+420 720 981 829 koordinator@neuroaxon.cz

Robotická rehabilitace a hi-tec technologie 

Prostřednictvím špičkového robotického vybavení poskytujeme efektivní neurorehabilitační léčbu na evropské úrovni. Centrum robotické rehabilitace tvoří kvalifikovaný personál pod odborným vedením primářky MUDr. Jarmily Zipserové.  

Lokomat

Lokomat je robotický přístroj určený k nácviku správného stereotypu chůze. Používá se k léčbě pacientů se sníženou hybností, ať je tento stav způsoben následkem úrazu nebo se jedná o vrozené/poporodní onemocnění (např. dětská mozková obrna).

Terapie s Lokomatem je určena pro neurologické pacienty s dětskou mozkovou obrnou, po cévní mozkové příhodě, s roztroušenou sklerózou, po traumatech hlavy, po úrazech páteře. Součástí Lokomatu jsou robotické ortézy, pohyblivý chodník, závěsný systém, obrazovka s motivační zpětnou vazbou a počítač s monitorem, které společně představují ideální prostředek ke zlepšování kvality pacientovy chůze.

Klinika AXON je jediným zařízením v ČR, které vlastní ortézu jak pro děti, tak i pro dospělé. Zároveň je jediná, která tuto rehabilitaci nepodmiňuje předchozím doporučením praktického lékaře. 

Amadeo

Další novinkou Centra robotické rehabilitace je systém Amadeo, který je určený k robotické rehabilitaci pacientů s pohybovou dysfunkcí distální části horní končetiny, zejména prstů. Umožňuje intenzivní a ergonomický nácvik pohybů prstů s cílem zlepšení úchopových funkcí. Je ideální pro použití ve všech fázích neurorehabilitace, ale i u pacientů po traumatologicko-ortopedických operacích. Terapie probíhá ve virtuálním prostředí, kde jsou hry zaměřené na pohybově specifické terapeutické cíle a podporuje tak i zlepšení případného kognitivního deficitu.

Pablo

Pablo je moderní terapeutický systém pro rehabilitaci paže. Hlavní výhodou je možnost přizpůsobení herních parametrů realistickému a funkčnímu stavu daného pacienta. Tím vzniká lepší svalová a neurokognitivní zpětná vazba pacienta, což zlepšuje koordinaci, zvyšuje sílu a obratnost pacienta. Program je určen pro terapii rukou a předloktí.

Tymo

Multifunkční senzomotorická deska Tymo je terapeutický systém pro moderní počítačovou rehabilitaci. Systém vyhodnotí funkčnost horní a dolní končetiny a může tak být použit pro adekvátní kontrolu pokroku u daného pacienta. Moduly terapie spolu s audiovizuální zpětnou vazbou zajišťují maximální pozornost a motivaci u cvičícího pacienta. Program je určen pro terapii horních i dolních končetin.

MOTOmed

Rehabilitační trenažér MOTOmed je určený pro pasivní i aktivní trénink svalů dolních a horních končetin. Pohybová léčba za pomoci tohoto přístroje umožňuje provádět pasivní cyklické pohyby s podporou motoru i aktivní cyklické pohyby (podobné jako na kole). I při minimální zbytkové síle se uživatelé mohou efektivně účastnit aktivního tréninku, a to střídáním aktivního a pasivního tréninku. Vědecké studie prokazují přínos této terapie jako součásti každodenní terapie ve zdravotnických zařízeních nebo domácím prostředí.

Momentálně zaznamenáváme velký pokrok na Lokomatu. Syn už jej v minulosti dvakrát zkoušel, ale s velmi špatnou bolestivou zkušeností, a proto byl vůči této terapii zablokovaný, nicméně díky šikovné terapeutce Aničce se to podařilo odbourat.

Lucie S.

Nešťastnou náhodou jsem se dostala na invalidní vozík, ale jsem si jistá, že díky terapiím, zde v Axonu, se brzy zase postavím na vlastní nohy.

Lucie Čihulová, ambasadorka kliniky Axon

Syn absolvoval terapii v květnu 2020. Rozchodili by i beznohého. Úžasný lidský přístup.

Robert

Zeptejte se nás

Veškeré dotazy Vám rád zodpoví náš koordinátor. Můžete mu zanechat
zprávu přes formulář nebo ho kontaktovat telefonicky.

+420 720 981 829

Marie Cibulkové 879/11, Praha 4

koordinator@neuroaxon.cz