O klinice

Klinika AXON je lídrem v neurorehabilitaci v České republice. Multidisciplinární odborný tým pod vedením primářky MUDr. Jarmily Zipserové navrhne na základě vstupního vyšetření efektivní a účinnou léčbu, která je vždy připravena přesně na míru pacientovi.

Podle indikace a potřeb jde o kombinaci rehabilitací v našich centrech fyzioterapie, ergoterapie a logopedie. Důraz přitom klademe na intenzitu terapií. Pacienti u nás absolvují tří až čtyřtýdenní neurorehabilitaci, 5 dní v týdnu, 4 terapeutické hodiny denně. Terapeutická hodina trvá 50 minut.

Díky modernímu Centru robotické rehabilitace poskytujeme neurorehabilitační léčbu na nejlepší evropské úrovni. Naši pacienti mohou během rehabilitačního cvičení využívat řadu robotů určených k různým účelům:

  • dvojici robotů Lokomat pro nácvik stereotypů chůze,
  • přístroje Amadeo a Pablo zaměřený na práci prstů či celé ruky a zlepšení koordinace horních končetin,
  • multifunkční senzomotorickou desku Tymo,
  • trenažér MOTOmed určený pro pasivní i aktivní trénink svalů dolních a horních končetin.

Roboty Lokomat a Amadeo navíc máme jako jediní v České republice v konfiguraci pro děti i dospělé, což z nás dělá výjimečné pracoviště.

Věnujeme se zejména dětským pacientům, kteří k nám přichází po náročné léčbě mozkové obrny (dříve DMO), nebo po jiných závažných onemocněních, jako jsou SMA, různé formy autismu, genetické vady a podobně. Pomoc však u nás najdou i dospělí pacienti s motorickým postižením, například v důsledku úrazu po nehodě či při sportu.

Obrázek: imgp5530
Obrázek: imgp5566
Obrázek: imgp6077
Obrázek: imgp5455