Obrázek: imgp3209

Terapie je vždy sestavena individuálně a zaměřena na konkrétní a aktuální potřeby dítěte a jeho rodiny. Poskytujeme také poradenství ohledně výběru vhodných hraček, napomáháme s úpravou školního prostředí nebo navrhujeme cvičení na doma.

Součástí terapie mohou být aktivity ve speciální multisenzorické terapeutické místnosti Snoezelen.

Ergoterapie je také vhodná pro pacienty s touto diagnózou:

 • dětská mozková obrna (DMO)
 • děti se specifickými poruchami učení
 • děti se sníženou schopností koncentrace pozornosti
 • hyperaktivita
 • autismus
 • ADHD
 • vrozené vývojové vady
 • porucha funkce HKK
 • dyspraxie

Dětská ergoterapie rozvíjí:

 • grafomotoriku
 • smyslové vnímání
 • jemnou a hrubou motoriku
 • koordinaci pohybu a rovnováhy
 • psychomotorický vývoj
 • soběstačnost v domácím i venkovním prostředí
 • kognitivní a exekutivní funkce

Kde můžete terapii absolovat

Kontaktujte nás