Neurorehabilitační klinika AXON

Primářka
Rehabilitace
Robotická rehabilitace

Robotická rehabilitace

Neurorehabilitace

Neurorehabilitace

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Logopedie

Logopedie

Poruchy chování

Poruchy chování

Ergoterapie

Ergoterapie

Fotka operátora

MUDr. Jarmila Zipserová

primářka

Odbornou garantkou a primářkou rehabilitačního zařízení je MUDr. Jarmila Zipserová. Díky svým dlouholetým zkušenostem je váženou specialistkou v oblasti neurologie a dětské neurorehabilitace. Aktuálně je lékařkou s nejdelší praxí s léčbou metodou TheraSuit v České republice.

MUDr. Jarmila Zipserová má třicetiletou lékařskou praxi, specializuje se na fyzikální, balneologické a léčebné rehabilitace. Je odbornicí v nejnovějších léčebných rehabilitačních metodách, má několikaleté zkušenosti s metodou TheraSuit a je absolventkou několika kurzů této metody.

Obrázek vstupního vyšetření