+420 720 981 829 koordinator@neuroaxon.cz

Unikátní logopedický kroužek nabízí dětem smysluplně strávený čas a rozvoj dovedností

Neurorehabilitační klinika AXON, která je lídrem ve svém oboru, v Praze přichází od letošního září se zájmovým kroužkem logopedie. Dětem kromě nových kamarádů přinese například rozšíření slovní zásoby nebo lepší výslovnost. Kroužek tohoto typu je v Praze vůbec prvním svého druhu. Odbornou garantkou kliniky je její zakladatelka a primářka, MUDr. Jarmila Zipserová.

V zájmovém kroužku bude prostor pro malou skupinu čtyř až pěti dětí a jedna hodina bude mít délku 45 minut. Díky malému počtu dětí bude mít logopedka Odeta Žáčková možnost se každému dítěti adekvátně věnovat dle jeho specifických potřeb. Na nový kroužek nebude sama, pomáhat jí bude zkušená kolegyně, proto se v budoucnu počítá s více dětmi rozdělenými do skupinek.

Pro koho je kroužek určen

– děti s narušenou komunikační schopností

– děti s tělesným postižením

– děti s mentálním postižením

– děti se smyslovým postižením

– děti s kombinovaným postižením

„S dětmi budeme trénovat komunikační dovednosti a pragmatické jazykové schopnosti, to znamená komunikaci v běžných denních situacích nebo nácvik každodenních aktivit. Dále budeme rozvíjet smyslové vnímání, především se zaměříme na sluchovou a zrakovou percepci. Budeme také zlepšovat hrubou i jemnou motoriku, a v neposlední řadě vykonávat dechová a oromotorická cvičení,“ popisuje Žáčková.

Jedinečný koncept výuky pro děti se speciálními potřebami i bez nich

Cílem je zlepšování a osvojení výše zmíněných dovedností. Z kroužku si děti a jejich rodiče rovněž odnesou inspiraci na cvičení, která je možné provádět ve volných chvílích doma.

Bylo by velkým omylem domnívat se, že logopedie je určena pouze dětem, které špatně vyslovují nebo je trápí opožděný vývoj řeči. Kroužek, se kterým AXON nově přichází, je unikátní tím, že nabízí specializovaný typ aktivit pro děti s různým typem postižení (tělesné, mentální, kombinované nebo smyslové), ale i bez něj. V rámci nabízeného kroužku tak může vzniknout více skupin, které budou zaplněny dětmi podle jejich specifických potřeb – například užívání Českého znakového jazyka, alternativní nebo augmentativní komunikace, Braillova písma či LORMovy abecedy.

„Není problém zařadit do výuky například znakový jazyk,“ dodává Žáčková. Děti je potřeba v jakékoliv komunikaci podpořit co nejdříve – společnost dalších dětí a sociální kontakt má pozitivní vliv na jejich rozvoj.

Vznik kroužku kvituje také Lukáš Zicha, zastupitel Prahy 4: „Radnice s povděkem přivítala informaci o tom, že na Neurorehabilitační klinice AXON vznikl zájmový logopedický kroužek pro děti pod vedením zkušené odbornice.”

Zájemci se mohou už teď hlásit na emailu koordinator@neuroaxon.cz nebo na telefonním čísle +420 720 981 829

Mgr. Odeta Žáčková vystudovala obor Speciální pedagogika na Karlově Univerzitě v Praze se zaměřením na logopedii a surdopedii. Má bohaté zkušenosti s alternativní a augmentativní komunikací. Za svoji dosavadní praxi měla možnost pracovat s velkým množstvím dětí se symptomatickými poruchami řeči.

Více informací pro média:

Mgr. Veronika Nováková

veronika.novakova@neuroaxon.cz

+420 736 214 505

Sdělení AXON k novým vládním opatřením

Na základě rozhodnutí vlády o dalších opatření v souvislostí s pandémií nákazou koronavirem od 22. 10. ujišťujeme všechny klienty a rodiče naší kliniky, že podobně, jako při jarní pandemii, naše služby neomezíme a kliniku nezavíráme. Víme, jak je pro naše stávající pacienty důležité, aby nedošlo k přerušení intenzivních terapií. Zavedli jsme proto maximální opatření, která vás i naše zaměstnance ochrání před případnou nákazou COVID-19. Pro nové klienty, kteří mají zájem o vstupní vyšetření, nebo mají nastoupit na terapii (Fyzioterapie, Ergoterapie či Klinická logopedie) se nic nemění a všechny naplánované termíny platí. Děkujeme, že se budete řídit všemi preventivními a bezpečnostními pokyny, které v prostorách klinik Axon máme zavedeny.