AXON – začátek cesty k lepšímu životu.

Neurorehabilitační klinika AXON je vysoce specializovanou soukromou klinikou, která poskytuje intenzivní terapii dospělým i dětským pacientům s DMO, pacientům po cévní mozkové příhodě, nádorech mozku, traumatech hlavy, úrazech páteře či s jinými onemocněními, která vznikají na úrovni centrální nervové soustavy.

Klinika nabízí léčebný program Kosmík, intenzivní neurorehabilitaci metodou TheraSuit vhodnou pro pacienty s dětskou mozkovou obrnou a jinými neuromuskulárními deficity, Lokomat, určený pacientům jak s trvalým, tak dočasným postižením dolních končetin a Ergoterapii, která se zabývá zlepšením, podporou a udržením funkčních schopností člověka.

Neurorehabilitační klinika AXON je ambulantním zařízením. Klinika byla založena v říjnu 2014. Majitelkou a primářkou Neurorehabilitační kliniky AXON je MUDr. Jarmila Zipserová. Klinika je situována do dvou budov v ulici Marie Cibulkové 879/11 a 450/13 na Praze 4.
V současnosti je jedinou ambulantní klinikou pro léčbu dětské mozkové obrny a jiných neuromuskulárních deficitů v České republice. Přijímá české i zahraniční pacienty.

MUDr. Jarmila Zipserová

Odbornou garantkou a primářkou rehabilitačního zařízení je MUDr. Jarmila Zipserová. Díky svým dlouholetým zkušenostem je váženou specialistkou v oblasti neurologie a dětské neurorehabilitace. Aktuálně je lékařkou s nejdelší praxí s léčbou metodou TheraSuit v České republice.

MUDr. Jarmila Zipserová má třicetiletou lékařskou praxi, specializuje se na fyzikální, balneologické a léčebné rehabilitace. Je odbornicí v nejnovějších léčebných rehabilitačních metodách, má několikaleté zkušenosti s metodou TheraSuit a je absolventkou několika kurzů této metody.

Osudovým se pro mě stalo setkání s Izabelou Koscielny, polskou fyzioterapeutkou žijící v USA, která se zasloužila o zpřístupnění léčby metodou TheraSuit pro veřejnost.

Tehdy jsem si uvědomila, že toto je směr, kterým se chci v rámci medicíny vydat – že chci pokračovat v jejím poslání a poskytovat intenzivní, komplexní a hlavně účinnou metodu léčby neuromuskulárních deficitů i českým pacientům.

MUDr. Zipserové pomáhá s léčbou na Neurorehabilitační klinice AXON tým vysoce kvalifikovaných terapeutů,které mají rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti fyzioterapie, léčby metodou TheraSuit a rehabilitace dětí i dospělých s fyzickým i kombinovaným postižením.

Reference rodičů

 • Díky vaší intenzivní neurorehabilitaci a Lokomatu se náš syn Tobiáš velmi zpevnil, nabral svalovou hmotu a posouvá se ve svém psychomotorickém vývoji dál. Velmi chválím i práci fyzioterapeutky Julky se kterou Tobi pěkně spolupracoval a dobře si spolu rozuměli. Terapie je velmi účinná a všem ji doporučuji!

  Jana Pekárková, březen 2019
 • Syn na vaší klinice absolvoval měsíční terapii s velmi dobrými výsledky. Rozhodně ve spolupráci s vámi budeme pokračovat. Děkujeme.

  Petra Hofmanová, říjen 2018
 • Profesionální ale i velmi lidský a příjemný přístup všech.

  Lenka Mate, leden 2019
 • Přeji AXONu, protože je to ještě dítě na počátku svého života, mnoho uzdravených dětí a šťastných úsměvů při každém novém krůčku.

  Děkuji Vám a bylo mi ctí.

  Stanislava Doležalová, DiS., říjen 2018
 • Celkově velká spokojenost!

  Petr Hrdlička, srpen 2017
 • Po vstupním vyšetření paní doktorkou a stanovením rehabilitačního plánu, který dávala smyls a po pár dnech bylo jasno. Budeme do AXONU docházet pravidelně a jsem přesvědčená, že je to pro Péťu to nejlepší, co můžu zařídit. Setkali jsme se tu s milým a profesionálním přístupem všech zaměstnanců. Děkuju.

  Monika Kašparová, září 2017
 • Jsme velice spokojení, rádi se vracíme na kliniku, terapie Kosmík – spokojenost velká.

  Věra Kirschnerová, září 2017
 • Na klinice se nám líbilo. Fyzioterapeutka Klára je skvělá, chtěli bychom ji i příště. Vojta měl cviky přesně na míru, jak bylo potřeba. Hned jsem dostala kávu od paní recepční, atmosféra tu byla pohodová, domácká. Určitě bychom tu chtěli zopakovat cvičení příští rok.

  Monika Lehotská, červenec 2017
 • Líbilo se nám zde tak, že jsme odmítly s Míšou jet do lázní a raději peníze necháme tady! 😊 Máme „objednané“ další termíny.

  Zuzana Rovná, červen 2017
 • Velice přínosná terapie.

  Markéta Dvořáková, květen 2017

Náš Facebook