+420 720 981 829 koordinator@neuroaxon.cz

Proč logopedii na klinice Axon?

Klinická logopedie Axon

Naše klinická logopedie není pouze oborem, který se věnuje foneticko-fonologické rovině jazyka, ale vzhledem ke skladbě našich pacientů se snažíme zejména rozvíjet komunikaci a komunikační schopností.

Snažíme se prostřednictvím terapie zlepšit kvalitu života každého jedince. Rádi bychom, aby rodiče věděli, že logopedie není určená pouze dětem, které špatně vyslovují. I opožděný vývoj řeči je důvodem navštívit logopeda. Dítě je zapotřebí maximálně podpořit v jakékoliv komunikaci, ideálně co nejdříve.

Centrum logopedie tvoří kvalifikovaný personál pod vedením primářky kliniky MUDr. Jarmily Zipserové a odborným garantem. 

Logopedka Odeta Žáčková vystudovala magisterský obor Speciální pedagogika na Karlově Univerzitě v Praze se zaměřením na logopedii a surdopedii. Praktické zkušenosti získala na mnoha pracovištích a ambulancích. Pracovala jako komunikační specialista se zaměřením na alternativní a augmentativní komunikaci.

Přizpůsobujeme se individuálně každému jedinci zvlášť a snažíme se docílit rozvoje komunikačních dovedností v maximální možné míře.

Co nabízí logopedie na klinice AXON?

 • Diagnostiku řečového vývoje
 • Zjištění úrovně porozumění řeči
 • Orofaciální stimulaci
 • Zajištění nejvhodnějšího komunikačního systému – s využitím AAK
 • Zlepšení kvality života v oblasti příjmu tekutin či potravy
 • Zlepšení funkčnosti oromotoriky, dechová cvičení
 • Rozvoj kognitivních funkcí
 • Cvičení zrakového a sluchového vnímání
 • Úpravu výslovnosti
 • Rozšiřování slovní zásoby
 • Zlepšení dovedností na úrovni každé jazykové roviny

Logopedie s Odetou je velmi hravá a dceru to moc baví. Oceňuji, že jsme nemuseli na terapie čekat několik měsíců.

Veronika B.

Zeptejte se nás

Veškeré dotazy Vám rád zodpoví náš koordinátor. Můžete mu zanechat
zprávu přes formulář nebo ho kontaktovat telefonicky.

+420 720 981 829

Marie Cibulkové 879/11, Praha 4

koordinator@neuroaxon.cz