokomat® Basic
  • TheraSuit®Basic
  • Кинезиотейпирование

девиз«Don’t use it, you lose it». (Если не хочешь упустить возможность, воспользуйся ею)

Mgr. MOHAMED KHADURA

Lokomat operátor

 • bakalář v oboru fyzioterapie, fakulta Medical Technology v Misurátě
 • magistr v oboru fyzioterapie na Univerzitě Karlově v Praze, FTVS UK
 • pracoval jako fyzioterapeut v nemocnici Alhelal v Misurátě, další praxi získal v Lékařském centru Aljazera fyzioterapie a jako fyzioterapeut v Misrata Central Hospital
 • kurzy:
  • TheraSuit Basic
  • Lokomat Basic – User
  • Kurz Enhanced Recovery, sponzorovaný International Medical Corporation (IMC)
  • Kurz o funkční anatomii, zajištěn International Medical Corporation (IMC)
  • Kurz poskytování zdravotní péče pacientům na klinice Misrata Poly
  • Kineziotaping
  • Feldenkraisova metoda

motto: „Success is always as much as the effort you make.“

Bc. JULIE CHLEBOVSKÁ

Fyzioterapeutka

 • absolventka oboru fyzioterapie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
 • praxi získala na Klinice rehabilitačního lékařství VFN, Neurologické klinice VFN, Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny ÚVN, Oddělení neurochirurgie ÚVN, v Centru Paraple, Centru sociálních služeb Tloskov, Domově sociální péče Hagibor a další.
 • kurzy:
  • TheraSuit Basic
  • Lokomat Basic – User
  • Snoezelen v teorii a praxi
  • Fyzioterapie u pacientů s míšní lézí
  • Vojtova metoda 2. generace
  • Neboj se svého handicapu
 • motto: Medvídek Pú: „Slib mi, že si vždy budeš pamatovat, že jsi odvážnější než věříš, silnější než se zdáš a chytřejší, než si myslíš.“

Mgr. FARAH DROUBI

Fyzioterapeutka, lokomat operátor

 • magistr v oboru fyzioterapie na Univerzitě Karlově v Praze, FTVS UK
 • pracovala jako internistka v různých nemocnicích v Praze a Kuvajtu a jako fyzioterapeutka na soukromé dětské klinice Nové Lázně v Teplicích
 • kurzy:
  • Visceral Manipulation and Neural Manipulation (Barral Institute)
  • DNS A, B, C and DNS Pediatric modules (Prague School)
  • Kinesiotaping 1 & 2 (KTA Association)
  • Lokomat Basic – User
  • Lokomat Advanced – Trainer

motto: „You must always begin with ‚baby‘ steps.“

Бакалавр Клара Ванькова

Физиотерапевт

 • окончила Тренчинский университет им. Александра Дубчека по специальности «Физиотерапия»
 • практический опыт приобрела в больнице «Бубенеч»
 • курсы:
  • Lokomat® Basic
  • TheraSuit®Basic
  • Методика Дорна и массаж по методу Бройса

девиз: «Можно достичь и недостижимое».

Бакалавр Ирэна Лисцова

Физиотерапевт

 • выпускница факультета биомедицинской инженерии Чешского технического университета (ČVUT) по специальности «Физиотерапия»
 • практический опыт приобрела в реабилитационных учреждениях и амбулаториях, например, в Гамзовой специализированной лечебнице для детей и взрослых или  в стационаре «Звонек» в г. Кладно
 • курсы:
  • Lokomat® Basic
  • TheraSuit®Basic
  • Кинезиотейпирование

девиз: «С улыбкой все получается лучше!”

Bc. JANA BEREŽNÁ

Fyzioterapeutka

 • absolventka oboru fyzioterapie Fakulty tělesné výchovy a sportu, FTVS UK
 • praxi získala ve Vojenské nemocnici v Praze, v nemocnici v Kladně a Teplicích
 • kurzy:
  • Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie
  • TheraSuit Basic
  • Lokomat Basic – User
  • Snoezelen v teorii a praxi
  • kurz sportovní masáže

motto: „Svůj život můžeš jednoduše změnit tak, že se na něj začneš dívat z jiného úhlu.“

Bc. Karolína Večeřová, DiS.

Fyzioterapeutka

 • absolventka oboru Fyzioterapie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, titul Diplomovaného specialisty získala na Vyšší odborné škole zdravotnické v oboru Diplomovaný zubní technik v Ústí nad Labem
 • praxi získala v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav, Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, Lázních Teplice, Ambulanci Malyra a Ambulanci Eva Kumstátová
 • kurzy:
  • TheraSuit® Basic
  • Terapeutické využití kinesio tapu

motto: “Hledej ve všem pozitiva.”

Bc. PANKAJ SALARIA

Lokomat operátor

 • ​vystudoval obor Fyzioterapie na Oxfordské univerzitě V Bengalúru v Indii
 • pracoval jako fyzioterapeut v nemocnici Shekhar a na klinice v Bengalúru
 • absolvoval stáž na oddělení gerontologie a paliativní péče v domově pro seniory v indickém státě Karnátak
 • kurzy:
  • Lokomat® Basic
  • TheraSuit® Basic

motto: „You master, you lead.“

Ing. Tereza Lísalová

Fyzioterapeutka

 • ​vystudovala bakalářský obor Fyzioterapie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT
 • titul Ing. získala na stejné fakultě v oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
 • zkušenosti získala v rehabilitačních ústavech i ambulancích – RÚ Kladruby, Hamzova odborná léčebna, IKEM, Poliklinika Agel

motto: „Sedmkrát spadneme, ale osmkrát vstaneme.“

Bc. ELIZABETH LINHARTOVÁ

Fyzioterapeutka

 • absolventka oboru Fyzioterapie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT
 • praktické zkušenosti získala v rehabilitačních ústavech i ambulancích – např. IKEM, Oblastní nemocnice Kladno, Dětský rehabilitační stacionář Zvonek, Poliklinika I. P. Pavlova, VRÚ Slapy
 • kurzy:
  • TheraSuit Basic
  • Lokomat Basic – User
  • Snoezelen v teorii a praxi
  • O Nohách, Centrum komplexní péče Sámova,
  • Dřep prehab-rehab,
  • Core level 1,
  • Kinesiotaping – Korekční a svalové techniky,
  • FYZIO v pilates – lordóza a výhřez plotének,
  • FYZIO v pilates – práce se skoliózou,
  • FYZIO v pilates – kyfóza a stabilizace lopatek.

motto: „Nikdy není pozdě začít.“

Mgr. Bc. VERONIKA LAZECKÁ

Ergoterapeutka

 • ​vystudovala magisterský obor Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče a bakalářský obor ergoterapie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity
 • Praxi získala na Klinice rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, také pracovala jako vedoucí ergoterapeut v Sanatoriích Klimkovice, Aqua Klim s.r.o.
 • kurzy:
  • MKF (ICF)
  • PANaT se vzduchovými dlahami
  • Kineziotaping v ergoterapii
  • Snoezelen
  • Protetika a fyzioterapie po amputacích na horní končetině
  • kurz Feldenkraisovy metody
  • absolvování I. Spastické konference – Novinky v léčbě spastické parézy

motto: „Před námi jsou lepší věci než ty, které zůstaly za námi.“