Obrázek: imgp5600

Intenzivní neurorehabilitace Axon  

Jak se nám povedlo rozchodit pacienty s různým stupněm poškození mozku,  přestože tomu ostatní lékaři nedávali takřka žádnou naději?  

Úspěšnost naší léčby spočívá ve vhodně sestaveném programu intenzivní neurorehabilitace, na který po celou dobu dohlíží vedoucí terapeut a primářka kliniky.  

Pro koho je intenzivní neurorehabilitace vhodná?  

Neurorehabilitační léčba je určena dětským i dospělým pacientům s těmito diagnózami: 

  • Mozková obrna (zkráceně MO, dříve také DMO)
  • Cévní mozková příhoda (CMP)
  • Roztroušená skleróza (RS)
  • Parkinsonova choroba (PN)
  • Spinální svalová atrofie (SMA)
  • Různé formy genetického postižení
  • Vážná traumata (nehody, úrazy)
  • Paraparéza, paraplegie

 Jak u nás na klinice probíhá neurorehabilitační léčba? 

Pro utváření nových pohybových vzorců je klíčová pravidelnost cvičení a dostatečná intenzita. Proto u nás pacienti cvičí denně ve 2 až 4týdenních sériích, které se opakují několikrát do roka.  

Účinnost konkrétních terapií, které probíhají ambulantně, posiluje naše Centrum robotiky, které je vybaveno nejmodernějšími robotickými přístroji. 

Švýcarské robotické vybavení  

Zkušený tým terapeutů společně s využívaným robotickým vybavení, které poskytuje našim pacientům tu nejlepší péči ve střední Evropě.  

Jako jediná soukromá klinika v České republice kupříkladu disponujeme plně vybavenou dvojicí robotů Lokomat, které jsou určeny k nácviku správných pohybových vzorců. 

Unikátní rehabilitace za pomoci virtuální reality a Hi Tech techniky posiluje nejen vnitřní motivaci, ale zvyšuje také efektivitu cvičení, díky které svaly závratnou rychlostí posilují. 

Americký koncept TheraSuit  

Další důležitou metodou je práce se speciálním konceptem TheraSuit, který je využíván pro účinnou podporu trupového svalstva. Obleček TheraSuit působí během terapie na svalovou i nervovou soustavu. 

Důsledkem této komplexní a intenzivní léčby je trvalé přepsání mapy mozku a vytvoření či upevnění správných pohybových vzorců. Kromě toho dochází také ke zlepšení soběstačnosti, posílení svalové síly a v neposlední řadě také k posunu senzomotorického vývoje.

 Jak můžete zahájit terapii?  

Léčbě předchází vstupní vyšetření u primářky kliniky, kterého se můžete zúčastnit v Praze, Karlových Varech, Brně nebo ve Zlíně. Vstupní vyšetření je hrazeno zdravotní pojišťovnou. Po absolvování vstupní prohlídky získáte návrh terapeutického plánu léčby, která probíhá ambulantně. V případě potřeby je intenzivní terapie doplněna o logopedii, ergoterapii, multisenzorickou místnost Snoezelen, nebo o jiné doplňkové služby. 

Kde můžete terapii absolovat

Kontaktujte nás