+420 720 981 829 koordinator@neuroaxon.cz

Proč ergoterapii na klinice Axon?

Individuální přístup

Více informací

U nás na klinice je předností nejen individuální přístup všech našich terapeutů ke každému klientovi, ale především empatie, se kterou citlivě vnímáme především potřeby našich dětských pacientů. 

Unikátní plán a techniky

Více informací

Ergoterapeut na základě vstupního vyšetření, za přítomnosti lékařského vyšetření (indikace lékaře), v úzké spolupráci s dítětem a jeho rodinou, stanoví krátkodobý a dlouhodobý ergoterapeutický plán. Terapie je pak vždy sestavená individuálně, zaměřena na potřeby dítěte a jeho rodiny.

Ergoterapeutické techniky – měkké techniky, mobilizace, mirror therapy, bazální stimulace, snoezelen terapie, nácvik ADL, CIMT, využití roboticky asistované terapie Amdeo, Pablo, Thymo.

Specializujeme se na děti

Více informací

Na naší klinice se věnujeme zejména dětským pacientům, kteří k nám přichází po náročné léčbě dětské mozkové obrny (DMO) nebo po jiných závažných onemocnění, jako jsou různá neurologická postižení, vrozené vývojové vady, autismus, porucha funkce HKK a pod.  Ergoterapie je vhodná samozřejmě i pro dospělé pacienty.

Snahou našich terapeutů je zapojit klienta do běžných denních činností, jako je jídlo, hygiena, oblékání nebo přesuny. U dětských pacientů je proto hlavním terapeutickým prostředkem hra. Dítě formou hry, cílených a řízených činností zlepšuje své funkční schopnosti.

Spolupráce s rodinou

Více informací

Ergoterapii vnímáme jako multidisciplinární obor. Ergoterapeut edukuje rodiče o správném nastavení pozice během hry a pomáhá s výběrem vhodných hraček, které podporují rozvoj dítěte. Spolupracujeme také se školou (pedagogem), s odborníky (lékař, logoped, fyzioterapeut) a dalšími externími zařízeními  (např. protetika apod.).

Rozvoj funkčních schopností

Více informací

Zaměřujeme se především na zlepšení jemné a hrubé motoriky, koordinace pohybu a podporu správného psychomotorického vývoje dítěte. Jedním z důležitých úkolů ergoterapie u dětí je nácvik aktivit denního života. Mezi tyto aktivity řadíme například nácvik sebesycení, oblékání a svlékání, osobní hygieny a trénink přesunů (jízda na mechanickém vozíku v interiéru a exteriéru, přesun na židli, trénink přesunů ze země apod.). Součástí terapie je také poskytování poradenství ohledně ergonomických úprav domácího a školního prostředí a výběr vhodných kompenzačních pomůcek.

S přípravou dítěte pro školní prostředí souvisí také trénink grafomotoriky (nácvik úchopu tužky, psaní, kreslení apod.) a rozvoj kognitivních funkcí (paměť, pozornost, orientace).

Kvalifikovaný personál

Více informací

Centrum ergoterapie tvoří kvalifikovaný personál pod odborným vedením primářky MUDr. Jarmily Zipserové. Pracujeme s pacienty všech věkových kategorií. Hlavní specializací je však dětská ergoterapie.

Ergoterapeutka Mgr. Veronika Lazecká vystudovala bakalářský obor ergoterapie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě a následně magisterský obor Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče. Praxi získávala již během studií, dále pak například na Klinice rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, také pracovala jako vedoucí ergoterapeut v Sanatoriích Klimkovice.

Ergoterapie na klinice Axon

Ergoterapie je vhodná pro všechny, co chtějí rozvíjet své funkční schopnosti. Naši kliniku navštěvují pacienti s různým typem postižení – motorickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním. 

Radost z dobře vykonané práce a zapojení se do smysluplné činnost je pro děti zábavná hra, u které vydrží hodiny. To jsou pocity, které každému přináší pozitivní emoce. Zdraví lidé je prožívají automaticky, ale pacienti s poškozeným mozkem si takové dovednosti musí znovu vytvořit. K tomu jim slouží ergoterapie – léčebná metoda, označována také jako „léčba prací“. 

Zeptejte se nás

Veškeré dotazy Vám rád zodpoví náš koordinátor. Můžete mu zanechat
zprávu přes formulář nebo ho kontaktovat telefonicky.

+420 720 981 829

Marie Cibulkové 879/11, Praha 4

koordinator@neuroaxon.cz