Obrázek: imgp5437

Logopedie

Klinickou logopedii nevnímáme pouze jako obor, který se věnuje foneticko-fonologické rovině jazyka. Vzhledem ke skladbě našich pacientů se snažíme zejména rozvíjet komunikaci a komunikační schopnosti.

Na naší klinice se zaměřujeme na odstranění lehkých i těžkých řečových vad, úpravu výslovnosti, zlepšení dovedností na úrovni každé jazykové roviny, zlepšení artikulace, orofaciální stimulaci a zlepšení kvality života v oblasti příjmu tekutin či potravy.

Logopedie pro děti i dospělé

Napište nám