Vítejte na stránkách kliniky AXON

Vítejte na stránkách Neurorehabilitační kliniky AXON

Neurorehabilitační klinika AXON je specializovaná soukromá klinika zaměřená především na léčbu dětských pacientů postižených dětskou mozkovou obrnou (DMO), nádorem mozku či jinými neuromuskulárními deficity. Hlavním léčebným programem kliniky je terapie Kosmík, jejímž základním kamenem je intenzivní neurorehabilitace metodou TheraSuit®a integrace primitivních reflexů. 

Terapie Kosmík

Terapie Kosmík vychází z nejnovějších poznatků na poli neurologie a fyzioterapie. Jejím cílem je pomoci pacientovi dosáhnout maximálního možného pokroku. Kouzlo terapie Kosmík tkví v její intenzitě a komplexnosti

oblecek TheraSuit

Zabývá se nejen rehabilitací svalů, ale také působí na nervovou soustavu. Soustředí se na motorické, senzorické a kognitivní schopnosti pacienta, a nezapomíná ani na jeho psychický stav či regeneraci. Terapie Kosmík obsahuje několik dílčích léčebných metod: neurorehabilitace podle konceptu TheraSuit® (zahrnuje nahřívání, terapeutickou masáž, neuromobilizace a cvičení v oblečku TheraSuit® či za pomoci Spider Therapy®), pobyt v multisenzorické místnosti Snoezelen s využitím prvků senzorické integrace, rehabilitaci pomocí přístroje MOTOmed a prostřednictvím robotických zařízení, a regenerační oxygenoterapii, která má pozitivní vliv na tvorbu nervových buněk a synapsí. Klíčovou součástí terapie je motivace pacienta a edukace rodičů (či ošetřovatelů), jejímž cílem je zachovat a rozvíjet pacientův pokrok i po skončení terapie. Důsledkem této komplexní a intenzivní léčby je trvalé přepsání mapy mozku a vytvoření či upevnění správných pohybových vzorců.

Přesně stanovená diagnóza a vhodně definované rehabilitační cíle nám umožňují dosahovat skvělých výsledků. Co všechno terapie Kosmík umí, se dočtete na našem webu zde.

Primářka kliniky MUDr. Jarmila ZipserováMUDr. Jarmila Zipserová, primářka kliniky

Odbornou garantkou rehabilitačního zařízení je primářka MUDr. Jarmila Zipserová, která dříve působila jako Ředitelka léčebného úseku v Sanatoriích Klimkovice. Díky svým dlouholetým zkušenostem se stala váženou specialistkou v oblasti neurologie a dětské neurorehabilitace. Aktuálně je jedinou lékařkou v České republice, která má čtyřletou praxi s léčbou metodou TheraSuit®.

"Osudovým se pro mě stalo setkání s Izabelou Koscielny, polskou fyzioterapeutkou žijící v USA, která se zasloužila o zpřístupnění léčby metodou TheraSuit® pro veřejnost. Tehdy jsem si uvědomila, že toto je směr, kterým se chci v rámci medicíny vydat - že chci pokračovat v jejím poslání a poskytovat intenzivní, komplexní a hlavně účinnou metodu léčby neuromuskulárních deficitů i českým pacientům.”

MUDr. Jarmila Zipserová

MUDr. Zipserové pomáhá s léčbou na Neurorehabilitační klinice AXON tým vysoce kvalifikovaných fyzioterapeutek, které mají rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti fyzioterapie, léčby metodou TheraSuit® a rehabilitace dětí i dospělých s fyzickým i kombinovaným postižením

Šimonek Brada na terapii Kosmík

Neurorehabilitační klinika AXON - jediné ambulantní zařízení tohoto typu v ČR

Neurorehabilitační klinika AXON je ambulantním zařízením. Sídlí v Praze, v ulici Marie Cibulkové (podrobnosti naleznete v záložce kontakty). Kliniku založila MUDr. Jarmila Zipserová společně se svým synem, Janem Zipserem v říjnu 2014. V současnosti je jedinou ambulantní klinikou pro léčbu dětské mozkové obrny a jiných neuromuskulárních deficitů v České republice.

Novinky

 • Zkrácení posledního dne terapie Kosmík o 1 h

  23.6.2016

  S účinností od 27. června 2016 je čtyřtýdenní terapie Kosmík (a 3týdenní v případě, že v tu dobu neprobíhá 4týdenní terapie) o 1 hodinu kratší. Poslední den léčby, tedy zpravidla pátek, skončí o 1 hodinu dříve, a to z důvodu zkvalitňování terapie Kosmík. V ten den se terapie zkrátí o oxygenoterapii, MOTOmed a Snoezelen; cvičení v oblečku TheraSuit® či posilování prostřednictvím kladkového systému se změna nedotkne. Ve zmíněnou hodinu proběhnou konzultace odborného týmu o výsledcích zakončené terapie, pokrocích pacientů, což povede k zefektivnění terapie pro jednotlivé pacienty v situacích, kdy jejich léčbu povede při příští terapii jiný fyzioterapeut, a to ať dlouhodobě či krátkodobě při zastupování nemocných kolegů.

 • Letní příměstské tábory nejen pro handicapované děti

  16.6.2016

  Náš partner, Centrum Filipovka, který poskytuje odlehčovací a jiné sociální služby pro rodiny s handicapovanými dětmi, pořádá letní příměstské tábory pro děti s postižením i bez něj. Tábory s integračním programem jsou určeny pro děti od 5 - 15 let a vhodné jsou zejména pro děti z Prahy a blízkého okolí. Pokud hledáte na léto zábavu pro své děti, více informací o táborech naleznete zde

 • Nová služba - ambulantní rehabilitace

  15.6.2016

  Od 27. 6. budeme nově poskytovat ambulantní neurorehabilitaci v rozsahu 105 minut a individuální rehabilitaci v rozsahu 55 minut. Rehabilitace je určena jak pro děti, tak dospělé; pro handicapované i pro širokou veřejnost. Vybrat si můžete z variant neurorehabilitace - pro neurologické diagnózy, či individuální rehabilitace, která je vhodná pro řešení vadného držení těla, bolestí zad, následnou péči po sportovních úrazech, apod. Objednávat se můžete prostřednictvím e-mailu na rehabilitace@neuroaxon.cz nebo telefonicky na +420 601 580 722. Termíny a ceník rehabilitace najdete zde.

 • Zahradní slavnost Centra Filipovka

  14.6.2016

  Srdečně vás zveme na příjemnou rodinnou akci, kterou pořádá náš partner, Centrum Filipovka - poskytovatel odlehčovací služby, příští sobotu, 25. června od 9 - 18 h na své zahradě na Chodově. Připraveny jsou hry pro děti i dospělé, od 13 - 14 h ukázka canisterapie, opékání buřtů, snídaně, zkoušky oblečku TheraSuit a představení terapie Kosmík. Vstupné na Zahradní slavnost je jedno víčko od PET lahve (či více), kterým pomůžete naší pacientce Anetce získat finanční prostředky pro další léčbu na naší klinice. Více o události se dozvíte zde.  

 • Termíny na první polovinu roku 2017

  19.5.2016

  K dnešnímu dni jsme vypsali termíny terapií na první polovinu roku 2017. Termíny si prosím rezervujte e-mailem u koordinátorky terapie, Ivany Skálové, na ivana.skalova@neuroaxon.cz. Pokud již máte zájem o konkrétní termín, jeho rezervaci doporučujeme neodkládat - termíny obsazujeme na základě pořadí, ve kterém objednávky přijdou.

Starší »