+420 720 981 829 koordinator@neuroaxon.cz

Nová Klinická logopedie

Klinika Axon otevřela na Vyšehradě nové Centrum klinické logopedie. Navštivte nás!

Neurorehabilitační klinika Axon

poskytujeme Vám špičkovou zdravotní péči, a to i během nouzového stavu.
Přijali jsme a velmi úspěšně implementovali vhodná antiCovid opatření, která vyústila výsledkem nulového nakažení. Za dodržování našich hygienických opatření na Neurorehabilitační klinice děkujeme i Vám.

Klinika Praha

Specializované neurorehabilitační pracoviště disponuje špičkovým robotickým vybavením. Ergoterapie, fyzioterapie a logopedie poskytuje péči pacientům s DMO a jiných neurologických onemocnění.

Klinika Karlovy Vary

Nabídka fyzioterapie a léčebné rehabilitace v srdci lázeňského města Karlovy Vary s tradicí od roku 1994. Nově též intenzivní neurorehabilitace a ergoterapie pro děti s DMO. Garantem MUDr. Jarmila Zipserová.

Robotická rehabilitace

Disponujeme nejmodernějšími přístroji pro neurorehabilitační léčbu. Naši klienti využívají například Lokomat, senzomotorickou desku Tymo, přístroj Amadeo na práci rukou či rehabilitační trenažér MOTOmed.

Dětská skupina

Služby nově zřízené dětské skupiny Kosmínka jsou určeny jak pro rodiče handicapovaných dětí, tak pro děti z běžných rodin. Terapeuticky a lékařsky vhodný program k rozvoji potenciálu dítěte formou her. 

AXON NeuroLab

Cílem výzkumného ústavu AXON NeuroLab je rozvíjet zkušenosti našich lékařů a terapeutů s využitím dat z našeho robotického pracoviště. 

Výsledky nejnovějších poznatků v neurologii a rehabilitaci sdílíme se svými partnery v oboru.

Společenská odpovědnost

Prostřednictvím Nadačního fondu Axon podporujeme rodiny při financování nákladné neurorehabilitační léčby. Spolek ALKMEON pomáhá těmto rodinám zajistit dětem důstojný život s nejvyšší mírou integrace do společnosti.

MUDr. Jarmila Zipserová

Přednostka a primářka kliniky

Odbornou garantkou a přednostkou rehabilitačního zařízení je MUDr. Jarmila Zipserová. Díky svým dlouholetým zkušenostem je váženou specialistkou v oblasti neurologie a dětské neurorehabilitace. Aktuálně je lékařkou s nejdelší praxí s léčbou metodou TheraSuit v České republice.

MUDr. Jarmila Zipserová má třicetiletou lékařskou praxi, specializuje se na fyzikální, balneologické a léčebné rehabilitace. Je odbornicí v nejnovějších léčebných rehabilitačních metodách, má několikaleté zkušenosti s metodou TheraSuit a je absolventkou několika kurzů této metody.

Zeptejte se nás

Veškeré dotazy Vám rád zodpoví náš koordinátor. Můžete mu zanechat
zprávu přes formulář nebo ho kontaktovat telefonicky.

+420 720 981 829

Marie Cibulkové 879/11, Praha 4

koordinator@neuroaxon.cz

Sdělení AXON k novým vládním opatřením

Na základě rozhodnutí vlády o dalších opatření v souvislostí s pandémií nákazou koronavirem od 22. 10. ujišťujeme všechny klienty a rodiče naší kliniky, že podobně, jako při jarní pandemii, naše služby neomezíme a kliniku nezavíráme. Víme, jak je pro naše stávající pacienty důležité, aby nedošlo k přerušení intenzivních terapií. Zavedli jsme proto maximální opatření, která vás i naše zaměstnance ochrání před případnou nákazou COVID-19. Pro nové klienty, kteří mají zájem o vstupní vyšetření, nebo mají nastoupit na terapii (Fyzioterapie, Ergoterapie či Klinická logopedie) se nic nemění a všechny naplánované termíny platí. Děkujeme, že se budete řídit všemi preventivními a bezpečnostními pokyny, které v prostorách klinik Axon máme zavedeny.