Vítejte na stránkách kliniky AXON

Vítejte na stránkách Neurorehabilitační kliniky AXON

Neurorehabilitační klinika AXON je specializovaná soukromá klinika zaměřená především na léčbu dětských pacientů postižených dětskou mozkovou obrnou (DMO), nádorem mozku či jinými neuromuskulárními deficity. Hlavním léčebným programem kliniky je terapie Kosmík, jejímž základním kamenem je intenzivní neurorehabilitace metodou TheraSuit®a integrace primitivních reflexů. 

Terapie Kosmík

Terapie Kosmík vychází z nejnovějších poznatků na poli neurologie a fyzioterapie. Jejím cílem je pomoci pacientovi dosáhnout maximálního možného pokroku. Kouzlo terapie Kosmík tkví v její intenzitě a komplexnosti

oblecek TheraSuit

Zabývá se nejen rehabilitací svalů, ale také působí na nervovou soustavu. Soustředí se na motorické, senzorické a kognitivní schopnosti pacienta, a nezapomíná ani na jeho psychický stav či regeneraci. Terapie Kosmík obsahuje několik dílčích léčebných metod: neurorehabilitace podle konceptu TheraSuit® (zahrnuje nahřívání, terapeutickou masáž, neuromobilizace a cvičení v oblečku TheraSuit® či za pomoci Spider Therapy®), pobyt v multisenzorické místnosti Snoezelen s využitím prvků senzorické integrace, rehabilitaci pomocí přístroje MOTOmed a prostřednictvím robotických zařízení, a regenerační oxygenoterapii, která má pozitivní vliv na tvorbu nervových buněk a synapsí. Klíčovou součástí terapie je motivace pacienta a edukace rodičů (či ošetřovatelů), jejímž cílem je zachovat a rozvíjet pacientův pokrok i po skončení terapie. Důsledkem této komplexní a intenzivní léčby je trvalé přepsání mapy mozku a vytvoření či upevnění správných pohybových vzorců.

Přesně stanovená diagnóza a vhodně definované rehabilitační cíle nám umožňují dosahovat skvělých výsledků. Co všechno terapie Kosmík umí, se dočtete na našem webu zde.

Primářka kliniky MUDr. Jarmila ZipserováMUDr. Jarmila Zipserová, primářka kliniky

Odbornou garantkou rehabilitačního zařízení je primářka MUDr. Jarmila Zipserová, která dříve působila jako Ředitelka léčebného úseku v Sanatoriích Klimkovice. Díky svým dlouholetým zkušenostem se stala váženou specialistkou v oblasti neurologie a dětské neurorehabilitace. Aktuálně je jedinou lékařkou v České republice, která má čtyřletou praxi s léčbou metodou TheraSuit®.

"Osudovým se pro mě stalo setkání s Izabelou Koscielny, polskou fyzioterapeutkou žijící v USA, která se zasloužila o zpřístupnění léčby metodou TheraSuit® pro veřejnost. Tehdy jsem si uvědomila, že toto je směr, kterým se chci v rámci medicíny vydat - že chci pokračovat v jejím poslání a poskytovat intenzivní, komplexní a hlavně účinnou metodu léčby neuromuskulárních deficitů i českým pacientům.”

MUDr. Jarmila Zipserová

MUDr. Zipserové pomáhá s léčbou na Neurorehabilitační klinice AXON tým vysoce kvalifikovaných fyzioterapeutek, které mají rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti fyzioterapie, léčby metodou TheraSuit® a rehabilitace dětí i dospělých s fyzickým i kombinovaným postižením

Šimonek Brada na terapii Kosmík

Neurorehabilitační klinika AXON - jediné ambulantní zařízení tohoto typu v ČR

Neurorehabilitační klinika AXON je ambulantním zařízením. Sídlí v Praze, v ulici Marie Cibulkové (podrobnosti naleznete v záložce kontakty). Kliniku založila MUDr. Jarmila Zipserová společně se svým synem, Janem Zipserem v říjnu 2014. V současnosti je jedinou ambulantní klinikou pro léčbu dětské mozkové obrny a jiných neuromuskulárních deficitů v České republice.

Novinky

 • Změny v organizačním týmu kliniky

  10.8.2016

  S účinností od pátku, 12. srpna, přechází současný ředitel kliniky, Jan Zipser, do funkce jednatele. Jeho agenda je na přechodné období rozdělena mezi členy organizačního týmu kliniky. Podněty a dotazy týkající se fungování kliniky a nabídky partnerství směřujte prosím dočasně na MUDr. Zipserovou.
  V blízké době agendu pana Zipsera převezme nový ředitel/nová ředitelka kliniky - na tuto pozici právě probíhá výběrové řízení

 • Termíny na druhou polovinu roku 2017

  25.7.2016

  K dnešnímu dni jsme zveřejnili termíny terapie Kosmík na druhou polovinu roku 2017. Najdete je na našem webu v sekci Ceník. Volné termíny si rezervujte u koordinátorky terapie, Ivany Skálové. Vzhledem k probíhající celopodnikové dovolené si prosím termíny rezervujte prostřednictvím e-mailu. Děkujeme za pochopení.

 • Dovolená

  22.7.2016

  Ve dnech 23. 7. - 7. 8. 2016 je Neurorehabilitační klinika AXON uzavřena z důvodu letní dovolené. Dotazy na paní Skálovou ohledně volných termínů terapií či fakturace a plateb však můžete klást již od 1. 8. Na naše pacienty se opět těšíme v pondělí, 8. srpna 2016. Děkujeme za pochopení. 

 • Grant pro pacienty z Prahy

  22.7.2016

  Podařilo se nám získat grant Hlavního města Prahy, a tak máme možnost v roce 2016 finančně podpořit léčbu několika dětí, které mají trvalý pobyt na území hlavního města. Je však nutné zároveň splnit následující podmínky:
  1) dítě musí absolvovat léčbu terapií Kosmík na klinice v době od 8. 8. 2016 do konce roku 2016
  2) peníze z grantu mohou být použity pouze na úhradu, která jde ze strany rodičů, rodiny apod. (peníze lze i zpětně vrátit, pokud jste terapii již zaplatili)
  3) léčba dítěte nesmí být hrazena ze 100% cizím subjektem, tzn. nadací, firemním sponzorem atd. (pokud vám ale přispějí méně než 100%, můžeme případně využít grantu na doplatek, který byste měli platit přímo vy).
  Pokud dané podmínky splňujete, zašlete prosím nejpozději do neděle 7. 8. 2016 e-mail panu řediteli na jan.zipser@neuroaxon.cz, abychom s vámi dále v grantovém řízení počítali.

 • Terapie probíhá i přes státní svátky

  3.7.2016

  Aktuálně probíhající terapie se koná i po dobu státních stvátků, 5. a 6. července 2016, a to v běžném režimu. 

Starší »