Klinika Praha

Marie Cibulkové 879/11

NAVŠTIVTE NÁS

V roce 2014 založila MUDr. Jarmila Zipserová Neurorehabilitační kliniku AXON, která se od počátku svého působení soustředí na pacienty s poškozením mozku. Specializované neurorehabilitační pracoviště disponuje špičkovým robotickým vybavením, které vede k zajištění maximální účinnosti léčby.

Klinika Axon Praha poskytuje:

  • robotickou rehabilitaci
  • Intenzivní neurorehabilitace metodou TheraSuit
  • ergoterapii
  • fyzioterapii
  • klinickou logopedii
  • Snoezelen terapii

Kontakty:

Adresa: Neurorehabilitační klinika AXON, Marie Cibulkové 879/11  (Klinika 1) / Marie Cibulkové 1625/15  (Klinika 2), 140 00 Praha 4 – Nusle
Telefon: +420 601 580 722
E-mail: koordinator@neuroaxon.cz

Jak se k nám dostanete?

  • Metro C – stanice Vyšehrad nebo Pražského povstání
  • Autobus č. 121 – zastávka Klikovka nebo  H1 – zastávka Jedličkův ústav
  • Autem –  Vzhledem k lokalitě je možnost parkování omezená. Pro naše klienty máme, během probíhající terapie, vyhrazeno 6 parkovacích míst na dvoře Kliniky 1. Parkování je také možné v přilehlých ulicích (parkovací automat).

Napište nám