+420 720 981 829 koordinator@neuroaxon.cz

Tým terapeutů

Jsme pyšní na náš skvělý tým proškolených a empatických terapeutů. Ve všech našich specializovaných centrech, jako je fyzioterapie, ergoterapie či klinická logopedie, ale také v našich regionálních pracovištích – rehabilitačních ordinacích – se setkáte s výbornými odborníky ve svých oborech.

MUDr. Jarmila Zipserová

MUDr. Jarmila Zipserová

Primářka kliniky

Díky svým dlouholetým zkušenostem je váženou specialistkou v oblasti neurologie a dětské neurorehabilitace. 

Vystudovala klasickou medicínu, ale zajímá se také o východní směry, jako je ájurvéda či tradiční čínská medicína. Po studiu sinobiologie měla možnost studovat ještě akupunkturu v rámci České lékařské akupunkturistické společnosti u paní profesorky Barešové.  

Pochází z Vysočiny, po studiu nastoupila v Krajské fakultní nemocnici v Ostravě na oddělení chirurgie. Tam pracovala skoro osm let, po mateřské dovolené se dvěma dětmi pracovala jako kardiochirurg. Poté se rozhodla pro změnu a začala se věnovat rehabilitacím, což považuje za jedno ze svých nejlepších rozhodnutí.

Pracovala v Beskydském rehabilitačním centru v Čeladné a v Sanatoriu Klimkovice, kde se setkala s polskou fyzioterapeutkou, žijící v USA, Isabelou Koscielny. Od té převzala, jako jedna z prvních v České republice, koncept na léčbu dětí s DMO. 

V říjnu 2014 založila na pražském Vyšehradě soukromou Neurorehabilitační kliniku AXON, kde pracuje s pacienty s poškozením mozku, převážně s dětmi. Díky tomu dává se svým týmem terapeutů naději mnoha lidem a jejich rodinám na šťastnější a spokojenější život.

Odbornosti (výběr)

 • Mnoholetá specializace jako lékař fyzikální, balneologické a léčebné rehabilitace (FBLR).
 • Odborník v nejnovějších léčebných rehabilitačních metodách se zahraničním zázemím.
 • Disponuje několikaletými zkušenostmi s metodou TheraSuit® a absolvovala několik kurzů této metody.

Motto: „Neexistuje stav, se kterým by se nedalo nic dělat.”

Centrum fyzioterapie AXON

BARBORA PAVLÍČEK-NOVÁKOVÁ

BARBORA PAVLÍČEK-NOVÁKOVÁ

Vedoucí léčebného úseku fyzioterapie

Vystudovala bakalářské studium na ZČU v Plzni, magisterské studium na SZU v Bratislavě.  Praxi získala v dětské léčebně Vesna v Janských Lázních a Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí.

Tým fyzioterapeutů

V našem Centru fyzioterapie se o vás postará tým vyškolených terapeutů. Každý je absolventem mnoha odborných kurzů a my vám tak můžeme nabídnout tyto odbornosti:

Centrum fyzioterapie   

 • TheraSuit Basic
 • Lokomat Basic – User
 • Seznámení se sonografií hybného systému (praktický nácvik)
 • Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost
 • Kinesiotaping – svalové techniky a crosstape
 • Kinesiotaping – korekční techniky
 • Kinesioptaping v ergoterapii
 • Termoterapie
 • Manuální masáže
 • Fyzikální terapie
 • Rehabilitace
 • Snoezelen v teorii a praxi
 • Pletenec pánevní, ramenní kloub z pohledu Pilates 

Centrum robotické rehabilitace, Lokomat operátor

 • TheraSuit Basic
 • Lokomat Basic – User
 • Kurz Enhanced Recovery, sponzorovaný International Medical Corporation (IMC)
 • Kurz o funkční anatomii, zajištěn International Medical Corporation (IMC)
 • Kurz poskytování zdravotní péče pacientům na klinice Misrata Poly
 • Kineziotaping
 • Feldenkraisova metoda

Centrum ergoterapie AXON

Mgr. VERONIKA LAZECKÁ

Mgr. VERONIKA LAZECKÁ

Vedoucí ergoterapeutka

Ergoterapeutka Mgr. Veronika Lazecká vystudovala bakalářský obor ergoterapie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě a následně magisterský obor Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče. Praxi získávala již během studií, dále pak například na Klinice rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, také pracovala jako vedoucí ergoterapeut v Sanatoriích Klimkovice.

V našem Centru ergoterapie se o vás postarají vyškolení ergoterapeuti, kteří jsou absolventi mnoha odborných kurzů a my vám tak můžeme nabídnout tyto odbornosti:

Centrum ergoterapie 

 • Orofaciální oblast v komplexní terapii
 • Dlahování ruky pro pokročilé
 • Základy rehabilitace ruky
 • INPP terapie neuromotorické nezralosti
 • Odborný kurz – Funkční ruka
 • Absolvování kurzu – MKF (ICF)
 • PANaT se vzduchovými dlahami
 • Kineziotaping v ergoterapii
 • Snoezelen
 • Absolvování I. Spastickékonference – Novinky v léčbě spastické parézy
 • Absolvování kurzu – Protetika a fyzioterapie po amputacích na horní končetině
 • Absolvováni kurzu – Feldenkraisovy metody

 

Centrum klinické logopedie AXON

Mgr. ODETA ŽÁČKOVÁ

Mgr. ODETA ŽÁČKOVÁ

Vedoucí logopedka

Logopedka Odeta Žáčková vystudovala magisterský obor Speciální pedagogika na Karlově Univerzitě v Praze se zaměřením na logopedii a surdopedii. Praktické zkušenosti získala na mnoha pracovištích a ambulancích. Pracovala jako komunikační specialista, se zaměřením na alternativní a augmentativní komunikaci.

V našem Centru logopedie se o vás postarají vyškolení logopedi, kteří jsou absolventi mnoha odborných kurzů a my vám tak můžeme nabídnout tyto odbornosti:

Centrum klinické logopedie

 • Orofaciální stimulace
 • Kurzy Znakového jazyka
 • Kurz Zážitkové pedagogiky
 • Kurz Využití kompenzačních pomůcek v praxi
 • Kurzy Bazální stimulace od IBS

 

Na naší klinice pracuje desítka dalších odborníků. Jsou absolventy mnoha odborných kurzů v rámci svého dalšího vzdělávání:

Další certifikace a odborné kurzy v oblasti: 

 • Magnetoterapie
 • Elektroléčba – Träbertovy proudy, Diadynamické proudy (DD proudy), Interferenční proudy, Ruská stimulace, kombinovaná elektroléčba 
 • Ultrazvuk
 • Laser 
 • Klasické rehabilitace 
 • Rekondiční rehabilitace

Zeptejte se nás

Veškeré dotazy Vám rád zodpoví náš koordinátor. Můžete mu zanechat
zprávu přes formulář nebo ho kontaktovat telefonicky.

+420 720 981 829

Marie Cibulkové 879/11, Praha 4

koordinator@neuroaxon.cz

Sdělení AXON k novým vládním opatřením

Na základě rozhodnutí vlády o dalších opatření v souvislostí s pandémií nákazou koronavirem od 22. 10. ujišťujeme všechny klienty a rodiče naší kliniky, že podobně, jako při jarní pandemii, naše služby neomezíme a kliniku nezavíráme. Víme, jak je pro naše stávající pacienty důležité, aby nedošlo k přerušení intenzivních terapií. Zavedli jsme proto maximální opatření, která vás i naše zaměstnance ochrání před případnou nákazou COVID-19. Pro nové klienty, kteří mají zájem o vstupní vyšetření, nebo mají nastoupit na terapii (Fyzioterapie, Ergoterapie či Klinická logopedie) se nic nemění a všechny naplánované termíny platí. Děkujeme, že se budete řídit všemi preventivními a bezpečnostními pokyny, které v prostorách klinik Axon máme zavedeny.