+420 720 981 829 koordinator@neuroaxon.cz

Proč logopedii na klinice Axon?

Klinická logopedie Axon

Naše klinická logopedie není pouze oborem, který se věnuje foneticko-fonologické rovině jazyka, ale vzhledem ke skladbě našich pacientů se snažíme zejména rozvíjet komunikaci a komunikační schopností.

Snažíme se prostřednictvím terapie zlepšit kvalitu života každého jedince. Rádi bychom, aby rodiče věděli, že logopedie není určená pouze dětem, které špatně vyslovují. I opožděný vývoj řeči je důvodem navštívit logopeda. Dítě je zapotřebí maximálně podpořit v jakékoliv komunikaci, ideálně co nejdříve.

Centrum logopedie tvoří kvalifikovaný personál pod vedením přednostky kliniky MUDr. Jarmily Zipserové a odborným garantem. 

Logopedka Odeta Žáčková vystudovala magisterský obor Speciální pedagogika na Karlově Univerzitě v Praze se zaměřením na logopedii a surdopedii. Praktické zkušenosti získala na mnoha pracovištích a ambulancích. Pracovala jako komunikační specialista se zaměřením na alternativní a augmentativní komunikaci.

Přizpůsobujeme se individuálně každému jedinci zvlášť a snažíme se docílit rozvoje komunikačních dovedností v maximální možné míře.

Co nabízí logopedie na klinice AXON?

 • Diagnostiku řečového vývoje
 • Zjištění úrovně porozumění řeči
 • Orofaciální stimulaci
 • Zajištění nejvhodnějšího komunikačního systému – s využitím AAK
 • Zlepšení kvality života v oblasti příjmu tekutin či potravy
 • Zlepšení funkčnosti oromotoriky, dechová cvičení
 • Rozvoj kognitivních funkcí
 • Cvičení zrakového a sluchového vnímání
 • Úpravu výslovnosti
 • Rozšiřování slovní zásoby
 • Zlepšení dovedností na úrovni každé jazykové roviny

Zeptejte se nás

Veškeré dotazy Vám rád zodpoví náš koordinátor. Můžete mu zanechat
zprávu přes formulář nebo ho kontaktovat telefonicky.

+420 720 981 829

Marie Cibulkové 879/11, Praha 4

koordinator@neuroaxon.cz