+420 720 981 829 koordinator@neuroaxon.cz

Klinika Axon Praha

Specializované neurorehabilitační pracoviště disponuje špičkovým robotickým vybavením. Ergoterapie, fyzioterapie a logopedie poskytuje, pod odborným vedením, péči pacientům s DMO a jiných onemocnění.

Klinika Axon Karlovy Vary

Nabídka fyzioterapie a léčebné rehabilitace v srdci lázeňského města Karlovy Vary s tradicí od roku 1994. Nově též intenzivní neurorehabilitace a ergoterapie pro děti s DMO. Garantem MUDr. Jarmila Zipserová.

Klinika Axon Zlín

Neurorehabilitační centrum ve Zlíně poskytuje služby fyzioterapie, robotické rehabilitace, ergoterapie a klinické logopedie. Pro pacienty je připravena také speciální místnost Snoezelen, která je určená pro multisenzorickou stimulaci.

AXON NeuroLab

Cílem výzkumného ústavu AXON NeuroLab je rozvíjet zkušenosti našich lékařů a terapeutů s využitím dat z našeho robotického pracoviště.

Robotická rehabilitace

Disponujeme nejmodernějšími přístroji pro neurorehabilitační léčbu. Naši klienti využívají například Lokomat, senzomotorickou desku Tymo, přístroj Amadeo na práci rukou či rehabilitační trenažér MOTOmed.

Společenská odpovědnost

Prostřednictvím Nadačního fondu Axon podporujeme rodiny při financování nákladné neurorehabilitační léčby. Spolek ALKMEON pomáhá těmto rodinám zajistit dětem důstojný život s co možná nejvyšší mírou integrace do společnosti.

MUDr. Jarmila Zipserová

Primářka

Odbornou garantkou a primářkou rehabilitačního zařízení je MUDr. Jarmila Zipserová. Díky svým dlouholetým zkušenostem je váženou specialistkou v oblasti neurologie a dětské neurorehabilitace. Aktuálně je lékařkou s nejdelší praxí s léčbou metodou TheraSuit v České republice.

MUDr. Jarmila Zipserová má třicetiletou lékařskou praxi, specializuje se na fyzikální, balneologické a léčebné rehabilitace. Je odbornicí v nejnovějších léčebných rehabilitačních metodách, má několikaleté zkušenosti s metodou TheraSuit a je absolventkou několika kurzů této metody.

 

Zeptejte se nás

Veškeré dotazy Vám rád zodpoví náš koordinátor. Můžete mu zanechat
zprávu přes formulář nebo ho kontaktovat telefonicky.

+420 720 981 829

Marie Cibulkové 879/11, Praha 4

koordinator@neuroaxon.cz