CEREBRUM – Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin, z. s.

CEREBRUM – Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin, z. s.  Cerebrum CEREBRUM je zapsaný spolek podporující osoby, které utrpěly traumatické či jiné poškození mozku, a také jejich rodinné příslušníky, či osoby pečující. Jejich posláním je přispívat k porozumění problematice poranění mozku a poskytovat informace pro takto postižené a jejich blízké.

Mezi základní služby CEREBRA patří rehabilitačně-rekondiční program, poradenství, svépomocné skupiny pro rodinné příslušníky, přednášky, kurzy, vydávání občasníku Makovice a vedení knihovny.

Se spolkem Cerebrum nás pojí společný cíl – pomáhat pacientům s poškozením mozku a jejich rodinám. Nejvíce nás oslovují jejich svépomocné skupiny vedené psycholožkou PhDr. Simonou Skřičkovou, kterých mohou využít i rodiče našich pacientů. Sdílení zkušeností lidí s podobným osudem jistě dokáže přinést povzbuzení, psychickou úlevu, nové informace nebo dokonce nový náhled na život. V případě početného zájmu lze utvořit svépomocnou skupinu složenou pouze z rodičů pacientů kliniky AXON.

Portál Žiju s handicapem

Webový portál Žiju s handicapem poskytuje informace pro osoby s postižením a jejich blízké. Publikuje inspirativní příběhy handicapovaných, informuje o aktuálním dění v ČR, které se této komunity týká, uveřejňuje pozvánky na relevantní události, poskytuje praktické informace o tématech, která se života s handicapem bezprostředně týkají, vytváří prostor pro dobročinný trh a umožňuje také založení vlastního blogu. Vznikl z iniciativy společnosti VIDIA DESIGN, s.r.o., která se zabývá tvorbou webových stránek, online prezentací a marketingem, jako projekt, jehož cílem je poskytovat informace pro handicapované, a zároveň jim vytvořit prostor pro veřejnou komunikaci.

S mottem „I s handicapem lze žít plnohodnotný život a docílit velkých věcí…“, jež provází čtenáře webového portálu zijushandicapem.cz, naprosto souhlasíme. Oceňujeme různorodost a množství kvalitně zpracovaných zpráv a článků, které lidem s postižením a jejich blízkým nabízí. Proto jsme se rozhodli s portálem spolupracovat a poskytovat mu zajímavé informace o dění na klinice AXON, které by mohly být pro handicapované přínosem.

Centrum Filipovka – Hornomlýnská, o.p.s.

Společnost Hornomlýnská, o.p.s., je registrovaným poskytovatelem Odlehčovací služby a Služby Osobní asistence pro děti se zdravotním postižením v Praze a Středočeském kraji. Posláním odlehčovací služby je ulehčit rodičům a dalším pečujícím osobám každodenní péči o dítě se zdravotním postižením a zároveň vytvořit vhodné podmínky pro podporu rozvoje těchto dětí.

Zatímco je o dítě po všech stránkách postaráno, rodič získá volný čas pro odpočinek, zařízení si osobních záležitostí či se může věnovat dalším členům rodiny

Dále Hornomlýnská, o.p.s., poskytuje služby osobního asistenta, a to jak v prostředí mateřských či základních škol běžného i speciálního typu, tak v domácím prostředí. Ve vzdělávacích zařízeních pomáhají asistenti dětem zařadit se do kolektivu zdravých vrstevníků, také jim podávají pomocnou ruku při vzdělávání a podporují je v samostatnosti. V domácím prostředí jim zajišťují komplexní péči – od osobní hygieny, stravování, po nejrůznější výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti. Asistent může dítě také doprovázet do vzdělávacích institucí, na zájmové kroužky, do integračních center, na různá rehabilitační cvičení, apod.

Centrum Filipovka je tu pro rodiny s dětmi ve věku 2 – 13 let s různými druhy a stupni zdravotního postižení a s trvalým pobytem na území Prahy a Středočeského kraje.

Se společností Hornomlýnská jsme v kontaktu od října 2015. Spolupráci jsme s nimi navázali, protože poskytují služby, které jsou pro naše pacienty a jejich rodiny velmi užitečné, navíc nízkonákladově. Navzájem o sobě rozšiřujeme povědomí mezi lidmi, kteří naše služby potřebují.

Nadační fond Šťastná hvězda

Šťastná hvězda pomáhá dětským pacientům a zdravotně handicapovaným mladistvým naplnit své materiální i nehmotné potřeby: dokáže pro ně zajistit rehabilitační pomůcky, podpůrné léčebné prostředky, uhradit náklady za asistenční službu, rehabilitační terapii, pomoci při jednání s pojišťovnami, apod. Nadační fond vznikl v lednu 2014 a působí ve všech regionech České republiky, nejširší záběr má však v kraji Vysočina.

Šťastná hvězda umožnila již několika našim pacientům absolvovat Kosmíkovu terapii. Mimo tuto formu partnerství spolu plánujeme benefiční projekty.

Spolek ALKMEON

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili rodiče dětí s DMO, neurologickými postiženími a poraněními mozku, neuromuskulárními deficity, s přetrvávajícími primitivními reflexy, které mohou způsobit např. problémy s psaním, čtením, symptomy ADHD a ADD, dyslexií, dyspraxií, logopedické a ortopedické vady, vertebrogenní potíže, neurózy, chronickou únavu, autismus, anorexií a bulimií, jejich rodiny a přátelé, kteří chtějí aktivně prosazovat zlepšování zdravotního stavu dětí a sociálního postavení jejich rodin.

Nadační fond Avast 

Společnost Avast Software se stará o vaši bezpečnost a bezpečí na internetu, protože vy máte lepší věci na práci. Chráníme více než 400 milionů uživatelů na celém světě pomocí jedné z nejpokročilejších sítí detekce nebezpečných hrozeb.

Vážíme si každého z našich uživatelů a nezapomínáme na komunity, ze kterých pocházíme. A tak Avast Software daruje 2,5 procenta ze svého provozního zisku do svého nadačního fondu. Prostředky pak využívá na rozvojové projekty v České republice, která je téměř 30 let jeho domovem, ale i na jiných místech a kontinentech, kde má své kanceláře.

 

Získali jsme sílu díky oddanosti naší globální komunity uživatelů. Nadační fond Avast je naším nástrojem, jak věrnost vrátit – podporou prospěšných projektů a díky expertíze naší zaměstnanecké základny.

Vince Steckler, CEO Avast

Nadační fond BE CHARITY

Nadační fond Bazaar Charity vznikl v létě 2015. Navázal tak na aktivity, které podpořily lidi s mentálním a kombinovaným postižením už více než šesti miliony korun. Jeho posláním je podporovat dlouhodobě nemocné či jinak znevýhodněné osoby a jejich rodinné příslušníky, kteří se o ně starají. Pomáháme příspěvky na léčbu, rehabilitaci, na koupi zdravotnických pomůcek a materiálu. Chceme znát příběh každého žadatele a pomáhat s konkrétními osudy. Mezi zásady patří přímý kontakt s žadatelem a rozdělení 100% získaných finančních prostředků.

V roce 2017 byl fond přejmenován na Nadační fond Be Charity.

„Kdokoliv s tak velkým štěstím, jako je zdraví, by neměl zavírat oči před ostatními. Pomáhat postiženým je pro členy Nadačního fondu Bazaar Charity přirozené, samozřejmé a absolutně automatické.“ 

Barbara Nesvadbová, zakladatelka NF Be Charity

 

[/vc_column]