Obrázek: sale-banner

Neurorehabilitace

Protože i malé dítě ví, že opakování je matkou moudrosti. Na tomto principu funguje náš nadstandardní koncept intenzivních rehabilitací. Účinně během nich propojujeme klasickou rehabilitaci s nejnovějšími objevy na poli neurologie a neuroplasticity mozku.

Využíváme moderní robotické vybavení, díky kterému dosahují pacienti velkých pokroků. Klíčovou metodou je kromě praktikování Bobath konceptu práce zkušeného fyzioterapeuta s oblečkem TheraSuit, který je během rehabilitace využíván pro účinnou podporu trupového svalstva dítěte. 

V návaznosti na bezplatné vstupní vyšetření je pacientovi doporučena terapie v délce buď dvou či čtyř hodin. Terapie vyžaduje pravidelné ambulantní rehabilitace až po dobu čtyř týdnů, každý pracovní den. Po absolvování celé terapie je vhodný klidový režim a regenerace.

Pro pacienty s jakými potížemi je neurorehabilitace určena:

 • dětská mozková obrna (DMO)
 • vývojová opoždění
 • cévní mozková příhoda
 • poškození mozku vzniklá nedostatkem kyslíku
 • stavy po meningitidě nebo encefalitidě
 • stavy po úrazech mozku nebo míchy

Jaké jsou dlouhodobé výsledky/cíle v závislosti na stupni nemoci:

 • chůze a soběstačnost
 • vzpřímený sed
 • obnovení schopnosti hovořit 
 • posun senzomotorického vývoje
 • zlepšení schopnosti koordinace těla v prostoru
 • zvětšení svalové hmoty a síly
 • obnovení správných pohybových návyků
 • změna patologických reflexů

Kde můžete terapii absolvovat

Napište nám