Terapie Kosmík představuje jedinečný koncept spojující klasickou rehabilitaci s nejnovějšími objevy na poli neurologie a neuroplasticity mozku. Klinika AXON nabízí tří nebo čtyřtýdenní intenzivní neurorehabilitace s využitím oblečku TheraSuit, který je také znám pod pojmem „kosmický obleček“. Naši fyzioterapeuti absolvovali kromě jiných kurzů i oficiální kurz TheraSuit Method přímo od jeho autorky, Izabely Koscielny.

Terapie Kosmík vychází z nejnovějších poznatků na poli neurologie a fyzioterapie. Jejím cílem je pomoci pacientovi dosáhnout maximálního možného pokroku. Kouzlo terapie Kosmík tkví v její intenzitě a komplexnosti.

Zabývá se nejen rehabilitací svalů, ale také působí na nervovou soustavu. Soustředí se na motorické, senzorické a kognitivní schopnosti pacienta, a nezapomíná ani na jeho psychický stav či regeneraci. Terapie Kosmík obsahuje několik dílčích léčebných metod: neurorehabilitace podle konceptu TheraSuit® (zahrnuje nahřívání, terapeutickou masáž, neuromobilizace a cvičení v oblečku TheraSuit® či za pomoci Spider Therapy®), pobyt v multisenzorické místnosti Snoezelen s využitím prvků senzorické integrace, rehabilitaci pomocí přístroje MOTOmed a prostřednictvím robotických zařízení, a regenerační oxygenoterapii, která má pozitivní vliv na tvorbu nervových buněk a synapsí. Klíčovou součástí terapie je motivace pacienta a edukace rodičů (či ošetřovatelů), jejímž cílem je zachovat a rozvíjet pacientův pokrok i po skončení terapie. Důsledkem této komplexní a intenzivní léčby je trvalé přepsání mapy mozku a vytvoření či upevnění správných pohybových vzorců.

Co je terapie Kosmík

Terapie Kosmík je určena dospělým i dětským pacientům s DMO, vývojovou retardací, revmatoidní artritidou, vestibulárními či smyslovými integračními poruchami, pacientům po cévní mozkové příhodě, nádorech mozku, traumatech hlavy, úrazech páteře, ortopedických diagnózách, zlomeninách – časná fáze rehabilitace, spina bifida či s jinými onemocněními, která vznikají na úrovni centrální nervové soustavy.
Intenzita a dlouhodobost terapie, v kombinaci s integrací primitivních reflexů, umožňuje pacientům dosahovat výrazných pokroků. Terapie vede k vytvoření nového pohybového vzorce – nové paměťové stopy.

Součásti terapie Kosmík

 

Nahřívání

 • rašelinovými polštářky, příprava těla na cvičení

Neuromobilizace

 • rytmická aproximace, tj. vytváření tlaku do kloubů
 • mozek tak dostává informaci o existenci kloubu a o poloze a pohybu těla v prostoru​

Manuální terapie

 • protahování a uvolňování spastických svalů, stimulace hypotonických svalů
 • získávání svalové síly za pomoci progresivního odporového tréninku v systému kladek (pulley system) – cvičení se závažími na kladkách ve speciální cvičební kleci (UEU)

TheraSuit

 • cvičení v oblečku TheraSuit – speciální dynamická ortéza umožňující pacientovi pohyb ve všech osách
 • obleček má dvě základní funkce: senzorickou, díky které vytváří vědomí o pohybu těla a jeho poloze (propriocepci), a korekční, kdy dokáže vytvářet svalové řetězce vlivem tahu nastavitelných gumiček na oblečku
 • působí na svalovou i nervovou soustavu

MOTOmed

 • využití rehabilitačního přístroje MOTOmed – trenažer určený pro pasivní i aktivní trénink svalů dolních a horních končetin;

 ​Robotika

 • využití počítačem řízených, rehabilitačních pomůcek – např. plošina Tymo a systém pro rehabilitaci paže Pablo

Snoezelen

 • multisenzorická místnost vybavená podle konceptu Snoezelen je prostředím, které obsahuje množství podnětů působících na všechny lidské smysly, a v němž se její návštěvníci cítí bezpečně
 • může mít na pacienta relaxační, ale i stimulační účinek;

Oxygenoterapie

 • dýchání vzduchu obohaceného o kyslík
 • zlepšuje činnost mozku a regeneruje unavené svaly