Terapie Kosmík

 • Tato terapie trvá 4 terapeutické hodiny a obsahuje tyto části:
  • Příprava klienta na následnou rehabilitaci (nahřívání, protahování, stimulace, neuromobilizace a manuální terapie);
  • Nácvik analytických pohybů v pulley systemu (systému kladek a závěsů). Jedná se hlavně o odporové cvičení na lehátku v UEU (v kleci);
  • Nácvik funkčních pohybů, jako například nácvik stoje, chůze, stability, sedu atd. Obvykle je v této terapii použit oblek TheraSuit, popřípadě spider therapy v UEU (v kleci);
  • Procedury jako je oxygenoterapie, MOTOmed, tyromotion a terapie v místnosti Snoezelen. Výběr procedur určuje lékař, vedoucí terapeut nebo terapeut.

Terapie KombiKosmík : Lokomat + doplňkové procedury

 • Tato terapie trvá 4 terapeutické hodiny a obsahuje tyto části:
  • Příprava klienta na následnou rehabilitaci (nahřívání, protahování, stimulace, neuromobilizace a manuální terapie);
  • Nácvik analytických pohybů v pulley systemu (systému kladek a závěsů). Jedná se hlavně o odporové cvičení na lehátku v UEU (v kleci);
  • Nácvik funkčních pohybů jako například nácvik stoje, chůze, stability, sedu atd. Obvykle je v této terapii použit oblek TheraSuit, popřípadě spider therapy v UEU (v kleci).
  • Nácvik chůze v přístroji Lokomat (přístroj na asistovanou chůzi se zpětnou vazbou). Ve dnech, kdy není terapie na přístroji Lokomat, je tato hodina určena procedurám jako je oxygenoterapie, MOTOmed, tyromotion a terapie v místnosti Snoezelen. Výběr procedur určuje lékař, vedoucí terapeut nebo terapeut.

Terapie KombiKosmík : Lokomat + ergoterapie

 • Tato terapie trvá 4 terapeutické hodiny a obsahuje tyto části:
  • Příprava klienta na následnou rehabilitaci ( nahřívání, protahování, stimulace, neuromobilizace a manuální terapie);
  • Nácvik analytických pohybů v pulley systemu (systému kladek a závěsů). Jedná se hlavně o odporové cvičení na lehátku v UEU (v kleci);
  • Nácvik funkčních pohybů, jako například nácvik stoje, chůze, stability, sedu atd. Obvykle je v této terapii použit oblek TheraSuit, popřípadě spider therapy v UEU (v kleci);
  • Nácvik chůze v přístroji Lokomat (přístroj na asistovanou chůzi se zpětnou vazbou) nebo ergoterapie – tyto terapie se střídají.

Terapie KombiKosmík : Lokomat + logopedie

 • Tato terapie trvá 4 terapeutické hodiny a obsahuje tyto části:
  • Příprava klienta na následnou rehabilitaci ( nahřívání, protahování, stimulace, neuromobilizace a manuální terapie);
  • Nácvik analytických pohybů v pulley systemu (systému kladek a závěsů). Jedná se hlavně o odporové cvičení na lehátku v UEU (v kleci);
  • Nácvik funkčních pohybů, jako například nácvik stoje, chůze, stability, sedu atd. Obvykle je v této terapii použit oblek TheraSuit, popřípadě spider therapy v UEU (v kleci);
  • Nácvik chůze v přístroji Lokomat (přístroj na asistovanou chůzi se zpětnou vazbou) nebo logopedie – tyto terapie se střídají.

Terapie KombiKosmík : ergoterapie + logopedie

 • Tato terapie trvá 4 terapeutické hodiny a obsahuje tyto části:
  • Příprava klienta na následnou rehabilitaci (nahřívání, protahování, stimulace, neuromobilizace a manuální terapie)
  • Nácvik analytických pohybů v pulley systemu (systému kladek a závěsů). Jedná se hlavně o odporové cvičení na lehátku v UEU (v kleci);
  • Nácvik funkčních pohybů jako například nácvik stoje, chůze, stability, sedu atd. Obvykle je v této terapii použit oblek TheraSuit, popřípadě spider therapy v UEU (v kleci);
  • Ergoterapie nebo logopedie – tyto terapie se střídají.

Terapie LogoKosmík

 • Tato terapie trvá 4 terapeutické hodiny a obsahuje tyto části:
   • Příprava klienta na následnou rehabilitaci (nahřívání, protahování, stimulace, neuromobilizace a manuální terapie) ;
   • Nácvik analytických pohybů v pulley systemu (systému kladek a závěsů). Jedná se hlavně o odporové cvičení na lehátku v UEU (v kleci);
   • Nácvik funkčních pohybů, jako například nácvik stoje, chůze, stability, sedu atd. Obvykle je v této terapii použit oblek TheraSuit, popřípadě spider therapy v UEU (v kleci);
   • Logopedie.

Terapie ErgoKosmík

 • Tato terapie trvá 4 terapeutické hodiny a obsahuje tyto části:
  • Příprava klienta na následnou rehabilitaci (nahřívání, protahování, stimulace, neuromobilizace a manuální terapie);
  • Nácvik analytických pohybů v pulley systemu (systému kladek a závěsů). Jedná se hlavně o odporové cvičení na lehátku v UEU (v kleci);
  • Nácvik funkčních pohybů, jako například nácvik stoje, chůze, stability, sedu atd. Obvykle je v této terapii použit oblek TheraSuit, popřípadě spider therapy v UEU (v kleci);
  • Ergoterapie.

Terapie LokoKosmík

 • Tato terapie trvá 4 terapeutické hodiny a obsahuje tyto části:
  • Příprava klienta na následnou rehabilitaci (nahřívání, protahování, stimulace, neuromobilizace a manuální terapie);
  • Nácvik analytických pohybů v pulley systemu (systému kladek a závěsů). Jedná se hlavně o odporové cvičení na lehátku v UEU (v kleci);
  • Nácvik funkčních pohybů, jako například nácvik stoje, chůze, stability, sedu atd. Obvykle je v této terapii použit oblek TheraSuit, popřípadě spider therapy v UEU (v kleci);
  • Nácvik chůze v přístroji Lokomat (přístroj na asistovanou chůzi se zpětnou vazbou).

Terapie ELF

 • Tato terapie trvá 3 terapeutické hodiny a obsahuje tyto části:
  • Ergoterapie přizpůsobena potřebám klienta.
  • Logopedie přizpůsobena potřebám klienta.
  • Fyzioterapie přizpůsobena potřebám klienta.

Terapie BabyKosmík

 • Tato terapie trvá 2 terapeutické hodiny a obsahuje tyto části:
  • Příprava klienta na následnou rehabilitaci. Jedná se o nahřívání, protahování, stimulace, neuromobilizace a manuální terapie.
  • Nácvik funkčních pohybů, jako například nácvik stoje, chůze, stability, sedu atd. Obvykle se v této terapii nepoužívá oblek TheraSuit.

Terapie Lokomat

 • Tato terapie trvá 2 terapeutické hodiny a obsahuje tyto části:
  • Příprava klienta na následnou terapii v Lokomatu. Jedná se zejména o nahřívání, protahování, stimulace, neuromobilizace a manuální terapie.
  • Nácvik chůze v přístroji Lokomat (přístroj na asistovanou chůzi se zpětnou vazbou).

Terapie 1Ergo

 • Tato terapie trvá 1 terapeutickou hodinu.
  • Intenzivní hodina Ergoterapie přizpůsobena potřebám klienta.

Terapie 2Ergo

 • Tato terapie trvá 2 terapeutické hodiny.
  • Intenzivní Ergoterapie přizpůsobena potřebám klienta.

POZNÁMKY:

 • Pořadí a skladbu terapie určuje lékař, vedoucí terapeut nebo terapeut.
 • Oblek TheraSuit je pomůcka. Pokud terapeut uzná za vhodné oblek použít/ nepoužít, je to jeho právo a není možné toto rozhodnutí reklamovat.
 • Terapeutická hodina trvá 55 minut. Časové rozvržení si určuje terapeut. (Pozn. Čas terapie od – do je v pozvánce od koordinátora.)
 • Obvykle v polovině čtyřhodinové terapie je pauza na svačinu dítěte.
 • Prosíme klienty, aby vzali na vědomí, že do času terapie spadají i přípravné činnosti, včetně nachystání prostor, pomůcek i terapeuta. Je to nutné k zajištění plynulosti provozu. Děkujeme za pochopení.
 • Přítomnost rodiče na klinice/při terapii – viz smluvní podmínky.